سوپرلیگ ترکیه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ریزه اسپور
1 2
فنرباغچه
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ریزه اسپور
1
2
فنرباغچه
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
فاتح کاراگمرک
3 0
ینی مالاتیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
فاتح کاراگمرک
3
0
ینی مالاتیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سیواس اسپور
0 2
آلانیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سیواس اسپور
0
2
آلانیا اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
3 1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
3
1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گوزتپه
5 1
دنیزلی اسپور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
گوزتپه
5
1
دنیزلی اسپور
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنکارا گوجو
1 2
ارزروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنکارا گوجو
1
2
ارزروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کایسری اسپور
1 0
کاسیم پاشا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کایسری اسپور
1
0
کاسیم پاشا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
1 3
بشیکتاش
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
1
3
بشیکتاش
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
2 0
گنچلر بیرلیگی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
2
0
گنچلر بیرلیگی
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
2 0
استانبول باشاک شهیر
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
2
0
استانبول باشاک شهیر
هفته 2
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
گوزتپه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
ینی مالاتیا اسپور
1
1
گوزتپه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
0 0
کونیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
0
0
کونیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0 0
ترابزون اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0
0
ترابزون اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1 1
آنتالیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1
1
آنتالیا اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2 0
کایسری اسپور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2
0
کایسری اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
1 2
سیواس اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
1
2
سیواس اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2 0
ریزه اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2
0
ریزه اسپور
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
2 2
فاتح کاراگمرک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
2
2
فاتح کاراگمرک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
0 2
گالاتاسرای
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
0
2
گالاتاسرای
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
فنرباغچه
0 0
هاتای اسپور
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
فنرباغچه
0
0
هاتای اسپور
هفته 3
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
2 0
استانبول باشاک شهیر
۴ مهر ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
2
0
استانبول باشاک شهیر
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:00
کایسری اسپور
1 3
ارزروم
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:00
کایسری اسپور
1
3
ارزروم
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
1 0
کاسیم پاشا
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
1
0
کاسیم پاشا
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
2 2
گازی شهیر گازیانتپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
2
2
گازی شهیر گازیانتپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
3 1
ینی مالاتیا اسپور
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
3
1
ینی مالاتیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1 1
آلانیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1
1
آلانیا اسپور
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
0 0
آنکارا گوجو
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
0
0
آنکارا گوجو
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
4 1
بشیکتاش
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
4
1
بشیکتاش
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
0 0
فنرباغچه
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
0
0
فنرباغچه
۷ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1 0
دنیزلی اسپور
۷ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1
0
دنیزلی اسپور
هفته 4
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنکارا گوجو
0 1
کایسری اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آنکارا گوجو
0
1
کایسری اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 1
ترابزون اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
1
1
ترابزون اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
1 0
آنتالیا اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
1
0
آنتالیا اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
0 0
ریزه اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
0
0
ریزه اسپور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
0 0
گوزتپه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
0
0
گوزتپه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
2 1
فاتح کاراگمرک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
2
1
فاتح کاراگمرک
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
دنیزلی اسپور
0 0
کونیا اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
دنیزلی اسپور
0
0
کونیا اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
6 0
هاتای اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
6
0
هاتای اسپور
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بشیکتاش
0 1
گنچلر بیرلیگی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بشیکتاش
0
1
گنچلر بیرلیگی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
1 0
گالاتاسرای
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
1
0
گالاتاسرای
هفته 5
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
5 3
آنکارا گوجو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
5
3
آنکارا گوجو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1 3
سیواس اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1
3
سیواس اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1
1
ینی مالاتیا اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0
2
استانبول باشاک شهیر
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
فاتح کاراگمرک
1 1
کاسیم پاشا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
فاتح کاراگمرک
1
1
کاسیم پاشا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1
1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گوزتپه
2 3
فنرباغچه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
گوزتپه
2
3
فنرباغچه
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
1 2
آلانیا اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گالاتاسرای
1
2
آلانیا اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنچلر بیرلیگی
1 2
دنیزلی اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنچلر بیرلیگی
1
2
دنیزلی اسپور
Antakya Atatürk Stadı ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 20:00
هاتای اسپور
3 0
ارزروم
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 20:00
Antakya Atatürk Stadı
هاتای اسپور
3
0
ارزروم
| Antakya Atatürk Stadı
هفته 6
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کاسیم پاشا
0 0
گوزتپه
۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کاسیم پاشا
0
0
گوزتپه
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
گازی شهیر گازیانتپ
1 0
کونیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
گازی شهیر گازیانتپ
1
0
کونیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ارزروم
1 2
گالاتاسرای
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ارزروم
1
2
گالاتاسرای
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
5 1
آنتالیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
5
1
آنتالیا اسپور
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
2 1
گنچلر بیرلیگی
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
2
1
گنچلر بیرلیگی
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
2 0
فاتح کاراگمرک
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
2
0
فاتح کاراگمرک
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
3 1
ترابزون اسپور
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
3
1
ترابزون اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
سیواس اسپور
0 2
ریزه اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
سیواس اسپور
0
2
ریزه اسپور
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دنیزلی اسپور
2 3
بشیکتاش
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دنیزلی اسپور
2
3
بشیکتاش
Eryaman Stadyumu ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آنکارا گوجو
2 0
هاتای اسپور
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Eryaman Stadyumu
آنکارا گوجو
2
0
هاتای اسپور
| Eryaman Stadyumu
هفته 7
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
5 1
ارزروم
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
فاتح کاراگمرک
5
1
ارزروم
Medical Park Stadyumu ۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
ترابزون اسپور
3 4
کاسیم پاشا
۹ آبان ۱۳۹۹ 20:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
3
4
کاسیم پاشا
| Medical Park Stadyumu
Eryaman Stadyumu ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:00
Eryaman Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
1
1
گازی شهیر گازیانتپ
| Eryaman Stadyumu
Türk Telekom Stadyumu ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
1 0
آنکارا گوجو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Türk Telekom Stadyumu
گالاتاسرای
1
0
آنکارا گوجو
| Türk Telekom Stadyumu
Çaykur Didi Stadyumu ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1 0
کایسری اسپور
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:00
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
0
کایسری اسپور
| Çaykur Didi Stadyumu
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1 2
استانبول باشاک شهیر
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
