سوپرلیگ ترکیه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ریزه اسپور
1 2
فنرباغچه
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ریزه اسپور
1
2
فنرباغچه
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
فاتح کاراگمرک
3 0
ینی مالاتیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
فاتح کاراگمرک
3
0
ینی مالاتیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سیواس اسپور
0 2
آلانیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سیواس اسپور
0
2
آلانیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
3 1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
3
1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گوزتپه
5 1
دنیزلی اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گوزتپه
5
1
دنیزلی اسپور
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنکارا گوجو
1 2
ارزروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنکارا گوجو
1
2
ارزروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کایسری اسپور
1 0
کاسیم پاشا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کایسری اسپور
1
0
کاسیم پاشا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
1 3
بشیکتاش
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
1
3
بشیکتاش
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
2 0
گنچلر بیرلیگی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
2
0
گنچلر بیرلیگی
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
2 0
استانبول باشاک شهیر
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
2
0
استانبول باشاک شهیر
هفته 2
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
گوزتپه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ینی مالاتیا اسپور
1
1
گوزتپه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
0 0
کونیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
0
0
کونیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0 0
ترابزون اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0
0
ترابزون اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1 1
آنتالیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1
1
آنتالیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2 0
کایسری اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2
0
کایسری اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
1 2
سیواس اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
1
2
سیواس اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2 0
ریزه اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2
0
ریزه اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
2 2
فاتح کاراگمرک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
2
2
فاتح کاراگمرک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
0 2
گالاتاسرای
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
0
2
گالاتاسرای
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
فنرباغچه
0 0
هاتای اسپور
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
فنرباغچه
0
0
هاتای اسپور
هفته 3
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
2 0
استانبول باشاک شهیر
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
2
0
استانبول باشاک شهیر
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:00
کایسری اسپور
1 3
ارزروم
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:00
کایسری اسپور
1
3
ارزروم
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
1 0
کاسیم پاشا
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
1
0
کاسیم پاشا
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
2 2
گازی شهیر گازیانتپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
2
2
گازی شهیر گازیانتپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
3 1
ینی مالاتیا اسپور
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
3
1
ینی مالاتیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1 1
آلانیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1
1
آلانیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
0 0
آنکارا گوجو
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
0
0
آنکارا گوجو
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
4 1
بشیکتاش
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
4
1
بشیکتاش
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
0 0
فنرباغچه
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
0
0
فنرباغچه
۷ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1 0
دنیزلی اسپور
۷ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1
0
دنیزلی اسپور
هفته 4
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنکارا گوجو
0 1
کایسری اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنکارا گوجو
0
1
کایسری اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 1
ترابزون اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
1
1
ترابزون اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
1 0
آنتالیا اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
1
0
آنتالیا اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
0 0
ریزه اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
0
0
ریزه اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
0 0
گوزتپه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
0
0
گوزتپه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
2 1
فاتح کاراگمرک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
2
1
فاتح کاراگمرک
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
دنیزلی اسپور
0 0
کونیا اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
دنیزلی اسپور
0
0
کونیا اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
6 0
هاتای اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
6
0
هاتای اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بشیکتاش
0 1
گنچلر بیرلیگی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بشیکتاش
0
1
گنچلر بیرلیگی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
1 0
گالاتاسرای
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
1
0
گالاتاسرای
هفته 5
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
5 3
آنکارا گوجو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
5
3
آنکارا گوجو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1 3
سیواس اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1
3
سیواس اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1
1
ینی مالاتیا اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0
2
استانبول باشاک شهیر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:00
هاتای اسپور
- -
ارزروم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:00
هاتای اسپور
-
-
ارزروم
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
فاتح کاراگمرک
1 1
کاسیم پاشا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
فاتح کاراگمرک
1
1
کاسیم پاشا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1
1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گوزتپه
2 3
فنرباغچه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گوزتپه
2
3
فنرباغچه
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
1 2
آلانیا اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
1
2
آلانیا اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنچلر بیرلیگی
1 2
دنیزلی اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنچلر بیرلیگی
1
2
دنیزلی اسپور
هفته 6
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کاسیم پاشا
- -
گوزتپه
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کاسیم پاشا
-
-
گوزتپه
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:00
آنکارا گوجو
- -
هاتای اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:00
آنکارا گوجو
-
-
هاتای اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
گازی شهیر گازیانتپ
- -
کونیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
گازی شهیر گازیانتپ
-
-
کونیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ارزروم
- -
گالاتاسرای
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ارزروم
-
-
گالاتاسرای
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
- -
آنتالیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
-
-
آنتالیا اسپور
۴ آبان ۱۳۹۹ 13:00
ینی مالاتیا اسپور
- -
گنچلر بیرلیگی
۴ آبان ۱۳۹۹ 13:00
ینی مالاتیا اسپور
-
-
گنچلر بیرلیگی
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:30
آلانیا اسپور
- -
فاتح کاراگمرک
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:30
آلانیا اسپور
-
-
فاتح کاراگمرک
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
فنرباغچه
- -
ترابزون اسپور
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
فنرباغچه
-
-
ترابزون اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سیواس اسپور
- -
ریزه اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سیواس اسپور
-
-
ریزه اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 19:30
دنیزلی اسپور
- -
بشیکتاش
۵ آبان ۱۳۹۹ 19:30
دنیزلی اسپور
-
-
بشیکتاش
هفته 7
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
- -
ارزروم
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
-
-
ارزروم
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
- -
کاسیم پاشا
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
-
-
کاسیم پاشا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
- -
گازی شهیر گازیانتپ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
-
-
گازی شهیر گازیانتپ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
- -
آلانیا اسپور
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
-
-
آلانیا اسپور
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
- -
آنکارا گوجو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
-
-
آنکارا گوجو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
- -
کایسری اسپور
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
-
-
کایسری اسپور
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
- -
استانبول باشاک شهیر
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
-
-
استانبول باشاک شهیر
