پارما به سختی برای جذب مدافع جوان میلان، متئو گابیا، تلاش میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P