متئو پولیتانو همچنان میخواد به رم برود، ولی اینتر با ناپولی به توافق رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P