آتالانتا

کشور
تاسیس1907
استادیوم Gewiss Stadium
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری آ ایتالیا 21-2020
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تورینو
- -
آتالانتا
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تورینو
-
-
آتالانتا
۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
لاتزیو
- -
آتالانتا
۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
لاتزیو
-
-
آتالانتا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
آتالانتا
- -
کالیاری
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
آتالانتا
-
-
کالیاری
۲۷ مهر ۱۳۹۹
ناپولی
- -
آتالانتا
۲۷ مهر ۱۳۹۹
ناپولی
-
-
آتالانتا
۴ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
سمپدوریا
۴ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
سمپدوریا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
کروتونه
- -
آتالانتا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
کروتونه
-
-
آتالانتا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
اینترمیلان
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
اینترمیلان
۲ آذر ۱۳۹۹
اسپتزیا
- -
آتالانتا
۲ آذر ۱۳۹۹
اسپتزیا
-
-
آتالانتا
۹ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
هلاس ورونا
۹ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
هلاس ورونا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اودینزه
- -
آتالانتا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اودینزه
-
-
آتالانتا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
فیورنتینا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
فیورنتینا
۲۶ آذر ۱۳۹۹
یوونتوس
- -
آتالانتا
۲۶ آذر ۱۳۹۹
یوونتوس
-
-
آتالانتا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
آ اس رم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
آ اس رم
۳ دی ۱۳۹۹
بولونا
- -
آتالانتا
۳ دی ۱۳۹۹
بولونا
-
-
آتالانتا
۱۴ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
ساسولو
۱۴ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
ساسولو
۱۷ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
پارما
۱۷ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
پارما
۲۱ دی ۱۳۹۹
بنونتو
- -
آتالانتا
۲۱ دی ۱۳۹۹
بنونتو
-
-
آتالانتا
۲۸ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
جنوا
۲۸ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
جنوا
۵ بهمن ۱۳۹۹
آث میلان
- -
آتالانتا
۵ بهمن ۱۳۹۹
آث میلان
-
-
آتالانتا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
لاتزیو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
لاتزیو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
تورینو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
تورینو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
کالیاری
- -
آتالانتا
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
کالیاری
-
-
آتالانتا
۳ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
ناپولی
۳ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
ناپولی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
سمپدوریا
- -
آتالانتا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
سمپدوریا
-
-
آتالانتا
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
کروتونه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
کروتونه
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
آتالانتا
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
آتالانتا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
اسپتزیا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
اسپتزیا
۱ فروردین ۱۴۰۰
هلاس ورونا
- -
آتالانتا
۱ فروردین ۱۴۰۰
هلاس ورونا
-
-
آتالانتا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
اودینزه
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
اودینزه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
فیورنتینا
- -
آتالانتا
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
فیورنتینا
-
-
آتالانتا
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
یوونتوس
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
یوونتوس
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آ اس رم
- -
آتالانتا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آ اس رم
-
-
آتالانتا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
بولونا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
بولونا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساسولو
- -
آتالانتا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساسولو
-
-
آتالانتا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پارما
- -
آتالانتا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پارما
-
-
آتالانتا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
بنونتو
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
بنونتو
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
جنوا
- -
آتالانتا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
جنوا
-
-
آتالانتا
۲ خرداد ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
آث میلان
۲ خرداد ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
آث میلان
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تورینو
- -
آتالانتا
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تورینو
-
-
آتالانتا
۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
لاتزیو
- -
آتالانتا
۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
