اندرلخت

کشور
تاسیس
1908
استادیوم
بازیهای آینده
ژوپیه پرولیگ بلژیک
5 آذر 1402
- 21:00
اندرلخت
- -
مولن بیک
ژوپیه پرولیگ بلژیک
10 آذر 1402
- 23:15
وسترلو
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
19 آذر 1402
- 21:00
اندرلخت
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
26 آذر 1402
- 21:00
آنتروپ
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2 دی 1402
- 23:15
اندرلخت
- -
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک
6 دی 1402
- 23:15
اندرلخت
- -
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
1 بهمن 1402
- 21:00
لون
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
7 بهمن 1402
اندرلخت
- -
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک
11 بهمن 1402
مشلن
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
14 بهمن 1402
اندرلخت
- -
خنت
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
ژوپیه پرولیگ بلژیک
21 آبان 1402
- 21:00
خنت
1 1
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
14 آبان 1402
- 16:00
سرکل بروژ
0 3
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
6 آبان 1402
- 22:15
اندرلخت
5 1
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک
30 مهر 1402
- 20:00
استاندارد لیژ
3 2
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
15 مهر 1402
- 22:15
اندرلخت
3 1
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
8 مهر 1402
- 17:30
اوپن
1 3
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2 مهر 1402
- 20:00
اندرلخت
1 1
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک
26 شهریور 1402
- 17:30
کورتریک
2 2
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
12 شهریور 1402
- 20:00
خنک
1 1
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
5 شهریور 1402
- 20:00
اندرلخت
2 1
شارلروا
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها