آتالانتا

کشور
تاسیس
1907
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری آ ایتالیا 23-2022
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
سمپدوریا
0 2
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
آتالانتا
1 1
آث میلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۶ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
هلاس ورونا
0 1
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
آتالانتا
3 1
تورینو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
مونتزا
0 2
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 15:00
آتالانتا
1 1
کرمونزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 20:30
آ اس رم
0 1
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 19:30
آتالانتا
1 0
فیورنتینا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
اودینزه
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
آتالانتا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 19:30
آتالانتا
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
- 14:00
امپولی
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
ناپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
لچه
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۲ آبان ۱۴۰۱
- 15:00
آتالانتا
- -
اینترمیلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 17:00
اسپتزیا
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
بولونیا
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
سالرنیتانا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
یوونتوس
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
سمپدوریا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
ساسولو
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
لاتزیو
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
لچه
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
آث میلان
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
ناپولی
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
امپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
کرمونزه
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
بولونیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
فیورنتینا
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
آ اس رم
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
تورینو
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
اسپتزیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
یوونتوس
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
سالرنیتانا
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
اینترمیلان
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
مونتزا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
اودینزه
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
آتالانتا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 19:30
آتالانتا
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
- 14:00
امپولی
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
ناپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
لچه
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۲ آبان ۱۴۰۱
- 15:00
آتالانتا
- -
اینترمیلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 17:00
اسپتزیا
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
بولونیا
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
سالرنیتانا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
یوونتوس
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
سمپدوریا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
ساسولو
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
لاتزیو
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
لچه
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
آث میلان
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
ناپولی
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
امپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
کرمونزه
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
بولونیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
فیورنتینا
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
آ اس رم
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
تورینو
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
اسپتزیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