لاتزیو
-
-
آتالانتا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
آتالانتا
- -
کالیاری
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:00
آتالانتا
-
-
کالیاری
۲۷ مهر ۱۳۹۹
ناپولی
- -
آتالانتا
۲۷ مهر ۱۳۹۹
ناپولی
-
-
آتالانتا
۴ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
سمپدوریا
۴ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
سمپدوریا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
کروتونه
- -
آتالانتا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
کروتونه
-
-
آتالانتا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
اینترمیلان
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
اینترمیلان
۲ آذر ۱۳۹۹
اسپتزیا
- -
آتالانتا
۲ آذر ۱۳۹۹
اسپتزیا
-
-
آتالانتا
۹ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
هلاس ورونا
۹ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
هلاس ورونا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اودینزه
- -
آتالانتا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اودینزه
-
-
آتالانتا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
فیورنتینا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
فیورنتینا
۲۶ آذر ۱۳۹۹
یوونتوس
- -
آتالانتا
۲۶ آذر ۱۳۹۹
یوونتوس
-
-
آتالانتا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
آ اس رم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
آ اس رم
۳ دی ۱۳۹۹
بولونا
- -
آتالانتا
۳ دی ۱۳۹۹
بولونا
-
-
آتالانتا
۱۴ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
ساسولو
۱۴ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
ساسولو
۱۷ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
پارما
۱۷ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
پارما
۲۱ دی ۱۳۹۹
بنونتو
- -
آتالانتا
۲۱ دی ۱۳۹۹
بنونتو
-
-
آتالانتا
۲۸ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
جنوا
۲۸ دی ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
جنوا
۵ بهمن ۱۳۹۹
آث میلان
- -
آتالانتا
۵ بهمن ۱۳۹۹
آث میلان
-
-
آتالانتا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
لاتزیو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
لاتزیو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
تورینو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
تورینو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
کالیاری
- -
آتالانتا
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
کالیاری
-
-
آتالانتا
۳ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
ناپولی
۳ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
ناپولی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
سمپدوریا
- -
آتالانتا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
سمپدوریا
-
-
آتالانتا
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
کروتونه
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
کروتونه
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
آتالانتا
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
آتالانتا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
اسپتزیا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
اسپتزیا
۱ فروردین ۱۴۰۰
هلاس ورونا
- -
آتالانتا
۱ فروردین ۱۴۰۰
هلاس ورونا
-
-
آتالانتا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
اودینزه
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
اودینزه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
فیورنتینا
- -
آتالانتا
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
فیورنتینا
-
-
آتالانتا
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
یوونتوس
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
یوونتوس
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آ اس رم
- -
آتالانتا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آ اس رم
-
-
آتالانتا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
بولونا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
بولونا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساسولو
- -
آتالانتا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساسولو
-
-
آتالانتا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پارما
- -
آتالانتا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
پارما
-
-
آتالانتا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
بنونتو
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
بنونتو
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
جنوا
- -
آتالانتا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
جنوا
-
-
آتالانتا
۲ خرداد ۱۴۰۰
آتالانتا
- -
آث میلان
۲ خرداد ۱۴۰۰
آتالانتا
-
-
آث میلان
##دروازبانها
B. Radunović
سن 24 ملیت
F. Rossi
سن 29 ملیت
M. Sportiello
سن 28 ملیت
P. Gollini
سن 25 ملیت
##مدافعین
Rafael Tolói
سن 29 ملیت
M. Caldara
سن 26 ملیت
B. Šutalo
سن 20 ملیت
J. Palomino
سن 30 ملیت
R. Gosens
سن 26 ملیت
C. Romero
سن 22 ملیت
B. Djimsiti
سن 27 ملیت
کریستیانو پیچینی
سن 27 ملیت
رائول بلانووا
سن 20 ملیت
H. Hateboer
سن 26 ملیت
##هافبکها
A. Reca
سن 25 ملیت
M. Pessina
سن 23 ملیت
A. Gómez
سن 32 ملیت
R. Freuler
سن 28 ملیت
M. de Roon
سن 29 ملیت
R. Malinovskiy
سن 27 ملیت
Aleksey Miranchuk
سن 24 ملیت
J. Iličić
سن 32 ملیت
M. Pašalić
سن 25 ملیت
##مهاجمین
G. Monachello
سن 26 ملیت
L. Muriel
سن 29 ملیت
D. Zapata
سن 29 ملیت
بازیکنپست
بازیکنپست

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P