سوپرلیگ ترکیه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م ش پ پ م
>
33
22
5
6
72
35
37
71
2
م پ م پ پ
>
34
21
6
7
61
34
27
69
3
پ ش ش م پ
>
33
20
5
8
65
32
33
65
4
پ م م م م
>
34
16
11
7
41
32
9
59
5
ش ش ش پ ش
>
34
15
7
12
52
37
15
52
6
پ م پ ش م
>
33
13
12
8
49
39
10
51
7
ش پ ش ش م
>
33
14
8
11
54
41
13
50
8
پ م پ پ پ
>
33
12
14
7
47
40
7
50
9
ش پ م پ م
>
33
13
10
10
48
39
9
49
10
ش م پ پ ش
>
34
12
10
12
50
47
3
46
11
پ ش ش پ ش
>
34
9
15
10
34
44
-10
42
12
پ پ م ش م
>
33
10
11
12
39
40
-1
41
13
پ م ش م پ
>
33
9
12
12
39
51
-12
39
14
م ش م م پ
>
33
8
13
12
40
45
-5
37
15
ش پ م پ م
>
33
10
7
16
41
53
-12
37
16
ش پ م م م
>
34
9
10
15
37
50
-13
37
17
ش م م ش م
>
33
8
10
15
24
41
-17
34
18
ش م پ ش ش
>
33
8
9
16
36
53
-17
33
19
ش ش م ش پ
>
34
7
10
17
35
58
-23
31
20
پ پ م ش ش
>
33
8
7
18
32
58
-26
31
21
م ش م ش ش
>
33
6
8
19
31
58
-27
26
نمایش تمام صفحه
بشیکتاش
فنرباغچه
گالاتاسرای
ترابزون اسپور
آلانیا اسپور
گازی شهیر گازیانتپ
هاتای اسپور
سیواس اسپور
فاتح کاراگمرک
گوزتپه
آنتالیا اسپور
کونیا اسپور
ریزه اسپور
ینی مالاتیا اسپور
آنکارا گوجو
کاسیم پاشا
کایسری اسپور
استانبول باشاک شهیر
ارزروم
گنچلر بیرلیگی
دنیزلی اسپور
1 بشیکتاش 1–1 2–0 1–2 3–0 2–1 3–0 2–1 1–1 1–0 6–0 1–0 2–2 3–0 3–2 4–0 0–1 3–0
2 فنرباغچه 3–4 0–1 3–1 2–1 3–1 0–0 2–1 0–1 1–1 0–2 1–0 0–3 3–1 3–0 4–1 1–2 1–0
3 گالاتاسرای 0–0 1–2 3–1 3–0 2–2 1–1 3–1 0–0 3–4 1–0 2–1 1–1 3–0 2–0 6–0 6–1
4 ترابزون اسپور 1–3 0–1 0–2 1–3 1–0 1–1 1–1 1–0 3–1 2–1 3–1 4–1 3–4 1–1 0–2 1–0 1–0
5 آلانیا اسپور 2–1 0–1 1–1 6–0 3–1 2–0 1–1 4–0 1–0 2–1 1–1 4–3 1–2 2–0 3–0 1–2 3–2
6 گازی شهیر گازیانتپ 3–1 3–1 1–2 1–1 3–1 1–1 2–2 2–0 0–0 1–0 2–2 2–0 2–2 2–1 2–0 2–1 2–0
7 هاتای اسپور 2–2 1–2 3–0 0–1 0–0 1–1 3–1 2–3 2–1 2–2 1–2 4–1 1–0 1–3 2–0 3–0
8 سیواس اسپور 1–1 1–2 0–0 0–2 2–1 1–1 1–0 0–1 0–0 3–1 0–2 0–0 2–0 0–0 3–1 2–2
9 فاتح کاراگمرک 1–4 1–2 2–1 1–2 2–0 2–0 1–0 1–1 2–1 2–1 3–0 0–1 1–1 3–0 2–0 5–1
10 گوزتپه 2–3 1–3 1–0 2–2 0–1 3–5 1–1 0–1 2–0 2–2 3–1 1–0 1–1 2–1 3–1 4–0 5–1
11 آنتالیا اسپور 1–1 1–2 1–1 0–2 1–1 0–6 2–4 3–1 2–3 1–1 1–0 1–1 2–0 0–0 3–1 2–0 1–0
12 کونیا اسپور 4–1 0–3 4–3 1–0 0–0 0–1 2–3 0–0 1–1 1–1 1–1 2–1 0–0 1–2 2–0 0–0 2–0
13 ریزه اسپور 1–2 0–4 0–0 1–1 3–0 1–0 0–0 0–0 3–2 2–1 5–3 1–1 1–0 0–2 1–1 1–1
14 ینی مالاتیا اسپور 0–1 1–1 0–1 0–2 1–0 2–2 2–2 0–0 1–1 1–0 2–3 4–1 2–0 1–1 1–3 2–1 2–0
15 آنکارا گوجو 0–1 2–1 0–1 2–0 1–4 2–2 3–0 1–0 4–3 1–1 3–1 1–0 0–1 1–2 1–2 2–1
16 کاسیم پاشا 1–0 0–3 1–0 1–2 0–4 1–4 2–0 3–2 0–0 2–2 1–1 2–0 0–0 0–1 1–2 2–0 3–2
17 کایسری اسپور 0–2 0–3 0–0 1–1 0–1 1–3 0–0 1–1 0–1 1–2 2–1 1–0 0–0 1–0 2–0 1–3
18 استانبول باشاک شهیر 2–3 1–2 0–2 0–1 1–2 1–5 1–1 0–1 0–0 5–1 1–1 1–1 3–1 2–2 1–0 2–1 3–3
19 ارزروم 2–4 0–3 1–2 0–0 1–1 1–1 1–3 1–2 2–2 1–1 2–2 1–2 0–0 1–0 1–1 0–1 1–2
20 گنچلر بیرلیگی 0–3 1–5 1–2 2–1 1–1 3–1 2–3 1–3 0–1 0–0 1–1 1–1 2–1 3–2 0–1 1–1 1–2
21 دنیزلی اسپور 2–3 0–2 0–0 1–0 0–1 0–2 1–2 2–1 1–1 0–0 3–2 1–2 1–1 0–1 0–0 2–3 1–0
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
پاس های صحیح
اقدام به دریبل
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ریزه اسپور
1 2
فنرباغچه
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ریزه اسپور
1
2
فنرباغچه
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
فاتح کاراگمرک
3 0
ینی مالاتیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
فاتح کاراگمرک
3
0
ینی مالاتیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سیواس اسپور
0 2
آلانیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سیواس اسپور
0
2
آلانیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
3 1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
3
1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گوزتپه
5 1
دنیزلی اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گوزتپه
5
1
دنیزلی اسپور
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنکارا گوجو
1 2
ارزروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنکارا گوجو
1
2
ارزروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کایسری اسپور
1 0
کاسیم پاشا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کایسری اسپور
1
0
کاسیم پاشا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
1 3
بشیکتاش
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
1
3
بشیکتاش
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
2 0
گنچلر بیرلیگی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
2
0
گنچلر بیرلیگی
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
2 0
استانبول باشاک شهیر
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
2
0
استانبول باشاک شهیر
هفته 2
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
گوزتپه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ینی مالاتیا اسپور
1
1
گوزتپه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
0 0
کونیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
0
0
کونیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0 0
ترابزون اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0
0
ترابزون اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1 1
آنتالیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1
1
آنتالیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2 0
کایسری اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2
0
کایسری اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
