|

فیلتر های سخت کان برای خرید بازیکن در بایرن

به وگزارش فوتبال 724، به نقل از بیلد کان در برنامه ریزی های بایرن شرکت خواهد کرد. شروطی که کان برای خرید بازیکن در بایرن درنظر گرفته است اول این است که شخصیت بازیکن با بایرن متناسب باشد و دوم اینکه این بازیکنان دارای ذهنیت پیروز باشند تا بتوانند خود را با بایرن منطبق کنند.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید