یکشنبه, فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

لالیگا اسپانیا

2018-2019
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 21:45
Girona
0
0 0
وایادولید
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
رئال بتیس
0
0 3
لوانته
3
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 19:45
سلتاویگو
1
1 1
اسپانیول
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:45
ویارئال
1
1 2
رئال سوسیداد
2
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
بارسلونا
3
3 0
آلاوز
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:45
ایبار
1
1 2
Huesca
2
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 21:45
Rayo Vallecano
1
1 4
سویا
4
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
رئال مادرید
2
2 0
ختافه
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
والنسیا
1
1 1
اتلتیکو مادرید
1
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:30
اتلتیک بیلبائو
2
2 1
لگانس
1
هفته 2
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:45
ختافه
2
2 0
ایبار
0
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:45
لگانس
2
2 2
رئال سوسیداد
2
۳ شهریور ۱۳۹۷ 19:45
آلاوز
0
0 0
رئال بتیس
0
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:45
اتلتیکو مادرید
1
1 0
Rayo Vallecano
0
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:45
وایادولید
0
0 1
بارسلونا
1
۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:45
اسپانیول
2
2 0
والنسیا
0
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:45
سویا
0
0 0
ویارئال
0
۵ شهریور ۱۳۹۷ 21:45
لوانته
1
1 2
سلتاویگو
2
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
اتلتیک بیلبائو
2
2 2
Huesca
2
Girona
0
0 0
رئال مادرید
0
هفته 3
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
ختافه
0
0 0
وایادولید
0
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
ایبار
2
2 1
رئال سوسیداد
1
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
ویارئال
0
0 1
Girona
1
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
سلتاویگو
2
2 0
اتلتیکو مادرید
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
رئال مادرید
4
4 1
لگانس
1
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 13:30
لوانته
2
2 2
والنسیا
2
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:45
آلاوز
2
2 1
اسپانیول
1
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
بارسلونا
8
8 2
Huesca
2
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
رئال بتیس
1
1 0
سویا
0
۲ آبان ۱۳۹۷ 20:30
Rayo Vallecano
1
1 1
اتلتیک بیلبائو
1
هفته 4
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Huesca
0
0 1
Rayo Vallecano
1
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 14:30
اتلتیکو مادرید
1
1 1
ایبار
1
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:45
رئال سوسیداد
1
1 2
بارسلونا
2
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
والنسیا
0
0 0
رئال بتیس
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
رئال مادرید
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 13:30
لگانس
0
0 1
ویارئال
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:45
اسپانیول
1
1 0
لوانته
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
وایادولید
0
0 1
آلاوز
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
سویا
0
0 2
ختافه
2
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Girona
3
3 2
سلتاویگو
2
هفته 5
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Huesca
0
0 1
رئال سوسیداد
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 14:30
Rayo Vallecano
1
1 5
آلاوز
5
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:45
سلتاویگو
3
3 3
وایادولید
3
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:45
ایبار
1
1 0
لگانس
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
ختافه
0
0 2
اتلتیکو مادرید
2
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
رئال مادرید
1
1 0
اسپانیول
0
۱ مهر ۱۳۹۷ 13:30
لوانته
2
2 6
سویا
6
۱ مهر ۱۳۹۷ 17:45
ویارئال
0
0 0
والنسیا
0
۱ مهر ۱۳۹۷ 21:30
رئال بتیس
2
2 2
اتلتیک بیلبائو
2
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:15
بارسلونا
2
2 2
Girona
2
هفته 6
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:30
اسپانیول
1
1 0
ایبار
0
۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
رئال سوسیداد
2
2 2
Rayo Vallecano
2
۳ مهر ۱۳۹۷ 23:30
اتلتیکو مادرید
3
3 0
Huesca
0
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
اتلتیک بیلبائو
0
0 3
ویارئال
3
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
لگانس
2
2 1
بارسلونا
1
۴ مهر ۱۳۹۷ 23:30
سویا
3
3 0
رئال مادرید
0
۴ مهر ۱۳۹۷ 23:30
والنسیا
1
1 1
سلتاویگو
1
۵ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آلاوز
1
1 1
ختافه
1
۵ مهر ۱۳۹۷ 21:30
وایادولید
2
2 1
لوانته
1
۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Girona
0
0 1
رئال بتیس
1
هفته 7
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Rayo Vallecano