1
2
استانبول باشاک شهیر
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Vodafone Park ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
1 0
ینی مالاتیا اسپور
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Vodafone Park
بشیکتاش
1
0
ینی مالاتیا اسپور
| Vodafone Park
Antakya Atatürk Stadı ۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
هاتای اسپور
1 1
سیواس اسپور
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
Antakya Atatürk Stadı
هاتای اسپور
1
1
سیواس اسپور
| Antakya Atatürk Stadı
Antalya Stadyumu ۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
آنتالیا اسپور
1 2
فنرباغچه
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
1
2
فنرباغچه
| Antalya Stadyumu
Göztepe Gürsel Aksel Stadı ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 19:00
گوزتپه
1 0
آلانیا اسپور
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 19:00
Göztepe Gürsel Aksel Stadı
گوزتپه
1
0
آلانیا اسپور
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
هفته 8
Gaziantep Stadyumu ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 20:30
گازی شهیر گازیانتپ
3 1
بشیکتاش
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 20:30
Gaziantep Stadyumu
گازی شهیر گازیانتپ
3
1
بشیکتاش
| Gaziantep Stadyumu
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 14:00
کاسیم پاشا
2 2
آنتالیا اسپور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 14:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
2
2
آنتالیا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Kazım Karabekir Stadyumu ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
1 1
گوزتپه
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
1
گوزتپه
| Kazım Karabekir Stadyumu
Bahçeşehir Okulları Stadyumu ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1 1
ترابزون اسپور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:30
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
آلانیا اسپور
1
1
ترابزون اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
0 2
کونیا اسپور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
0
2
کونیا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Eryaman Stadyumu ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:00
آنکارا گوجو
2 2
فاتح کاراگمرک
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:00
Eryaman Stadyumu
آنکارا گوجو
2
2
فاتح کاراگمرک
| Eryaman Stadyumu
Yeni Malatya Stadyumu ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:00
ینی مالاتیا اسپور
2 0
دنیزلی اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:00
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
2
0
دنیزلی اسپور
| Yeni Malatya Stadyumu
Kadir Has Şehir Stadı ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
0 1
هاتای اسپور
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
1
هاتای اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
2 1
گنچلر بیرلیگی
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
2
1
گنچلر بیرلیگی
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سیواس اسپور
1 2
گالاتاسرای
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
سیواس اسپور
1
2
گالاتاسرای
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
هفته 9
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ۱ آذر ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
1 1
سیواس اسپور
۱ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
فاتح کاراگمرک
1
1
سیواس اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Eryaman Stadyumu ۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
گنچلر بیرلیگی
1 5
فنرباغچه
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Eryaman Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
1
5
فنرباغچه
| Eryaman Stadyumu
Denizli Atatürk Stadyumu ۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
0 1
گازی شهیر گازیانتپ
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Denizli Atatürk Stadyumu
دنیزلی اسپور
0
1
گازی شهیر گازیانتپ
| Denizli Atatürk Stadyumu
Vodafone Park ۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
3 2
استانبول باشاک شهیر
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Vodafone Park
بشیکتاش
3
2
استانبول باشاک شهیر
| Vodafone Park
Antakya Atatürk Stadı ۲ آذر ۱۳۹۹ 14:00
هاتای اسپور
2 2
ریزه اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Antakya Atatürk Stadı
هاتای اسپور
2
2
ریزه اسپور
| Antakya Atatürk Stadı
Göztepe Gürsel Aksel Stadı ۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
3 1
آنکارا گوجو
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Göztepe Gürsel Aksel Stadı
گوزتپه
3
1
آنکارا گوجو
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
2 1
کاسیم پاشا
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
2
1
کاسیم پاشا
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Medical Park Stadyumu ۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
1 0
ارزروم
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
1
0
ارزروم
| Medical Park Stadyumu
Antalya Stadyumu ۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آنتالیا اسپور
0 2
آلانیا اسپور
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
0
2
آلانیا اسپور
| Antalya Stadyumu
Türk Telekom Stadyumu ۳ آذر ۱۳۹۹ 20:00
گالاتاسرای
1 1
کایسری اسپور
۳ آذر ۱۳۹۹ 20:00
Türk Telekom Stadyumu
گالاتاسرای
1
1
کایسری اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
هفته 10
Eryaman Stadyumu ۷ آذر ۱۳۹۹ 20:00
آنکارا گوجو
0 1
ترابزون اسپور
۷ آذر ۱۳۹۹ 20:00
Eryaman Stadyumu
آنکارا گوجو
0
1
ترابزون اسپور
| Eryaman Stadyumu
Gaziantep Stadyumu ۸ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گازی شهیر گازیانتپ
2 2
ینی مالاتیا اسپور
۸ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Gaziantep Stadyumu
گازی شهیر گازیانتپ
2
2
ینی مالاتیا اسپور
| Gaziantep Stadyumu
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
3 3
دنیزلی اسپور
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
3
3
دنیزلی اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Çaykur Didi Stadyumu ۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
ریزه اسپور
0 4
گالاتاسرای
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
0
4
گالاتاسرای
| Çaykur Didi Stadyumu
Kazım Karabekir Stadyumu ۹ آذر ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
2 2
آنتالیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
2
2
آنتالیا اسپور
| Kazım Karabekir Stadyumu
Bahçeşehir Okulları Stadyumu ۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1 0
کونیا اسپور
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
آلانیا اسپور
1
0
کونیا اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کاسیم پاشا
2 0
گنچلر بیرلیگی
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
2
0
گنچلر بیرلیگی
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
3 4
بشیکتاش
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
3
4
بشیکتاش
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu ۱۰ آذر ۱۳۹۹ 20:00
سیواس اسپور
0 1
گوزتپه
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 20:00
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
سیواس اسپور
0
1
گوزتپه
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
Kadir Has Şehir Stadı ۱۰ آذر ۱۳۹۹ 20:00
کایسری اسپور
0 0
فاتح کاراگمرک
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 20:00
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
0
فاتح کاراگمرک
| Kadir Has Şehir Stadı
هفته 11
Vodafone Park ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 20:00
بشیکتاش
3 0
کاسیم پاشا
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 20:00
Vodafone Park
بشیکتاش
3
0
کاسیم پاشا
| Vodafone Park
Göztepe Gürsel Aksel Stadı ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گوزتپه
1 1
کایسری اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Göztepe Gürsel Aksel Stadı
گوزتپه
1
1
کایسری اسپور
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
Eryaman Stadyumu ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
2 1
آلانیا اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Eryaman Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
2
1
آلانیا اسپور
| Eryaman Stadyumu
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
2 0
ارزروم
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
2
0
ارزروم
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Yeni Malatya Stadyumu ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
1
1
استانبول باشاک شهیر
| Yeni Malatya Stadyumu
Türk Telekom Stadyumu ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
3 0
هاتای اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Türk Telekom Stadyumu
گالاتاسرای
3
0
هاتای اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
2 1
ریزه اسپور
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
2
1
ریزه اسپور
Antalya Stadyumu ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آنتالیا اسپور
1 0
آنکارا گوجو
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
1
0
آنکارا گوجو
| Antalya Stadyumu
Denizli Atatürk Stadyumu ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
دنیزلی اسپور
0 2
فنرباغچه
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Denizli Atatürk Stadyumu
دنیزلی اسپور
0
2
فنرباغچه
| Denizli Atatürk Stadyumu
Medical Park Stadyumu ۱۷ آذر ۱۳۹۹ 20:00
ترابزون اسپور
1 1
سیواس اسپور
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 20:00
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
1
1
سیواس اسپور
| Medical Park Stadyumu
هفته 12
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ۲۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
3 2
دنیزلی اسپور
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
3
2
دنیزلی اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Antakya Atatürk Stadı ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 14:00
هاتای اسپور
3 1
فاتح کاراگمرک
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Antakya Atatürk Stadı
هاتای اسپور
3
1
فاتح کاراگمرک
| Antakya Atatürk Stadı
Kadir Has Şehir Stadı ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
0 0
ترابزون اسپور
