نتایج و برنامه بازیهای فوتبال

المپیک توکیو ۲۰۲۰ –
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰
عربستان سعودی U23
۱ ۳
برزیل U23
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰
عربستان سعودی U23
۱
۳
برزیل U23
| داور: Bamlak Tessema Weyesa
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰
آلمان U23
۱ ۱
ساحل عاج U23
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰
آلمان U23
۱
۱
ساحل عاج U23
| داور: Leodan Frankin Gonzalez Cabrera
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰
رومانی U23
۰ ۰
نیوزلند U23
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰
رومانی U23
۰
۰
نیوزلند U23
| داور: Kevin Ortega
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰
کره جنوبی U23
۶ ۰
هندوراس U23
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰
کره جنوبی U23
۶
۰
هندوراس U23
| Nissan Stadium | داور: Georgi Kabakov
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۰
استرالیا U23
۰ ۲
مصر U23
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۰
استرالیا U23
۰
۲
مصر U23
| داور: Artur Soares Dias
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۰
اسپانیا U23
۱ ۱
آرژانتین U23
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۳۰
اسپانیا U23
۱
۱
آرژانتین U23
| داور: Ismail Elfath
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰
فرانسه U23
۰ ۴
ژاپن U23
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰
فرانسه U23
۰
۴
ژاپن U23
| Nissan Stadium | داور: Ivan Arcides Barton Cisneros
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰
آفریقای جنوبی U23
۰ ۳
مکزیک U23
۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۰
آفریقای جنوبی U23
۰
۳
مکزیک U23
| داور: Matt Conger
P