یوونتوس
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
سالرنیتانا
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
اینترمیلان
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
مونتزا
بازیکنها
بازیکن پست
T. Bertini دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
خوان موسو دروازبان 7 7 548 1 0 0 3 3
فرانچسکو روسی دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
مارکو اسپورتیلو دروازبان 2 1 172 0 0 0 0 1
 
بازیکن پست
Brandon Soppy مدافع 5 4 322 1 0 0 0 0 0 1
D. Zappacosta مدافع 2 2 90 1 0 0 0 0 0 0
Éderson هافبک 6 4 357 1 0 0 0 0 0 0
N. Zortea مدافع 5 0 92 1 0 0 0 0 0 0
Rasmus Winther Højlund 5 2 218 0 0 0 1 0 0 1
آدمولا لوکمن مهاجم 8 4 376 0 0 0 2 0 0 1
برات دیمسیتی مدافع 2 2 172 1 0 0 0 0 0 0
تئون کوپمینرس هافبک 8 8 720 2 0 0 4 2 0 1
جرمی بوگا هافبک 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0
جورجیو اسکالوینی مدافع 5 2 189 2 0 0 1 0 0 0
دووان زاپاتا مهاجم 4 4 289 0 0 0 0 0 0 0
رافائل تولوی مدافع 8 8 677 2 0 0 1 0 0 0
روسلان مالینوفسکی هافبک 8 4 300 2 0 0 1 0 0 0
کالب اوکولی مدافع 7 5 503 1 0 0 0 0 0 0
لوئیس موریل مهاجم 6 3 301 0 0 0 0 0 0 1
مارتن د رون هافبک 8 8 720 3 0 0 0 0 0 1
ماریو پاشالیچ هافبک 7 4 377 1 0 0 0 0 0 1
متئو روگری مدافع 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
میراح دمیرال مدافع 7 6 555 2 0 0 1 0 0 0
هانس هاتبوئر مدافع 7 7 602 4 0 0 0 0 0 0
یواکیم مهله مدافع 7 3 304 1 0 0 0 0 0 1
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 Brandon Soppyآتالانتامدافع54012
2 D. Zappacostaآتالانتامدافع2201
3 Édersonآتالانتاهافبک64010
4 N. Zorteaآتالانتامدافع5001
5 Rasmus Winther Højlundآتالانتا5203
6 آدمولا لوکمنآتالانتامهاجم8408
7 برات دیمسیتیآتالانتامدافع2210
8 تئون کوپمینرسآتالانتاهافبک8828
9 جرمی بوگاآتالانتاهافبک2001
10 جورجیو اسکالوینیآتالانتامدافع5220
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Éderson
هافبک
- تیر ۱۶, ۱۳۷۸
سالرنیتانا
تیر ۱۶, ۱۳۷۸
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
€ 21M
سالرنیتانا
تیر ۱۵, ۱۴۰۱ € 21M
player photo
سم لامرس
مهاجم
- اردیبهشت ۱۰, ۱۳۷۶
اینتراخت فرانکفورت
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اینتراخت فرانکفورت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
N. Zortea
مدافع
- خرداد ۲۹, ۱۳۷۸
سالرنیتانا
خرداد ۲۹, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
سالرنیتانا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Lecco
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Lecco
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
D. Bettella
مدافع
- فروردین ۱۹, ۱۳۷۹
مونتزا
فروردین ۱۹, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
مونتزا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
A. Colpani
هافبک
- اردیبهشت ۲۱, ۱۳۷۸
مونتزا
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
مونتزا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
آنتون کرسیچ
مدافع
- بهمن ۹, ۱۳۷۴
ریکا
بهمن ۹, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ریکا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
C. Capone
مهاجم
- اردیبهشت ۸, ۱۳۷۸
ترنانا
اردیبهشت ۸, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ترنانا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
الساندرو مالامو
هافبک
- فروردین ۲, ۱۳۷۸
باری
فروردین ۲, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
باری
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Matteo Lovato
مدافع
- بهمن ۲۵, ۱۳۷۸
کالیاری
بهمن ۲۵, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کالیاری
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
آرکادیوش رتسا
هافبک
- خرداد ۲۷, ۱۳۷۴
اسپتزیا
خرداد ۲۷, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپتزیا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
ویکتور کووالنکو
هافبک
- بهمن ۲۵, ۱۳۷۴
اسپتزیا
بهمن ۲۵, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپتزیا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
مارکو تومینلو
مهاجم
- آبان ۱۵, ۱۳۷۷
رجینا
آبان ۱۵, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رجینا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
لودویکو گلمی
دروازبان
- اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۰
پرو ورچلی
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پرو ورچلی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Paganese