1 2
سیواس اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
1
2
سیواس اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2 0
ریزه اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2
0
ریزه اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
2 2
فاتح کاراگمرک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
2
2
فاتح کاراگمرک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
0 2
گالاتاسرای
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
0
2
گالاتاسرای
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
فنرباغچه
0 0
هاتای اسپور
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
فنرباغچه
0
0
هاتای اسپور
هفته 3
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
2 0
استانبول باشاک شهیر
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
2
0
استانبول باشاک شهیر
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:00
کایسری اسپور
1 3
ارزروم
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:00
کایسری اسپور
1
3
ارزروم
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
1 0
کاسیم پاشا
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
1
0
کاسیم پاشا
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
2 2
گازی شهیر گازیانتپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
2
2
گازی شهیر گازیانتپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
3 1
ینی مالاتیا اسپور
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
3
1
ینی مالاتیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1 1
آلانیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1
1
آلانیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
0 0
آنکارا گوجو
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
0
0
آنکارا گوجو
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
4 1
بشیکتاش
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
4
1
بشیکتاش
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
0 0
فنرباغچه
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
0
0
فنرباغچه
۷ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1 0
دنیزلی اسپور
۷ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1
0
دنیزلی اسپور
هفته 4
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنکارا گوجو
0 1
کایسری اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنکارا گوجو
0
1
کایسری اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 1
ترابزون اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
1
1
ترابزون اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
1 0
آنتالیا اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
1
0
آنتالیا اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
0 0
ریزه اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
0
0
ریزه اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
0 0
گوزتپه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
0
0
گوزتپه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
2 1
فاتح کاراگمرک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
2
1
فاتح کاراگمرک
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
دنیزلی اسپور
0 0
کونیا اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
دنیزلی اسپور
0
0
کونیا اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
6 0
هاتای اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
6
0
هاتای اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بشیکتاش
0 1
گنچلر بیرلیگی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بشیکتاش
0
1
گنچلر بیرلیگی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
1 0
گالاتاسرای
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
1
0
گالاتاسرای
هفته 5
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
5 3
آنکارا گوجو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
5
3
آنکارا گوجو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1 3
سیواس اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1
3
سیواس اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1
1
ینی مالاتیا اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0
2
استانبول باشاک شهیر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
فاتح کاراگمرک
1 1
کاسیم پاشا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
فاتح کاراگمرک
1
1
کاسیم پاشا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1
1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گوزتپه
2 3
فنرباغچه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گوزتپه
2
3
فنرباغچه
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
1 2
آلانیا اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
1
2
آلانیا اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنچلر بیرلیگی
1 2
دنیزلی اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنچلر بیرلیگی
1
2
دنیزلی اسپور
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 20:00
هاتای اسپور
3 0
ارزروم
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 20:00
هاتای اسپور
3
0
ارزروم
| Antakya Atatürk Stadı
هفته 6
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کاسیم پاشا
0 0
گوزتپه
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کاسیم پاشا
0
0
گوزتپه
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 0
کونیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
گازی شهیر گازیانتپ
1
0
کونیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ارزروم
1 2
گالاتاسرای
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ارزروم
1
2
گالاتاسرای
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
5 1
آنتالیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
5
1
آنتالیا اسپور
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
2 1
گنچلر بیرلیگی
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
2
1
گنچلر بیرلیگی
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
2 0
فاتح کاراگمرک
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
2
0
فاتح کاراگمرک
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
3 1
ترابزون اسپور
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
3
1
ترابزون اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
سیواس اسپور
0 2
ریزه اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
سیواس اسپور
0
2
ریزه اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دنیزلی اسپور
2 3
بشیکتاش
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دنیزلی اسپور
2
3
بشیکتاش
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آنکارا گوجو
2 0
هاتای اسپور
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آنکارا گوجو
2
0
هاتای اسپور
| Eryaman Stadyumu
هفته 7
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
5 1
ارزروم
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
5
1
ارزروم
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
3 4
کاسیم پاشا
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
3
4
کاسیم پاشا
| Medical Park Stadyumu
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
1
1
گازی شهیر گازیانتپ
| Eryaman Stadyumu
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
1 0
آنکارا گوجو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
1
0
آنکارا گوجو
| Türk Telekom Stadyumu
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1 0
کایسری اسپور
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1
0
کایسری اسپور
| Çaykur Didi Stadyumu
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1 2
استانبول باشاک شهیر
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1
2
استانبول باشاک شهیر
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1 0
ینی مالاتیا اسپور
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1
0
ینی مالاتیا اسپور
| Vodafone Park
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
1 1
سیواس اسپور
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
1
1
سیواس اسپور
| Antakya Atatürk Stadı
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1 2
فنرباغچه
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1
2
فنرباغچه
| Antalya Stadyumu
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 19:00
گوزتپه
1 0
آلانیا اسپور
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 19:00
گوزتپه
1
0
آلانیا اسپور
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
هفته 8
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
3 1
بشیکتاش
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
3
1
بشیکتاش
| Gaziantep Stadyumu
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 14:00
کاسیم پاشا
2 2
آنتالیا اسپور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 14:00
کاسیم پاشا
2
2
آنتالیا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
1 1
گوزتپه
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
1
1
گوزتپه
| Kazım Karabekir Stadyumu
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1 1
ترابزون اسپور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1
1
ترابزون اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
0 2
کونیا اسپور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
0
2
کونیا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:00
آنکارا گوجو
2 2
فاتح کاراگمرک
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:00
آنکارا گوجو
2
2
فاتح کاراگمرک
| Eryaman Stadyumu
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
2 0
دنیزلی اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
2
0
دنیزلی اسپور
| Yeni Malatya Stadyumu
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
0 1
هاتای اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
0
1
هاتای اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
2 1
گنچلر بیرلیگی
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
2
1
گنچلر بیرلیگی
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سیواس اسپور
1 2
گالاتاسرای
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سیواس اسپور
1
2
گالاتاسرای
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
هفته 9
۱ آذر ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
1 1
سیواس اسپور
۱ آذر ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
1
1
سیواس اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
گنچلر بیرلیگی
1 5
فنرباغچه
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
گنچلر بیرلیگی
1
5
فنرباغچه
| Eryaman Stadyumu
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0 1
گازی شهیر گازیانتپ
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0
1
گازی شهیر گازیانتپ
| Denizli Atatürk Stadyumu
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
3 2
استانبول باشاک شهیر
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
3
2
استانبول باشاک شهیر
| Vodafone Park
۲ آذر ۱۳۹۹ 14:00
هاتای اسپور
2 2
