کلوپ بعد از صحبت با اوریگی بعد از مصدومیت دیشب بازی با وستهام امیدوار است به بازی با ساوتهمپتون برسد

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P