سوپرکاپ اسپانیا

2016-2017
نمایش تمام صفحه
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
- 00:30
سویا
0 2
بارسلونا
۲۸ مرداد ۱۳۹۵
- 01:30
بارسلونا
3 0
سویا
P