ریزه اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹ 14:00
هاتای اسپور
2
2
ریزه اسپور
| Antakya Atatürk Stadı
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
3 1
آنکارا گوجو
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
3
1
آنکارا گوجو
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
2 1
کاسیم پاشا
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
2
1
کاسیم پاشا
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
1 0
ارزروم
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
1
0
ارزروم
| Medical Park Stadyumu
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آنتالیا اسپور
0 2
آلانیا اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آنتالیا اسپور
0
2
آلانیا اسپور
| Antalya Stadyumu
۳ آذر ۱۳۹۹ 20:00
گالاتاسرای
1 1
کایسری اسپور
۳ آذر ۱۳۹۹ 20:00
گالاتاسرای
1
1
کایسری اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
هفته 10
۷ آذر ۱۳۹۹ 20:00
آنکارا گوجو
0 1
ترابزون اسپور
۷ آذر ۱۳۹۹ 20:00
آنکارا گوجو
0
1
ترابزون اسپور
| Eryaman Stadyumu
۸ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گازی شهیر گازیانتپ
2 2
ینی مالاتیا اسپور
۸ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گازی شهیر گازیانتپ
2
2
ینی مالاتیا اسپور
| Gaziantep Stadyumu
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
3 3
دنیزلی اسپور
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
3
3
دنیزلی اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
ریزه اسپور
0 4
گالاتاسرای
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
ریزه اسپور
0
4
گالاتاسرای
| Çaykur Didi Stadyumu
۹ آذر ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
2 2
آنتالیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
2
2
آنتالیا اسپور
| Kazım Karabekir Stadyumu
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1 0
کونیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1
0
کونیا اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2 0
گنچلر بیرلیگی
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2
0
گنچلر بیرلیگی
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
3 4
بشیکتاش
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
3
4
بشیکتاش
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 20:00
سیواس اسپور
0 1
گوزتپه
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 20:00
سیواس اسپور
0
1
گوزتپه
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 20:00
کایسری اسپور
0 0
فاتح کاراگمرک
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 20:00
کایسری اسپور
0
0
فاتح کاراگمرک
| Kadir Has Şehir Stadı
هفته 11
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 20:00
بشیکتاش
3 0
کاسیم پاشا
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 20:00
بشیکتاش
3
0
کاسیم پاشا
| Vodafone Park
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گوزتپه
1 1
کایسری اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گوزتپه
1
1
کایسری اسپور
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
2 1
آلانیا اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
2
1
آلانیا اسپور
| Eryaman Stadyumu
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
2 0
ارزروم
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
2
0
ارزروم
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
1
1
استانبول باشاک شهیر
| Yeni Malatya Stadyumu
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
3 0
هاتای اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
3
0
هاتای اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
2 1
ریزه اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
2
1
ریزه اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1 0
آنکارا گوجو
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1
0
آنکارا گوجو
| Antalya Stadyumu
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
دنیزلی اسپور
0 2
فنرباغچه
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
دنیزلی اسپور
0
2
فنرباغچه
| Denizli Atatürk Stadyumu
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 20:00
ترابزون اسپور
1 1
سیواس اسپور
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 20:00
ترابزون اسپور
1
1
سیواس اسپور
| Medical Park Stadyumu
هفته 12
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
3 2
دنیزلی اسپور
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
3
2
دنیزلی اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 14:00
هاتای اسپور
3 1
فاتح کاراگمرک
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 14:00
هاتای اسپور
3
1
فاتح کاراگمرک
| Antakya Atatürk Stadı
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
0 0
ترابزون اسپور
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
0
0
ترابزون اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ریزه اسپور
3 2
گوزتپه
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ریزه اسپور
3
2
گوزتپه
| Çaykur Didi Stadyumu
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آنکارا گوجو
4 3
کونیا اسپور
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آنکارا گوجو
4
3
کونیا اسپور
| Eryaman Stadyumu
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
0 3
ینی مالاتیا اسپور
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
0
3
ینی مالاتیا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
0 1
گنچلر بیرلیگی
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