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
0
ترابزون اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
Çaykur Didi Stadyumu ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ریزه اسپور
3 2
گوزتپه
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
3
2
گوزتپه
| Çaykur Didi Stadyumu
Eryaman Stadyumu ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آنکارا گوجو
4 3
کونیا اسپور
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Eryaman Stadyumu
آنکارا گوجو
4
3
کونیا اسپور
| Eryaman Stadyumu
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
0 3
ینی مالاتیا اسپور
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
0
3
ینی مالاتیا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Kazım Karabekir Stadyumu ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
0 1
گنچلر بیرلیگی
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
0
1
گنچلر بیرلیگی
| Kazım Karabekir Stadyumu
Bahçeşehir Okulları Stadyumu ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
2 1
بشیکتاش
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
آلانیا اسپور
2
1
بشیکتاش
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
1 2
گازی شهیر گازیانتپ
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
1
2
گازی شهیر گازیانتپ
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu ۲۴ آذر ۱۳۹۹ 19:30
سیواس اسپور
0 0
آنتالیا اسپور
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
سیواس اسپور
0
0
آنتالیا اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
هفته 13
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فاتح کاراگمرک
2 1
گالاتاسرای
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فاتح کاراگمرک
2
1
گالاتاسرای
Göztepe Gürsel Aksel Stadı ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گوزتپه
0 1
هاتای اسپور
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Göztepe Gürsel Aksel Stadı
گوزتپه
0
1
هاتای اسپور
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
Medical Park Stadyumu ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ترابزون اسپور
2 1
ریزه اسپور
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
2
1
ریزه اسپور
| Medical Park Stadyumu
Yeni Malatya Stadyumu ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
2 0
کاسیم پاشا
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
2
0
کاسیم پاشا
| Yeni Malatya Stadyumu
Gaziantep Stadyumu ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
گازی شهیر گازیانتپ
3 1
فنرباغچه
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Gaziantep Stadyumu
گازی شهیر گازیانتپ
3
1
فنرباغچه
| Gaziantep Stadyumu
Eryaman Stadyumu ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 14:00
گنچلر بیرلیگی
1 1
آنکارا گوجو
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 14:00
Eryaman Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
1
1
آنکارا گوجو
| Eryaman Stadyumu
Denizli Atatürk Stadyumu ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
1 0
آلانیا اسپور
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:30
Denizli Atatürk Stadyumu
دنیزلی اسپور
1
0
آلانیا اسپور
| Denizli Atatürk Stadyumu
Vodafone Park ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
4 0
ارزروم
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Vodafone Park
بشیکتاش
4
0
ارزروم
| Vodafone Park
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
کونیا اسپور
0 1
سیواس اسپور
۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
0
1
سیواس اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Antalya Stadyumu ۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
آنتالیا اسپور
2 0
کایسری اسپور
۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
2
0
کایسری اسپور
| Antalya Stadyumu
هفته 14
Antakya Atatürk Stadı ۲ دی ۱۳۹۹ 16:30
هاتای اسپور
0 1
ترابزون اسپور
۲ دی ۱۳۹۹ 16:30
Antakya Atatürk Stadı
هاتای اسپور
0
1
ترابزون اسپور
| Antakya Atatürk Stadı
Türk Telekom Stadyumu ۲ دی ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
3 1
گوزتپه
۲ دی ۱۳۹۹ 19:30
Türk Telekom Stadyumu
گالاتاسرای
3
1
گوزتپه
| Türk Telekom Stadyumu
Kazım Karabekir Stadyumu ۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
1 2
دنیزلی اسپور
۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
2
دنیزلی اسپور
| Kazım Karabekir Stadyumu
Bahçeşehir Okulları Stadyumu ۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
آلانیا اسپور
1
1
ینی مالاتیا اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
0 4
گازی شهیر گازیانتپ
۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
0
4
گازی شهیر گازیانتپ
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
4 1
استانبول باشاک شهیر
۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
4
1
استانبول باشاک شهیر
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu ۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
سیواس اسپور
3 1
گنچلر بیرلیگی
۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
سیواس اسپور
3
1
گنچلر بیرلیگی
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