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
- -
ینی مالاتیا اسپور
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
-
-
ینی مالاتیا اسپور
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
- -
سیواس اسپور
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
-
-
سیواس اسپور
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
- -
فنرباغچه
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
-
-
فنرباغچه
هفته 8
۱۸ آبان ۱۳۹۹
ارزروم
- -
گوزتپه
۱۸ آبان ۱۳۹۹
ارزروم
-
-
گوزتپه
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
- -
فاتح کاراگمرک
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
-
-
فاتح کاراگمرک
۱۸ آبان ۱۳۹۹
سیواس اسپور
- -
گالاتاسرای
۱۸ آبان ۱۳۹۹
سیواس اسپور
-
-
گالاتاسرای
۱۸ آبان ۱۳۹۹
کایسری اسپور
- -
هاتای اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
کایسری اسپور
-
-
هاتای اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
- -
ترابزون اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
-
-
ترابزون اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
- -
آنتالیا اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
-
-
آنتالیا اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
فنرباغچه
- -
کونیا اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
فنرباغچه
-
-
کونیا اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
- -
گنچلر بیرلیگی
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
-
-
گنچلر بیرلیگی
۱۸ آبان ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
- -
بشیکتاش
۱۸ آبان ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
-
-
بشیکتاش
۱۸ آبان ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
- -
دنیزلی اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
-
-
دنیزلی اسپور
هفته 9
۲ آذر ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
- -
ارزروم
۲ آذر ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
-
-
ارزروم
۲ آذر ۱۳۹۹
گوزتپه
- -
آنکارا گوجو
۲ آذر ۱۳۹۹
گوزتپه
-
-
آنکارا گوجو
۲ آذر ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
- -
سیواس اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
-
-
سیواس اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹
گالاتاسرای
- -
کایسری اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹
گالاتاسرای
-
-
کایسری اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹
هاتای اسپور
- -
ریزه اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹
هاتای اسپور
-
-
ریزه اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
- -
آلانیا اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
-
-
آلانیا اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹
کونیا اسپور
- -
کاسیم پاشا
۲ آذر ۱۳۹۹
کونیا اسپور
-
-
کاسیم پاشا
۲ آذر ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
- -
فنرباغچه
۲ آذر ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
-
-
فنرباغچه
۲ آذر ۱۳۹۹
بشیکتاش
- -
استانبول باشاک شهیر
۲ آذر ۱۳۹۹
بشیکتاش
-
-
استانبول باشاک شهیر
۲ آذر ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
- -
گازی شهیر گازیانتپ
۲ آذر ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
-
-
گازی شهیر گازیانتپ
هفته 10
۹ آذر ۱۳۹۹
ارزروم
- -
آنتالیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
ارزروم
-
-
آنتالیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
- -
ترابزون اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
-
-
ترابزون اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
سیواس اسپور
- -
گوزتپه
۹ آذر ۱۳۹۹
سیواس اسپور
-
-
گوزتپه
۹ آذر ۱۳۹۹
کایسری اسپور
- -
فاتح کاراگمرک
۹ آذر ۱۳۹۹
کایسری اسپور
-
-
فاتح کاراگمرک
۹ آذر ۱۳۹۹
ریزه اسپور
- -
گالاتاسرای
۹ آذر ۱۳۹۹
ریزه اسپور
-
-
گالاتاسرای
۹ آذر ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
- -
کونیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
-
-
کونیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
- -
گنچلر بیرلیگی
۹ آذر ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
-
-
گنچلر بیرلیگی
۹ آذر ۱۳۹۹
فنرباغچه
- -
بشیکتاش
۹ آذر ۱۳۹۹
فنرباغچه
-
-
بشیکتاش
۹ آذر ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
- -
دنیزلی اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
-
-
دنیزلی اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
- -
ینی مالاتیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
-
-
ینی مالاتیا اسپور
هفته 11
۱۶ آذر ۱۳۹۹
کونیا اسپور
- -
ارزروم
۱۶ آذر ۱۳۹۹
کونیا اسپور
-
-
ارزروم
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
- -
آنکارا گوجو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
-
-
آنکارا گوجو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
- -
سیواس اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
-
-
سیواس اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
گوزتپه
- -
کایسری اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
گوزتپه
-
-
کایسری اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
- -
