9 شهریور 1398-14:00
پایان نیمه اول: 0-0
کریستال پالاس
1
1 : 0
استون ویلا
0
پایان بازی
گل
73'
ترکیب اولیه
کریستال پالاس
تعویض ها
13
گلر
79'
7
م
84'
استون ویلا
40
د
35'
17'71'
90'
23
م
59'
9
ح
85'
44'54'
تعویض ها
12
گلر
15
د
85'
71'
39
ح
59'
تعویض ها
استون ویلا
59'
خارج
استون ویلا
71'
79'
کریستال پالاس
استون ویلا
85'
خارج
کارتها
17'
کارت زرد
35'
کارت زرد
40'
کارت زرد
44'
کارت زرد
54'
کارت زرد دوم > کارت قرمز
کارت زرد
58'
کارت زرد
71'
90'
کارت زرد
بازی
کریستال پالاس
استون ویلا
شوتها
15
5
شوت داخل چهارچوب
5
2
خطاها
15
16
کرنر
13
2
آفسایدها
2
0
مالکیت توپ
52
48
کارتهای زرد
2
5
زرد دوم > کارتهای قرمز
0
1
کارتهای قرمز
0
0