Kadir Has Şehir Stadı ۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1 2
کونیا اسپور
۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
1
2
کونیا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
Eryaman Stadyumu ۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
آنکارا گوجو
0 1
بشیکتاش
۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
Eryaman Stadyumu
آنکارا گوجو
0
1
بشیکتاش
| Eryaman Stadyumu
Çaykur Didi Stadyumu ۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
ریزه اسپور
2 1
آنتالیا اسپور
۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
2
1
آنتالیا اسپور
| Çaykur Didi Stadyumu
هفته 15
Göztepe Gürsel Aksel Stadı ۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
1 1
فاتح کاراگمرک
۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
Göztepe Gürsel Aksel Stadı
گوزتپه
1
1
فاتح کاراگمرک
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
Medical Park Stadyumu ۶ دی ۱۳۹۹ 19:30
ترابزون اسپور
0 2
گالاتاسرای
۶ دی ۱۳۹۹ 19:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
0
2
گالاتاسرای
| Medical Park Stadyumu
Gaziantep Stadyumu ۷ دی ۱۳۹۹ 14:00
گازی شهیر گازیانتپ
3 1
آلانیا اسپور
۷ دی ۱۳۹۹ 14:00
Gaziantep Stadyumu
گازی شهیر گازیانتپ
3
1
آلانیا اسپور
| Gaziantep Stadyumu
Yeni Malatya Stadyumu ۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
1 3
ارزروم
۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
1
3
ارزروم
| Yeni Malatya Stadyumu
Denizli Atatürk Stadyumu ۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
دنیزلی اسپور
1 2
آنکارا گوجو
۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
Denizli Atatürk Stadyumu
دنیزلی اسپور
1
2
آنکارا گوجو
| Denizli Atatürk Stadyumu
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
استانبول باشاک شهیر
2 2
کاسیم پاشا
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
2
2
کاسیم پاشا
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Eryaman Stadyumu ۸ دی ۱۳۹۹ 16:30
گنچلر بیرلیگی
3 2
کایسری اسپور
۸ دی ۱۳۹۹ 16:30
Eryaman Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
3
2
کایسری اسپور
| Eryaman Stadyumu
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ۸ دی ۱۳۹۹ 16:30
کونیا اسپور
1 1
ریزه اسپور
۸ دی ۱۳۹۹ 16:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
1
1
ریزه اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Vodafone Park ۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
3 0
سیواس اسپور
۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
Vodafone Park
بشیکتاش
3
0
سیواس اسپور
| Vodafone Park
Antalya Stadyumu ۹ دی ۱۳۹۹ 19:30
آنتالیا اسپور
0 6
هاتای اسپور
۹ دی ۱۳۹۹ 19:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
0
6
هاتای اسپور
| Antalya Stadyumu
هفته 16
Kazım Karabekir Stadyumu ۱۳ دی ۱۳۹۹ 14:00
ارزروم
1 1
گازی شهیر گازیانتپ
۱۳ دی ۱۳۹۹ 14:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
1
گازی شهیر گازیانتپ
| Kazım Karabekir Stadyumu
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu ۱۳ دی ۱۳۹۹ 14:00
سیواس اسپور
2 2
دنیزلی اسپور
۱۳ دی ۱۳۹۹ 14:00
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
سیواس اسپور
2
2
دنیزلی اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
Eryaman Stadyumu ۱۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
آنکارا گوجو
3 1
ینی مالاتیا اسپور
۱۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
Eryaman Stadyumu
آنکارا گوجو
3
1
ینی مالاتیا اسپور
| Eryaman Stadyumu
Bahçeşehir Okulları Stadyumu ۱۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
آلانیا اسپور
3 0
استانبول باشاک شهیر
۱۳ دی ۱۳۹۹ 16:30
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
آلانیا اسپور
3
0
استانبول باشاک شهیر
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Antakya Atatürk Stadı ۱۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
هاتای اسپور
2 1
کونیا اسپور
۱۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
Antakya Atatürk Stadı
هاتای اسپور
2
1
کونیا اسپور
| Antakya Atatürk Stadı
Türk Telekom Stadyumu ۱۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
0 0
آنتالیا اسپور
۱۳ دی ۱۳۹۹ 19:30
Türk Telekom Stadyumu
گالاتاسرای
0
0
آنتالیا اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
Çaykur Didi Stadyumu ۱۴ دی ۱۳۹۹ 14:00
ریزه اسپور
1 1
گنچلر بیرلیگی
۱۴ دی ۱۳۹۹ 14:00
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
1
گنچلر بیرلیگی
| Çaykur Didi Stadyumu
Vodafone Park ۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
فاتح کاراگمرک
1 2
ترابزون اسپور
۱۴ دی ۱۳۹۹ 16:30
Vodafone Park
فاتح کاراگمرک
1
2
ترابزون اسپور
| Vodafone Park
Kadir Has Şehir Stadı ۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
کایسری اسپور
0 2
بشیکتاش
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
2
بشیکتاش
| Kadir Has Şehir Stadı
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ۱۵ دی ۱۳۹۹ 19:30
کاسیم پاشا
0 3
فنرباغچه
۱۵ دی ۱۳۹۹ 19:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
0
3
فنرباغچه
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
هفته 17
Gaziantep Stadyumu ۱۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