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Paganese
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
امانوئل گیابوآ
هافبک
- شهریور ۳۰, ۱۳۸۰
پروجا
شهریور ۳۰, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پروجا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
L. Valzania
هافبک
- اسفند ۱۵, ۱۳۷۴
کرمونزه
اسفند ۱۵, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کرمونزه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
S. Muratore
هافبک
- خرداد ۹, ۱۳۷۷
توندلا
خرداد ۹, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
توندلا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آلساندریا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آلساندریا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
J. Da Riva
هافبک
- آبان ۶, ۱۳۷۹
اسپال
آبان ۶, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
E. Colley
هافبک
- بهمن ۱۲, ۱۳۷۸
اسپتزیا
بهمن ۱۲, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپتزیا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
مارکو کارارو
هافبک
- دی ۱۹, ۱۳۷۶
نوو کاسنزا
دی ۱۹, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
نوو کاسنزا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
جرمی بوگا
هافبک
- دی ۱۴, ۱۳۷۵
ساسولو
دی ۱۴, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ساسولو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
متئو روگری
مدافع
- تیر ۲۰, ۱۳۸۱
سالرنیتانا
تیر ۲۰, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
سالرنیتانا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
فدریکو ماتیلو
مدافع
- تیر ۲۳, ۱۳۷۴
آلساندریا
تیر ۲۳, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آلساندریا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
میراح دمیرال
مدافع
- اسفند ۱۴, ۱۳۷۶
یوونتوس
اسفند ۱۴, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 21M
یوونتوس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 21M
player photo
Alessandro Santopadre
دروازبان
- مهر ۱۲, ۱۳۷۷
Imolese
مهر ۱۲, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Imolese
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
مارکو کارنسکی
دروازبان
- تیر ۱۱, ۱۳۷۹
کرمونزه
تیر ۱۱, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کرمونزه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
D. Heidenreich
مدافع
- تیر ۴, ۱۳۷۹
اسپال
تیر ۴, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Emmanuel Latte Lath
مهاجم
- دی ۱۲, ۱۳۷۷
اسپال
دی ۱۲, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
ایوب زامباتارو
مدافع
- مرداد ۲۷, ۱۳۷۷
Lecco
مرداد ۲۷, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Lecco
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
سیمونه ماتزوکی
مهاجم
- مرداد ۲۶, ۱۳۷۷
ترنانا
مرداد ۲۶, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ترنانا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Seregno
تیر ۹, ۱۴۰۱
Seregno
تیر ۹, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
S. Elia
مهاجم
- تیر ۹, ۱۳۷۸
پالرمو
تیر ۹, ۱۳۷۸
مرداد ۵, ۱۴۰۱
قرضی
پالرمو
مرداد ۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
ایوب زامباتارو
مدافع
- مرداد ۲۷, ۱۳۷۷
Lecco
مرداد ۲۷, ۱۳۷۷
مرداد ۵, ۱۴۰۱
Lecco
مرداد ۵, ۱۴۰۱
player photo
الساندرو کورتینوویس
مهاجم
- بهمن ۶, ۱۳۷۹
هلاس ورونا
بهمن ۶, ۱۳۷۹
تیر ۳۱, ۱۴۰۱
قرضی
هلاس ورونا
تیر ۳۱, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
R. Burgio
هافبک
- اردیبهشت ۱۵, ۱۳۸۰
Monterosi
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۸۰
تیر ۳۱, ۱۴۰۱
رایگان
Monterosi
تیر ۳۱, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
Rodrigo Guth
مدافع
- آبان ۲۰, ۱۳۷۹
فورتونا سیتارد
آبان ۲۰, ۱۳۷۹
تیر ۳۰, ۱۴۰۱
€ 1M
فورتونا سیتارد
تیر ۳۰, ۱۴۰۱ € 1M
Giugliano
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
قرضی
Giugliano
تیر ۲۸, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
امانوئل گیابوآ
هافبک
- شهریور ۳۰, ۱۳۸۰
پسکارا
شهریور ۳۰, ۱۳۸۰
تیر ۲۷, ۱۴۰۱
قرضی
پسکارا
تیر ۲۷, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
L. Avogadri
دروازبان
- مرداد ۳۰, ۱۳۸۰
SS Monopoli
مرداد ۳۰, ۱۳۸۰
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
قرضی
SS Monopoli
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ قرضی
Montevarchi Calcio