2
2 2
اسپانیول
2
۷ مهر ۱۳۹۷ 14:30
رئال سوسیداد
0
0 1
والنسیا
1
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:45
بارسلونا
1
1 1
اتلتیک بیلبائو
1
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:00
ایبار
1
1 3
سویا
3
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:15
رئال مادرید
0
0 0
اتلتیکو مادرید
0
۸ مهر ۱۳۹۷ 13:30
Huesca
1
1 1
Girona
1
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:45
ویارئال
0
0 1
وایادولید
1
۸ مهر ۱۳۹۷ 20:00
لوانته
2
2 1
آلاوز
1
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:15
رئال بتیس
1
1 0
لگانس
0
۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
سلتاویگو
1
1 1
ختافه
1
هفته 8
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 3
رئال سوسیداد
3
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 14:30
Girona
2
2 3
ایبار
3
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:45
ختافه
0
0 1
لوانته
1
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:00
آلاوز
1
1 0
رئال مادرید
0
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:15
لگانس
1
1 0
Rayo Vallecano
0
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 13:30
وایادولید
1
1 0
Huesca
0
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:45
اتلتیکو مادرید
1
1 0
رئال بتیس
0
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 20:00
اسپانیول
3
3 1
ویارئال
1
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 20:00
سویا
2
2 1
سلتاویگو
1
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:15
والنسیا
1
1 1
بارسلونا
1
هفته 9
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
سلتاویگو
0
0 1
آلاوز
1
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 14:30
رئال مادرید
1
1 2
لوانته
2
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:45
والنسیا
1
1 1
لگانس
1
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:00
ویارئال
1
1 1
اتلتیکو مادرید
1
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:15
بارسلونا
4
4 2
سویا
2
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 13:30
Rayo Vallecano
1
1 2
ختافه
2
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:45
ایبار
1
1 1
اتلتیک بیلبائو
1
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 20:00
Huesca
0
0 2
اسپانیول
2
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:15
رئال بتیس
0
0 1
وایادولید
1
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 22:30
رئال سوسیداد
0
0 0
Girona
0
هفته 10
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
وایادولید
1
1 1
اسپانیول
1
۵ آبان ۱۳۹۷ 14:30
Girona
2
2 1
Rayo Vallecano
1
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:45
اتلتیک بیلبائو
0
0 0
والنسیا
0
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:00
سلتاویگو
4
4 0
ایبار
0
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:00
لوانته
2
2 0
لگانس
0
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:15
اتلتیکو مادرید
2
2 0
رئال سوسیداد
0
۶ آبان ۱۳۹۷ 14:30
ختافه
2
2 0
رئال بتیس
0
۶ آبان ۱۳۹۷ 18:45
بارسلونا
5
5 1
رئال مادرید
1
۶ آبان ۱۳۹۷ 21:00
آلاوز
2
2 1
ویارئال
1
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:15
سویا
2
2 1
Huesca
1
هفته 11
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 15:30
لگانس
1
1 1
اتلتیکو مادرید
1
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:45
رئال مادرید
2
2 0
وایادولید
0
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:00
والنسیا
0
0 1
Girona
1
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 23:15
Rayo Vallecano
2
2 3
بارسلونا
3
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 14:30
ایبار
2
2 1
آلاوز
1
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:45
ویارئال
1
1 1
لوانته
1
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 21:00
Huesca
1
1 1
ختافه
1
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 21:00
رئال سوسیداد
0
0 0
سویا
0
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:15
رئال بتیس
3
3 3
سلتاویگو
3
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اسپانیول
1
1 0
اتلتیک بیلبائو
0
هفته 12
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
لوانته
1
1 3
رئال سوسیداد
3
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 15:30
وایادولید
0
0 0
ایبار
0
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:45
ختافه
0
0 1
والنسیا
1
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:00
اتلتیکو مادرید
3
3 2
اتلتیک بیلبائو
2
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:15
Girona
0
0 0
لگانس
0
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 14:30
آلاوز
2
2 1
Huesca
1
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:45
بارسلونا
3
3 4
رئال بتیس
4
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 21:00
Rayo Vallecano
2
2 2
ویارئال
2
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 21:00
سویا
2
2 1
اسپانیول
1
