17 اسفند 1398-19:00
پایان نیمه اول: 1-2
هرتابرلین
2
2 : 2
وردربرمن
2
پایان بازی
گل
3'
گل
6'
گل
D. Klaassen (پاس گل: M. Rashica)
گل
41'
ترکیب اولیه
هرتابرلین
تعویض ها
78'
11
م
89'
14
ح
22
گلر
4
د
15
م
23
م
16
ح
وردربرمن
27
گلر
18
د
3
د
76'
13
د
30
م
6'82'
65'
7
م
83'
35
م
19
ح
3'71'87'
تعویض ها
32
د
65'
8
ح
83'
14
ح
87'
24
ح
15
د
17
م
41
ح
44
م
40
گلر
تعویض ها
وردربرمن
65'
وردربرمن
83'
خارج
داخل
وردربرمن
87'
خارج
داخل
خارج
داخل
89'
هرتابرلین
داوران
داور: G. Winkmann
کارتها
کارت زرد
59'
کارت زرد
62'
71'
کارت زرد
76'
کارت زرد
کارت زرد
82'
82'
کارت زرد
بازی
هرتابرلین
وردربرمن
شوتها
11
6
شوت داخل چهارچوب
5
3
خطاها
18
7
کرنر
3
1
آفسایدها
1
4
مالکیت توپ
49
51
کارتهای زرد
3
3
زرد دوم > کارتهای قرمز
0
0
کارتهای قرمز
0
0