تیر ۲۴, ۱۴۰۱
قرضی
Montevarchi Calcio
تیر ۲۴, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Lorenzo Peli
مهاجم
- بهمن ۴, ۱۳۷۸
Piacenza
بهمن ۴, ۱۳۷۸
تیر ۲۴, ۱۴۰۱
قرضی
Piacenza
تیر ۲۴, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
فدریکو زوکون
هافبک
- فروردین ۱۲, ۱۳۸۲
Lecco
فروردین ۱۲, ۱۳۸۲
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
قرضی
Lecco
تیر ۲۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
لودویکو گلمی
دروازبان
- اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۰
Olbia
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۸۰
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
قرضی
Olbia
تیر ۲۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
داویده گیسلاندی
مدافع
- خرداد ۲۶, ۱۳۸۰
Triestina
خرداد ۲۶, ۱۳۸۰
تیر ۲۰, ۱۴۰۱
قرضی
Triestina
تیر ۲۰, ۱۴۰۱ قرضی
Ancona
تیر ۱۸, ۱۴۰۱
قرضی
Ancona
تیر ۱۸, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
پیرلوئیجی گولینی
دروازبان
- اسفند ۲۷, ۱۳۷۳
فیورنتینا
اسفند ۲۷, ۱۳۷۳
تیر ۱۸, ۱۴۰۱
قرضی
فیورنتینا
تیر ۱۸, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
سیمونه ماتزوکی
مهاجم
- مرداد ۲۶, ۱۳۷۷
Sudtirol
مرداد ۲۶, ۱۳۷۷
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
قرضی
Sudtirol
تیر ۱۶, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
G. Cittadini
مدافع
- فروردین ۲۹, ۱۳۸۱
Modena
فروردین ۲۹, ۱۳۸۱
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
قرضی
Modena
تیر ۱۶, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
سیمونه پانادا
هافبک
- خرداد ۱۲, ۱۳۸۱
Modena
خرداد ۱۲, ۱۳۸۱
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
قرضی
Modena
تیر ۱۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
متئو پسینا
هافبک
- اردیبهشت ۱, ۱۳۷۶
مونتزا
اردیبهشت ۱, ۱۳۷۶
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
قرضی
مونتزا
تیر ۱۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Matteo Lovato
مدافع
- بهمن ۲۵, ۱۳۷۸
سالرنیتانا
بهمن ۲۵, ۱۳۷۸
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
€ 7M
سالرنیتانا
تیر ۱۵, ۱۴۰۱ € 7M
Virtus Francavilla
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
قرضی
Virtus Francavilla
تیر ۱۱, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
آنتون کرسیچ
مدافع
- بهمن ۹, ۱۳۷۴
ریکا
بهمن ۹, ۱۳۷۴
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
ریکا
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
player photo
M. Varnier
مدافع
- خرداد ۱۸, ۱۳۷۷
اسپال
خرداد ۱۸, ۱۳۷۷
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
قرضی
اسپال
تیر ۱۱, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Emmanuel Latte Lath
مهاجم
- دی ۱۲, ۱۳۷۷
FC ST. Gallen
دی ۱۲, ۱۳۷۷
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
قرضی
FC ST. Gallen
تیر ۱۱, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
والنتین میهایلا
مهاجم
- بهمن ۱۳, ۱۳۷۸
پارما
بهمن ۱۳, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پارما
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
انریکو دل پراتو
هافبک
- آبان ۱۹, ۱۳۷۸
پارما
آبان ۱۹, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پارما
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
جوزپه پتزلا
مدافع
- آذر ۸, ۱۳۷۶
پارما
آذر ۸, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پارما
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
F. Melegoni
هافبک
- بهمن ۲۹, ۱۳۷۷
جنوا
بهمن ۲۹, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
جنوا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
R. Piccoli
مهاجم
- بهمن ۸, ۱۳۷۹
هلاس ورونا
بهمن ۸, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
هلاس ورونا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
B. Šutalo
مدافع
- دی ۱۱, ۱۳۷۸
دینامو زاگرب
دی ۱۱, ۱۳۷۸
تیر ۱, ۱۴۰۱
قرضی
دینامو زاگرب
تیر ۱, ۱۴۰۱ قرضی
بازیکن
club logo
۲۲ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۶ شهریور
club logo
۱۰ شهریور
club logo
۱۴ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۰ مهر
Brandon Soppy
D. Zappacosta
N. Zortea
Éderson
برات دیمسیتی
تئون کوپمینرس
جورجیو اسکالوینی
خوان موسو
رافائل تولوی
روسلان مالینوفسکی
مارتن د رون
ماریو پاشالیچ
میراح دمیرال
هانس هاتبوئر
کالب اوکولی
یواکیم مهله
آتالانتا
آتالانتا
آتالانتا
آتالانتا
آتالانتا
آتالانتا
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P