ریزه اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
-
-
ریزه اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
گالاتاسرای
- -
هاتای اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
گالاتاسرای
-
-
هاتای اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
- -
آلانیا اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
-
-
آلانیا اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹
بشیکتاش
- -
کاسیم پاشا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
بشیکتاش
-
-
کاسیم پاشا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
- -
فنرباغچه
۱۶ آذر ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
-
-
فنرباغچه
۱۶ آذر ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
- -
استانبول باشاک شهیر
۱۶ آذر ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
-
-
استانبول باشاک شهیر
هفته 12
۲۳ آذر ۱۳۹۹
ارزروم
- -
گنچلر بیرلیگی
۲۳ آذر ۱۳۹۹
ارزروم
-
-
گنچلر بیرلیگی
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
- -
کونیا اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
-
-
کونیا اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
سیواس اسپور
- -
آنتالیا اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
سیواس اسپور
-
-
آنتالیا اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کایسری اسپور
- -
ترابزون اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کایسری اسپور
-
-
ترابزون اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
ریزه اسپور
- -
گوزتپه
۲۳ آذر ۱۳۹۹
ریزه اسپور
-
-
گوزتپه
۲۳ آذر ۱۳۹۹
هاتای اسپور
- -
فاتح کاراگمرک
۲۳ آذر ۱۳۹۹
هاتای اسپور
-
-
فاتح کاراگمرک
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
- -
بشیکتاش
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
-
-
بشیکتاش
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
- -
دنیزلی اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
-
-
دنیزلی اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
فنرباغچه
- -
ینی مالاتیا اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
فنرباغچه
-
-
ینی مالاتیا اسپور
۲۳ آذر ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
- -
گازی شهیر گازیانتپ
۲۳ آذر ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
-
-
گازی شهیر گازیانتپ
هفته 13
۳۰ آذر ۱۳۹۹
بشیکتاش
- -
ارزروم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
بشیکتاش
-
-
ارزروم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
- -
آنکارا گوجو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
-
-
آنکارا گوجو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
کونیا اسپور
- -
سیواس اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
کونیا اسپور
-
-
سیواس اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
- -
کایسری اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
-
-
کایسری اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
- -
ریزه اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
-
-
ریزه اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
گوزتپه
- -
هاتای اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
گوزتپه
-
-
هاتای اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
- -
گالاتاسرای
۳۰ آذر ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
-
-
گالاتاسرای
۳۰ آذر ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
- -
آلانیا اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
-
-
آلانیا اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
- -
کاسیم پاشا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
-
-
کاسیم پاشا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
- -
فنرباغچه
۳۰ آذر ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
-
-
فنرباغچه
هفته 14
۳ دی ۱۳۹۹
ارزروم
- -
دنیزلی اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
ارزروم
-
-
دنیزلی اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
- -
بشیکتاش
۳ دی ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
-
-
بشیکتاش
۳ دی ۱۳۹۹
سیواس اسپور
- -
گنچلر بیرلیگی
۳ دی ۱۳۹۹
سیواس اسپور
-
-
گنچلر بیرلیگی
۳ دی ۱۳۹۹
کایسری اسپور
- -
کونیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
کایسری اسپور
-
-
کونیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
ریزه اسپور
- -
آنتالیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
ریزه اسپور
-
-
آنتالیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
هاتای اسپور
- -
ترابزون اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
هاتای اسپور
-
-
ترابزون اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
گالاتاسرای
- -
گوزتپه
۳ دی ۱۳۹۹
گالاتاسرای
-
-
گوزتپه
۳ دی ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
- -
ینی مالاتیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
-
-
ینی مالاتیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
- -
گازی شهیر گازیانتپ
۳ دی ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
-
-
گازی شهیر گازیانتپ
۳ دی ۱۳۹۹
فنرباغچه
- -
استانبول باشاک شهیر
۳ دی ۱۳۹۹