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:15
سلتاویگو
2
2 4
رئال مادرید
4
هفته 13
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لگانس
1
1 0
آلاوز
0
۳ آذر ۱۳۹۷ 15:30
ایبار
3
3 0
رئال مادرید
0
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:45
والنسیا
3
3 0
Rayo Vallecano
0
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:00
Huesca
2
2 2
لوانته
2
۳ آذر ۱۳۹۷ 23:15
اتلتیکو مادرید
1
1 1
بارسلونا
1
۴ آذر ۱۳۹۷ 14:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
ختافه
1
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:45
سویا
1
1 0
وایادولید
0
۴ آذر ۱۳۹۷ 21:00
اسپانیول
1
1 3
Girona
3
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
ویارئال
2
2 1
رئال بتیس
1
۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
رئال سوسیداد
2
2 1
سلتاویگو
1
هفته 14
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Rayo Vallecano
1
1 0
ایبار
0
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 15:30
سلتاویگو
2
2 0
Huesca
0
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:45
وایادولید
2
2 4
لگانس
4
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:00
ختافه
3
3 0
اسپانیول
0
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:15
رئال مادرید
2
2 0
والنسیا
0
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 14:30
رئال بتیس
1
1 0
رئال سوسیداد
0
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:45
Girona
1
1 1
اتلتیکو مادرید
1
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 21:00
بارسلونا
2
2 0
ویارئال
0
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:15
آلاوز
1
1 1
سویا
1
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوانته
3
3 0
اتلتیک بیلبائو
0
هفته 15
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لگانس
1
1 1
ختافه
1
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 15:30
اتلتیکو مادرید
3
3 0
آلاوز
0
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:45
والنسیا
1
1 1
سویا
1
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 21:00
ویارئال
2
2 3
سلتاویگو
3
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:15
اسپانیول
0
0 4
بارسلونا
4
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 14:30
ایبار
4
4 4
لوانته
4
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:45
Huesca
0
0 1
رئال مادرید
1
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 21:00
رئال سوسیداد
1
1 2
وایادولید
2
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 23:15
رئال بتیس
2
2 0
Rayo Vallecano
0
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 0
Girona
0
هفته 16
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
سلتاویگو
0
0 0
لگانس
0
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 15:30
ختافه
1
1 0
رئال سوسیداد
0
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:45
وایادولید
2
2 3
اتلتیکو مادرید
3
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 21:00
رئال مادرید
1
1 0
Rayo Vallecano
0
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
ایبار
1
1 1
والنسیا
1
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 14:30
سویا
2
2 0
Girona
0
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:45
اسپانیول
1
1 3
رئال بتیس
3
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 21:00
Huesca
2
2 2
ویارئال
2
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:15
لوانته
0
0 5
بارسلونا
5
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آلاوز
0
0 0
اتلتیک بیلبائو
0
هفته 17
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Girona
1
1 1
ختافه
1
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
رئال سوسیداد
0
0 1
آلاوز
1
۱ دی ۱۳۹۷ 15:30
رئال بتیس
1
1 1
ایبار
1
۱ دی ۱۳۹۷ 18:45
اتلتیکو مادرید
1
1 0
اسپانیول
0
۱ دی ۱۳۹۷ 21:00
بارسلونا
2
2 0
سلتاویگو
0
۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
وایادولید
1
۲ دی ۱۳۹۷ 14:30
والنسیا
2
2 1
Huesca
1
۲ دی ۱۳۹۷ 18:45
لگانس
1
1 1
سویا
1
۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
Rayo Vallecano
2
2 1
لوانته
1
۱۴ دی ۱۳۹۷
ویارئال
2
2 2
رئال مادرید
2
هفته 18
۱۴ دی ۱۳۹۷ 23:30
اسپانیول
1
1 0
لگانس
0
۱۵ دی ۱۳۹۷ 15:30
وایادولید
0
0 1
Rayo Vallecano
1
۱۵ دی ۱۳۹۷ 18:45
آلاوز
2
2 1
والنسیا
1
۱۵ دی ۱۳۹۷ 23:15
Huesca
2
2 1
رئال بتیس
1
۱۶ دی ۱۳۹۷ 14:30
ایبار
0
0 0
ویارئال
0
۱۶ دی ۱۳۹۷ 18:45
سویا
1
1 1
اتلتیکو مادرید
1
۱۶ دی ۱۳۹۷ 21:00
رئال مادرید
0
0 2
رئال سوسیداد
2
۱۶ دی ۱۳۹۷ 23:15
ختافه
1
1 2
بارسلونا
2
۱۷ دی ۱۳۹۷ 23:30
سلتاویگو
1
1 2
اتلتیک بیلبائو
2
لوانته
0
0 0
Girona
0
هفته 19
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
Rayo Vallecano
4
4 2
سلتاویگو
2
۲۲ دی ۱۳۹۷ 15:30
لگانس
1
1 0
Huesca
0
۲۲ دی ۱۳۹۷ 18:45
والنسیا
1
1 1
وایادولید
1
۲۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
Girona
1
1 1
آلاوز
1
۲۲ دی ۱۳۹۷ 23:15
ویارئال
1
1 2
ختافه
2
۲۳ دی ۱۳۹۷ 14:30
اتلتیکو مادرید
1
1 0
لوانته
0
۲۳ دی ۱۳۹۷ 18:45
اتلتیک بیلبائو
2
2 0
سویا
0