گازی شهیر گازیانتپ
2 0
آنکارا گوجو
۱۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
Gaziantep Stadyumu
گازی شهیر گازیانتپ
2
0
آنکارا گوجو
| Gaziantep Stadyumu
Yeni Malatya Stadyumu ۱۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
ینی مالاتیا اسپور
2 2
سیواس اسپور
۱۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
2
2
سیواس اسپور
| Yeni Malatya Stadyumu
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ۱۶ دی ۱۳۹۹ 19:30
کونیا اسپور
4 3
گالاتاسرای
۱۶ دی ۱۳۹۹ 19:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
4
3
گالاتاسرای
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Denizli Atatürk Stadyumu ۱۷ دی ۱۳۹۹ 14:00
دنیزلی اسپور
0 1
کایسری اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹ 14:00
Denizli Atatürk Stadyumu
دنیزلی اسپور
0
1
کایسری اسپور
| Denizli Atatürk Stadyumu
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ۱۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
ارزروم
۱۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
1
0
ارزروم
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Eryaman Stadyumu ۱۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
گنچلر بیرلیگی
3 1
هاتای اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
Eryaman Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
3
1
هاتای اسپور
| Eryaman Stadyumu
Medical Park Stadyumu ۱۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
ترابزون اسپور
1 0
گوزتپه
۱۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
1
0
گوزتپه
| Medical Park Stadyumu
Vodafone Park ۱۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بشیکتاش
6 0
ریزه اسپور
۱۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
Vodafone Park
بشیکتاش
6
0
ریزه اسپور
| Vodafone Park
Antalya Stadyumu ۱۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
آنتالیا اسپور
3 1
فاتح کاراگمرک
۱۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
3
1
فاتح کاراگمرک
| Antalya Stadyumu
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ۱۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
فنرباغچه
2 1
آلانیا اسپور
۱۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
2
1
آلانیا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
هفته 18
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu ۲۰ دی ۱۳۹۹ 14:00
سیواس اسپور
2 1
گازی شهیر گازیانتپ
۲۰ دی ۱۳۹۹ 14:00
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
سیواس اسپور
2
1
گازی شهیر گازیانتپ
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
Kadir Has Şehir Stadı ۲۰ دی ۱۳۹۹ 16:30
کایسری اسپور
1 0
ینی مالاتیا اسپور
۲۰ دی ۱۳۹۹ 16:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
1
0
ینی مالاتیا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
Göztepe Gürsel Aksel Stadı ۲۰ دی ۱۳۹۹ 16:30
گوزتپه
0 1
آنتالیا اسپور
۲۰ دی ۱۳۹۹ 16:30
Göztepe Gürsel Aksel Stadı
گوزتپه
0
1
آنتالیا اسپور
| Göztepe Gürsel Aksel Stadı
Türk Telekom Stadyumu ۲۰ دی ۱۳۹۹ 19:30
گالاتاسرای
6 0
گنچلر بیرلیگی
۲۰ دی ۱۳۹۹ 19:30
Türk Telekom Stadyumu
گالاتاسرای
6
0
گنچلر بیرلیگی
| Türk Telekom Stadyumu
۲۱ دی ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
2 1
کونیا اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹ 14:00
فاتح کاراگمرک
2
1
کونیا اسپور
Eryaman Stadyumu ۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:30
آنکارا گوجو
1 2
استانبول باشاک شهیر
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:30
Eryaman Stadyumu
آنکارا گوجو
1
2
استانبول باشاک شهیر
| Eryaman Stadyumu
Çaykur Didi Stadyumu ۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:30
ریزه اسپور
1 1
دنیزلی اسپور
۲۱ دی ۱۳۹۹ 16:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
1
دنیزلی اسپور
| Çaykur Didi Stadyumu
Antakya Atatürk Stadı ۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
هاتای اسپور
2 2
بشیکتاش
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
Antakya Atatürk Stadı
هاتای اسپور
2
2
بشیکتاش
| Antakya Atatürk Stadı
Kazım Karabekir Stadyumu ۲۲ دی ۱۳۹۹ 16:30
ارزروم
0 3
فنرباغچه
۲۲ دی ۱۳۹۹ 16:30
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
0
3
فنرباغچه
| Kazım Karabekir Stadyumu
Bahçeşehir Okulları Stadyumu ۲۲ دی ۱۳۹۹ 19:30
آلانیا اسپور
1 2
کاسیم پاشا
۲۲ دی ۱۳۹۹ 19:30
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
آلانیا اسپور
1
2
کاسیم پاشا
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
هفته 19
Eryaman Stadyumu ۲۶ دی ۱۳۹۹ 19:30
گنچلر بیرلیگی
1 3
فاتح کاراگمرک
۲۶ دی ۱۳۹۹ 19:30
Eryaman Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
1
3
فاتح کاراگمرک
| Eryaman Stadyumu
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ۲۷ دی ۱۳۹۹ 14:00
کونیا اسپور
2 3
گوزتپه
۲۷ دی ۱۳۹۹ 14:00
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
2
3
گوزتپه
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ۲۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
سیواس اسپور
۲۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
1
1
سیواس اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Gaziantep Stadyumu ۲۷ دی ۱۳۹۹ 16:30
گازی شهیر گازیانتپ
2 1