0
1
گنچلر بیرلیگی
| Kazım Karabekir Stadyumu
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2 1
بشیکتاش
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2
1
بشیکتاش
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
1 2
گازی شهیر گازیانتپ
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
1
2
گازی شهیر گازیانتپ
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 19:30
سیواس اسپور
0 0
آنتالیا اسپور
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 19:30
سیواس اسپور
0
0
آنتالیا اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
هفته 13
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فاتح کاراگمرک
2 1
گالاتاسرای
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فاتح کاراگمرک
2
1
گالاتاسرای
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گوزتپه
0 1
هاتای اسپور
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گوزتپه
0
1
هاتای اسپور
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ترابزون اسپور
2 1
ریزه اسپور
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ترابزون اسپور
2
1
ریزه اسپور
| Medical Park Stadyumu
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
2 0
کاسیم پاشا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
2
0
کاسیم پاشا
| Yeni Malatya Stadyumu
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
3 1
فنرباغچه
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
3
1
فنرباغچه
| Gaziantep Stadyumu
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
1 1
آنکارا گوجو
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
1
1
آنکارا گوجو
| Eryaman Stadyumu
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
1 0
آلانیا اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
1
0
آلانیا اسپور
| Denizli Atatürk Stadyumu
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
4 0
ارزروم
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
4
0
ارزروم
| Vodafone Park
۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
کونیا اسپور
0 1
سیواس اسپور
۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
کونیا اسپور
0
1
سیواس اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
آنتالیا اسپور
2 0
کایسری اسپور
۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
آنتالیا اسپور
2
0
کایسری اسپور
| Antalya Stadyumu
هفته 14
۲ دی ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
0 1
ترابزون اسپور
۲ دی ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
0
1
ترابزون اسپور
| Antakya Atatürk Stadı
۲ دی ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
3 1
گوزتپه
۲ دی ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
3
1
گوزتپه
| Türk Telekom Stadyumu
۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
1 2
دنیزلی اسپور
۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
1
2
دنیزلی اسپور
| Kazım Karabekir Stadyumu
۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1
1
ینی مالاتیا اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
0 4
گازی شهیر گازیانتپ
۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
0
4
گازی شهیر گازیانتپ
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
4 1
استانبول باشاک شهیر
۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
4
1
استانبول باشاک شهیر
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
3 1
گنچلر بیرلیگی
۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
3
1
گنچلر بیرلیگی
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1 2
کونیا اسپور
۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1
2
کونیا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
آنکارا گوجو
0 1
بشیکتاش
۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
آنکارا گوجو
0
1
بشیکتاش
| Eryaman Stadyumu
۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
ریزه اسپور
2 1
آنتالیا اسپور
۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
ریزه اسپور
2
1
آنتالیا اسپور
| Çaykur Didi Stadyumu
هفته 15
۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
1 1
فاتح کاراگمرک
۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
1
1
فاتح کاراگمرک
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
۶ دی ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0 2
گالاتاسرای
۶ دی ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0
2
گالاتاسرای
| Medical Park Stadyumu
۷ دی ۱۳۹۹ 14:00
گازی شهیر گازیانتپ
3 1
آلانیا اسپور
۷ دی ۱۳۹۹ 14:00
گازی شهیر گازیانتپ
3
1
آلانیا اسپور
| Gaziantep Stadyumu
۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
1 3
ارزروم
۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
1
3
ارزروم
| Yeni Malatya Stadyumu
۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
1 2
آنکارا گوجو
۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
1
2
آنکارا گوجو
| Denizli Atatürk Stadyumu
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
2 2
کاسیم پاشا
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
2
2
کاسیم پاشا
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۸ دی ۱۳۹۹ 16:30
گنچلر بیرلیگی
3 2
کایسری اسپور
۸ دی ۱۳۹۹ 16:30
گنچلر بیرلیگی
3
2
کایسری اسپور
| Eryaman Stadyumu
۸ دی ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1 1
ریزه اسپور
۸ دی ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1
1
ریزه اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
3 0