۲۳ دی ۱۳۹۷ 21:00
بارسلونا
3
3 0
ایبار
0
۲۳ دی ۱۳۹۷ 23:15
رئال بتیس
1
1 2
رئال مادرید
2
۲۴ دی ۱۳۹۷ 23:30
رئال سوسیداد
3
3 2
اسپانیول
2
هفته 20
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:30
ختافه
4
4 0
آلاوز
0
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:45
رئال مادرید
2
2 0
سویا
0
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:00
Huesca
0
0 3
اتلتیکو مادرید
3
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:15
سلتاویگو
1
1 2
والنسیا
2
۳۰ دی ۱۳۹۷ 14:30
رئال بتیس
3
3 2
Girona
2
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:45
ویارئال
1
1 1
اتلتیک بیلبائو
1
۳۰ دی ۱۳۹۷ 21:00
لوانته
2
2 0
وایادولید
0
۳۰ دی ۱۳۹۷ 21:00
Rayo Vallecano
2
2 2
رئال سوسیداد
2
۳۰ دی ۱۳۹۷ 23:15
بارسلونا
3
3 1
لگانس
1
۱ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
ایبار
3
3 0
اسپانیول
0
هفته 21
۶ بهمن ۱۳۹۷ 15:30
سویا
5
5 0
لوانته
0
۶ بهمن ۱۳۹۷ 18:45
اتلتیکو مادرید
2
2 0
ختافه
0
۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
لگانس
2
2 2
ایبار
2
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
والنسیا
3
3 0
ویارئال
0
۷ بهمن ۱۳۹۷ 14:30
وایادولید
2
2 1
سلتاویگو
1
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:45
Girona
0
0 2
بارسلونا
2
۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
اتلتیک بیلبائو
1
1 0
رئال بتیس
0
۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
رئال سوسیداد
0
0 0
Huesca
0
۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
اسپانیول
2
2 4
رئال مادرید
4
۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
آلاوز
0
0 1
Rayo Vallecano
1
هفته 22
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
Huesca
4
4 0
وایادولید
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 15:30
لوانته
0
0 0
ختافه
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:45
رئال سوسیداد
2
2 1
اتلتیک بیلبائو
1
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
بارسلونا
2
2 2
والنسیا
2
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
سلتاویگو
1
1 0
سویا
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 14:30
ویارئال
2
2 2
اسپانیول
2
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:45
رئال بتیس
1
1 0
اتلتیکو مادرید
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
ایبار
3
3 0
Girona
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
رئال مادرید
3
3 0
آلاوز
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
Rayo Vallecano
1
1 2
لگانس
2
هفته 23
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
وایادولید
0
0 0
ویارئال
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 15:30
ختافه
3
3 1
سلتاویگو
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:45
اتلتیکو مادرید
1
1 3
رئال مادرید
3
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
اسپانیول
2
2 1
Rayo Vallecano
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
Girona
0
0 2
Huesca
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 14:30
لگانس
3
3 0
رئال بتیس
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:45
والنسیا
0
0 0
رئال سوسیداد
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
سویا
2
2 2
ایبار
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
اتلتیک بیلبائو
0
0 0
بارسلونا
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
آلاوز
2
2 0
لوانته
0
هفته 24
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
ایبار
2
2 2
ختافه
2
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 15:30
سلتاویگو
1
1 4
لوانته
4
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:45
Rayo Vallecano
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
رئال سوسیداد
3
3 0
لگانس
0
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
بارسلونا
1
1 0
وایادولید
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 14:30
رئال مادرید
1
1 2
Girona
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 18:45
والنسیا
0
0 0
اسپانیول
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
ویارئال
3
3 0
سویا
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
رئال بتیس
1
1 1
آلاوز
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
Huesca
0
0 1
اتلتیک بیلبائو
1
هفته 25
۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
اسپانیول
1
1 1
Huesca
1
۴ اسفند ۱۳۹۷ 15:30
ختافه
2
2 1
Rayo Vallecano
1
۴ اسفند ۱۳۹۷ 18:45
سویا
2
2 4
بارسلونا
4
۴ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
آلاوز
0
0 0
سلتاویگو
0
۴ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
اتلتیک بیلبائو
1
1 0
ایبار
0
۵ اسفند ۱۳۹۷ 14:30
لگانس
1
1 1
والنسیا
1
۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:45
اتلتیکو مادرید
2
2 0
ویارئال
0
۵ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
وایادولید
0
0 2
رئال بتیس
2
۵ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
لوانته
1
1 2
رئال مادرید
2
۶ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
Girona