فنرباغچه
-
-
استانبول باشاک شهیر
هفته 15
۷ دی ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
- -
ارزروم
۷ دی ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
-
-
ارزروم
۷ دی ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
- -
آنکارا گوجو
۷ دی ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
-
-
آنکارا گوجو
۷ دی ۱۳۹۹
بشیکتاش
- -
سیواس اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
بشیکتاش
-
-
سیواس اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
- -
کایسری اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
-
-
کایسری اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
کونیا اسپور
- -
ریزه اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
کونیا اسپور
-
-
ریزه اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
- -
هاتای اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
-
-
هاتای اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
- -
گالاتاسرای
۷ دی ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
-
-
گالاتاسرای
۷ دی ۱۳۹۹
گوزتپه
- -
فاتح کاراگمرک
۷ دی ۱۳۹۹
گوزتپه
-
-
فاتح کاراگمرک
۷ دی ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
- -
آلانیا اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
-
-
آلانیا اسپور
۷ دی ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
- -
کاسیم پاشا
۷ دی ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
-
-
کاسیم پاشا
هفته 16
۱۴ دی ۱۳۹۹
ارزروم
- -
گازی شهیر گازیانتپ
۱۴ دی ۱۳۹۹
ارزروم
-
-
گازی شهیر گازیانتپ
۱۴ دی ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
- -
ینی مالاتیا اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
-
-
ینی مالاتیا اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
سیواس اسپور
- -
دنیزلی اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
سیواس اسپور
-
-
دنیزلی اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
کایسری اسپور
- -
بشیکتاش
۱۴ دی ۱۳۹۹
کایسری اسپور
-
-
بشیکتاش
۱۴ دی ۱۳۹۹
ریزه اسپور
- -
گنچلر بیرلیگی
۱۴ دی ۱۳۹۹
ریزه اسپور
-
-
گنچلر بیرلیگی
۱۴ دی ۱۳۹۹
هاتای اسپور
- -
کونیا اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
هاتای اسپور
-
-
کونیا اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
گالاتاسرای
- -
آنتالیا اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
گالاتاسرای
-
-
آنتالیا اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
- -
ترابزون اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
-
-
ترابزون اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
- -
استانبول باشاک شهیر
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
-
-
استانبول باشاک شهیر
۱۴ دی ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
- -
فنرباغچه
۱۴ دی ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
-
-
فنرباغچه
هفته 17
۱۷ دی ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
- -
ارزروم
۱۷ دی ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
-
-
ارزروم
۱۷ دی ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
- -
آنکارا گوجو
۱۷ دی ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
-
-
آنکارا گوجو
۱۷ دی ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
- -
سیواس اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
-
-
سیواس اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
- -
کایسری اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
-
-
کایسری اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
بشیکتاش
- -
ریزه اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
بشیکتاش
-
-
ریزه اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
- -
هاتای اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
-
-
هاتای اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
کونیا اسپور
- -
گالاتاسرای
۱۷ دی ۱۳۹۹
کونیا اسپور
-
-
گالاتاسرای
۱۷ دی ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
- -
فاتح کاراگمرک
۱۷ دی ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
-
-
فاتح کاراگمرک
۱۷ دی ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
- -
گوزتپه
۱۷ دی ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
-
-
گوزتپه
۱۷ دی ۱۳۹۹
فنرباغچه
- -
آلانیا اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹
فنرباغچه
-
-
آلانیا اسپور
هفته 18
۲۱ دی ۱۳۹۹
ارزروم
- -
فنرباغچه
۲۱ دی ۱۳۹۹
ارزروم
-
-
فنرباغچه
۲۱ دی ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
- -
استانبول باشاک شهیر
۲۱ دی ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
-
-
استانبول باشاک شهیر
۲۱ دی ۱۳۹۹
سیواس اسپور
- -
گازی شهیر گازیانتپ
۲۱ دی ۱۳۹۹
سیواس اسپور
-
-
گازی شهیر گازیانتپ
۲۱ دی ۱۳۹۹
کایسری اسپور
- -
ینی مالاتیا اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹
کایسری اسپور
-
-
ینی مالاتیا اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹
ریزه اسپور
- -
دنیزلی اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹
ریزه اسپور
-
-
دنیزلی اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹
هاتای اسپور
