مدافع اینتر، والنتینو لازارو، تستهای پزشکی نیوکاسل را با موفقیت به سرانجام رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P