0
0 0
رئال سوسیداد
0
هفته 26
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
Rayo Vallecano
0
0 2
Girona
2
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 15:30
اسپانیول
3
3 1
وایادولید
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 18:45
ویارئال
1
1 2
آلاوز
2
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
Huesca
2
2 1
سویا
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
رئال مادرید
0
0 1
بارسلونا
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 14:30
ایبار
1
1 0
سلتاویگو
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 18:45
رئال بتیس
1
1 2
ختافه
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
رئال سوسیداد
0
0 2
اتلتیکو مادرید
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
والنسیا
2
2 0
اتلتیک بیلبائو
0
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
لگانس
1
1 0
لوانته
0
هفته 27
۱۷ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
اسپانیول
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 15:30
آلاوز
1
1 1
ایبار
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 18:45
اتلتیکو مادرید
1
1 0
لگانس
0
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
بارسلونا
3
3 1
Rayo Vallecano
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
ختافه
2
2 1
Huesca
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 14:30
سلتاویگو
0
0 1
رئال بتیس
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 18:45
Girona
2
2 3
والنسیا
3
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
لوانته
0
0 2
ویارئال
2
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
سویا
5
5 2
رئال سوسیداد
2
وایادولید
0
0 0
رئال مادرید
0
هفته 28
۲۴ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
رئال سوسیداد
1
1 1
لوانته
1
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 15:30
Huesca
1
1 3
آلاوز
3
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:45
رئال مادرید
2
2 0
سلتاویگو
0
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
اتلتیک بیلبائو
2
2 0
اتلتیکو مادرید
0
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
لگانس
0
0 2
Girona
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 14:30
ایبار
1
1 2
وایادولید
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
والنسیا
0
0 0
ختافه
0
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
ویارئال
3
3 1
Rayo Vallecano
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
رئال بتیس
1
1 4
بارسلونا
4
اسپانیول
0
0 0
سویا
0
هفته 29
۹ فروردین ۱۳۹۸ 23:30
Girona
1
1 2
اتلتیک بیلبائو
2
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 15:30
ختافه
0
0 2
لگانس
2
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 18:45
بارسلونا
2
2 0
اسپانیول
0
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
سلتاویگو
3
3 2
ویارئال
2
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 23:15
آلاوز
0
0 4
اتلتیکو مادرید
4
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 13:30
لوانته
2
2 2
ایبار
2
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 15:30
Rayo Vallecano
1
1 1
رئال بتیس
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 17:45
سویا
0
0 1
والنسیا
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
وایادولید
1
1 1
رئال سوسیداد
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
رئال مادرید
3
3 2
Huesca
2
هفته 30
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
اتلتیکو مادرید
2
2 0
Girona
0
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ 22:00
اسپانیول
1
1 1
ختافه
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
ویارئال
4
4 4
بارسلونا
4
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
اتلتیک بیلبائو
3
3 2
لوانته
2
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 22:00
ایبار
2
2 1
Rayo Vallecano
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 22:00
Huesca
3
3 3
سلتاویگو
3
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
والنسیا
2
2 1
رئال مادرید
1
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
سویا
2
2 0
آلاوز
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ 22:00
لگانس
1
1 0
وایادولید
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
رئال سوسیداد
2
2 1
رئال بتیس
1
هفته 31
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 14:30
Girona
1
1 2
اسپانیول
2
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 17:45
رئال مادرید
2
2 1
ایبار
1
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
Rayo Vallecano
2
2 0
والنسیا
0
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
بارسلونا
2
2 0
اتلتیکو مادرید
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 13:30
آلاوز
1
1 1
لگانس
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 15:30
ختافه
1
1 0
اتلتیک بیلبائو
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 17:45
وایادولید
0
0 2
سویا
2
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