- -
بشیکتاش
۲۱ دی ۱۳۹۹
هاتای اسپور
-
-
بشیکتاش
۲۱ دی ۱۳۹۹
گالاتاسرای
- -
گنچلر بیرلیگی
۲۱ دی ۱۳۹۹
گالاتاسرای
-
-
گنچلر بیرلیگی
۲۱ دی ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
- -
کونیا اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
-
-
کونیا اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹
گوزتپه
- -
آنتالیا اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹
گوزتپه
-
-
آنتالیا اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
- -
کاسیم پاشا
۲۱ دی ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
-
-
کاسیم پاشا
هفته 19
۲۸ دی ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
- -
ارزروم
۲۸ دی ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
-
-
ارزروم
۲۸ دی ۱۳۹۹
فنرباغچه
- -
آنکارا گوجو
۲۸ دی ۱۳۹۹
فنرباغچه
-
-
آنکارا گوجو
۲۸ دی ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
- -
سیواس اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
-
-
سیواس اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
- -
کایسری اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
-
-
کایسری اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
- -
ریزه اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
-
-
ریزه اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
- -
هاتای اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
-
-
هاتای اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
بشیکتاش
- -
گالاتاسرای
۲۸ دی ۱۳۹۹
بشیکتاش
-
-
گالاتاسرای
۲۸ دی ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
- -
فاتح کاراگمرک
۲۸ دی ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
-
-
فاتح کاراگمرک
۲۸ دی ۱۳۹۹
کونیا اسپور
- -
گوزتپه
۲۸ دی ۱۳۹۹
کونیا اسپور
-
-
گوزتپه
۲۸ دی ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
- -
ترابزون اسپور
۲۸ دی ۱۳۹۹
آنتالیا اسپور
-
-
ترابزون اسپور
هفته 20
۱ بهمن ۱۳۹۹
ارزروم
- -
آلانیا اسپور
۱ بهمن ۱۳۹۹
ارزروم
-
-
آلانیا اسپور
۱ بهمن ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
- -
کاسیم پاشا
۱ بهمن ۱۳۹۹
آنکارا گوجو
-
-
کاسیم پاشا
۱ بهمن ۱۳۹۹
سیواس اسپور
- -
فنرباغچه
۱ بهمن ۱۳۹۹
سیواس اسپور
-
-
فنرباغچه
۱ بهمن ۱۳۹۹
کایسری اسپور
- -
استانبول باشاک شهیر
۱ بهمن ۱۳۹۹
کایسری اسپور
-
-
استانبول باشاک شهیر
۱ بهمن ۱۳۹۹
ریزه اسپور
- -
گازی شهیر گازیانتپ
۱ بهمن ۱۳۹۹
ریزه اسپور
-
-
گازی شهیر گازیانتپ
۱ بهمن ۱۳۹۹
هاتای اسپور
- -
ینی مالاتیا اسپور
۱ بهمن ۱۳۹۹
هاتای اسپور
-
-
ینی مالاتیا اسپور
۱ بهمن ۱۳۹۹
گالاتاسرای
- -
دنیزلی اسپور
۱ بهمن ۱۳۹۹
گالاتاسرای
-
-
دنیزلی اسپور
۱ بهمن ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
- -
بشیکتاش
۱ بهمن ۱۳۹۹
فاتح کاراگمرک
-
-
بشیکتاش
۱ بهمن ۱۳۹۹
گوزتپه
- -
گنچلر بیرلیگی
۱ بهمن ۱۳۹۹
گوزتپه
-
-
گنچلر بیرلیگی
۱ بهمن ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
- -
کونیا اسپور
۱ بهمن ۱۳۹۹
ترابزون اسپور
-
-
کونیا اسپور
هفته 21
۵ بهمن ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
- -
آنکارا گوجو
۵ بهمن ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
-
-
آنکارا گوجو
۵ بهمن ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
- -
سیواس اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
-
-
سیواس اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
فنرباغچه
- -
کایسری اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
فنرباغچه
-
-
کایسری اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
- -
ریزه اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
-
-
ریزه اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
- -
هاتای اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
گازی شهیر گازیانتپ
-
-
هاتای اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
- -
گالاتاسرای
۵ بهمن ۱۳۹۹
ینی مالاتیا اسپور
-
-
گالاتاسرای
۵ بهمن ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
- -
فاتح کاراگمرک
۵ بهمن ۱۳۹۹
دنیزلی اسپور
-
-
فاتح کاراگمرک
۵ بهمن ۱۳۹۹
بشیکتاش
- -
گوزتپه
۵ بهمن ۱۳۹۹
بشیکتاش
-
-
گوزتپه
۵ بهمن ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
- -
ترابزون اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
گنچلر بیرلیگی
-
-
ترابزون اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
کونیا اسپور
- -
آنتالیا اسپور
۵ بهمن ۱۳۹۹
کونیا اسپور
-
-
آنتالیا اسپور
هفته 22
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
ارزروم
- -
آنکارا گوجو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
ارزروم
-
-
آنکارا گوجو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
- -
سیواس اسپور
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آلانیا اسپور
-
-
سیواس اسپور
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
- -
کایسری اسپور
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
کاسیم پاشا
-
-
کایسری اسپور
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
فنرباغچه
- -
ریزه اسپور
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
فنرباغچه
-
-
ریزه اسپور
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
استانبول باشاک شهیر
-