سلتاویگو
3
3 1
رئال سوسیداد
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
لوانته
2
2 2
Huesca
2
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
رئال بتیس
2
2 1
ویارئال
1
هفته 32
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 14:30
اسپانیول
2
2 1
آلاوز
1
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 17:45
Huesca
0
0 0
بارسلونا
0
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیکو مادرید
2
2 0
سلتاویگو
0
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
سویا
3
3 2
رئال بتیس
2
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 13:30
وایادولید
2
2 2
ختافه
2
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 15:30
اتلتیک بیلبائو
3
3 2
Rayo Vallecano
2
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 17:45
رئال سوسیداد
1
1 1
ایبار
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
Girona
0
0 1
ویارئال
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
والنسیا
3
3 1
لوانته
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
لگانس
1
1 1
رئال مادرید
1
هفته 33
۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
آلاوز
2
2 2
وایادولید
2
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 14:30
سلتاویگو
2
2 1
Girona
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 17:45
ایبار
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
Rayo Vallecano
0
0 0
Huesca
0
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
بارسلونا
2
2 1
رئال سوسیداد
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 13:30
لوانته
2
2 2
اسپانیول
2
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 15:30
ختافه
3
3 0
سویا
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:45
رئال مادرید
3
3 0
اتلتیک بیلبائو
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
ویارئال
2
2 1
لگانس
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
رئال بتیس
1
1 2
والنسیا
2
هفته 34
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
Huesca
2
2 0
ایبار
0
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:00
وایادولید
1
1 0
Girona
0
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
آلاوز
0
0 2
بارسلونا
2
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
اتلتیکو مادرید
3
3 2
والنسیا
2
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:00
اسپانیول
1
1 1
سلتاویگو
1
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:00
لگانس
0
0 1
اتلتیک بیلبائو
1
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
لوانته
4
4 0
رئال بتیس
0
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
سویا
5
5 0
Rayo Vallecano
0
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:00
رئال سوسیداد
0
0 1
ویارئال
1
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
ختافه
0
0 0
رئال مادرید
0
هفته 35
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 14:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
آلاوز
1
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:45
اتلتیکو مادرید
1
1 0
وایادولید
0
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
لگانس
0
0 0
سلتاویگو
0
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
بارسلونا
1
1 0
لوانته
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 13:30
والنسیا
0
0 1
ایبار
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 15:30
Girona
1
1 0
سویا
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:45
رئال سوسیداد
2
2 1
ختافه
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
ویارئال
1
1 1
Huesca
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
Rayo Vallecano
1
1 0
رئال مادرید
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
رئال بتیس
1
1 1
اسپانیول
1
هفته 36
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
سویا
0
0 3
لگانس
3
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 14:30
لوانته
4
4 1
Rayo Vallecano
1
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:45
اسپانیول
3
3 0
اتلتیکو مادرید
0
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
آلاوز
0
0 1
رئال سوسیداد
1
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
سلتاویگو
2
2 0
بارسلونا
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 13:30
ختافه
2
2 0
Girona
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 15:30
ایبار
1
1 0
رئال بتیس
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:45
رئال مادرید
3
3 2
ویارئال
2
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
وایادولید
1
1 0
اتلتیک بیلبائو
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
Huesca
2
2 6
والنسیا
6
هفته 37
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیک بیلبائو
3
3 1
سلتاویگو
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیکو مادرید
1
1 1
سویا
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
بارسلونا
2
2 0
ختافه
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
رئال بتیس
2
2 1
Huesca
1