اتلتیک بیلبائو

کشور
تاسیس
1898
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا اسپانیا 23-2022
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
- 20:00
اتلتیک بیلبائو
0 0
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 20:00
اتلتیک بیلبائو
1 0
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ شهریور ۱۴۰۱
- 22:30
کادیز
0 4
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 18:45
اتلتیک بیلبائو
0 1
اسپانیول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 18:45
الچه
1 4
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۶ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
اتلتیک بیلبائو
3 2
رایو وایکانو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
اتلتیک بیلبائو
4 0
آلمریا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
سویا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
اتلتیک بیلبائو
- -
اتلتیکو مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۶ مهر ۱۴۰۱
- 21:30
ختافه
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
بارسلونا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
خیرونا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
رئال بتیس
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
سلتاویگو
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
کادیز
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
والنسیا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
اتلتیکو مادرید
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
خیرونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
رایو وایکانو
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
بارسلونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
وایادولید
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
ختافه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
اسپانیول
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آلمریا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
سویا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مایورکا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
ویارئال
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
رئال مادرید
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
سویا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
اتلتیک بیلبائو
- -
اتلتیکو مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۶ مهر ۱۴۰۱
- 21:30
ختافه
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
بارسلونا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
خیرونا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
رئال بتیس
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
سلتاویگو
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
کادیز
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
والنسیا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
اتلتیکو مادرید
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
خیرونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
رایو وایکانو
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
بارسلونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
وایادولید
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
ختافه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
اسپانیول
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آلمریا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
سویا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مایورکا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
ویارئال
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
رئال مادرید
- -
اتلتیک بیلبائو
بازیکنها
بازیکن پست
Julen Agirrezabala دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
آندره آیرو دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
اونای سایمون دروازبان 7 7 630 1 0 0 4 4
 
بازیکن پست
Aitor Paredes Casamichana مدافع 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Álex Berenguer مهاجم 7 7 571 0 0 0 3 0 0 1
Gorka Guruzeta مهاجم 4 0 102 0 0 0 2 0 0 0
Jon Morcillo مهاجم 5 0 32 0 0 0 0 0 0 1
Malcom Ares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico Williams مهاجم 7 6 482 0 0 0 3 0 0 2
Oier Zarraga هافبک 5 0 101 0 0 0 0 0 0 0
Peru Nolaskoain مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آسیر ویالیبره مهاجم 2 1 68 0 0 0 0 0 0 0
آندر هررا هافبک 2 0 43 0 0 0 0 0 0 0
اونای ونچدور هافبک 2 0 36 1 0 0 0 0 0 0
اویهان سانست هافبک 7 7 490 1 0 0 3 1 0 0
اینیگو لکو مارتینز مدافع 5 5 442 1 0 0 0 0 0 1
اینیگو مارتینز مدافع 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
دنی گارسیا هافبک 4 3 248 1 0 0 0 0 0 1
دنی ویویان مدافع 5 5 450 1 0 0 0 0 0 0
دی مارکوس مدافع 7 7 630 1 0 0 0 0 0 2
رائول گارسیا هافبک 6 0 104 0 0 0 0 0 0 0
کاپا مدافع 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
مونیایین مهاجم 7 7 559 1 0 0 0 0 0 0
میکل بالنزیاگا مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
میکل وسگا آروتی هافبک 6 4 389 0 0 0 1 1 0 1
ویلیامز مهاجم 7 7 559 0 0 0 3 0 0 1
یِرای مدافع 6 6 522 2 0 0 0 0 0 1
یوری مدافع 2 2 180 1 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 Aitor Paredes Casamichanaاتلتیک بیلبائومدافع3000
2 Álex Berenguerاتلتیک بیلبائومهاجم7709
3 Gorka Guruzetaاتلتیک بیلبائومهاجم4001
4 Jon Morcilloاتلتیک بیلبائومهاجم5000
5 Nico Williamsاتلتیک بیلبائومهاجم7616
6 Oier Zarragaاتلتیک بیلبائوهافبک5001
7 آسیر ویالیبرهاتلتیک بیلبائومهاجم2100
8 آندر هررااتلتیک بیلبائوهافبک2002
9 اونای سایموناتلتیک بیلبائودروازبان7700
10 اونای ونچدوراتلتیک بیلبائوهافبک2000
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Gorka Guruzeta
مهاجم
- شهریور ۲۲, ۱۳۷۵
آموریبیتا
شهریور ۲۲, ۱۳۷۵
تیر ۱۲, ۱۴۰۱
رایگان
آموریبیتا
تیر ۱۲, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
Jon Morcillo
مهاجم
- شهریور ۲۴, ۱۳۷۷
وایادولید
شهریور ۲۴, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
وایادولید
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
اینیگو کوردوبا
هافبک
- اسفند ۲۳, ۱۳۷۵
گو اهد ایگلز
اسفند ۲۳, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
گو اهد ایگلز
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Peru Nolaskoain
مدافع
- آبان ۳, ۱۳۷۷
آموریبیتا
آبان ۳, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آموریبیتا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
میراندس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
میراندس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Iñigo Vicente
مهاجم
- دی ۱۶, ۱۳۷۶
میراندس
دی ۱۶, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
میراندس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
ایبار
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
قرضی
ایبار
تیر ۲۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Beñat Prados
هافبک
- بهمن ۲۰, ۱۳۷۹
میراندس
بهمن ۲۰, ۱۳۷۹
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
قرضی
میراندس
تیر ۲۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Iñigo Vicente
مهاجم
- دی ۱۶, ۱۳۷۶
راسینگ سانتاندر
دی ۱۶, ۱۳۷۶
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
رایگان
راسینگ سانتاندر
تیر ۲۳, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
یوکین ازکیِتا
دروازبان
- مرداد ۲۷, ۱۳۷۵
راسینگ سانتاندر
مرداد ۲۷, ۱۳۷۵
تیر ۱۴, ۱۴۰۱
راسینگ سانتاندر
تیر ۱۴, ۱۴۰۱
player photo
اونای لوپز
هافبک
- آبان ۸, ۱۳۷۴
رایو وایکانو
آبان ۸, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایو وایکانو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۲۴ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۷ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۶ شهریور
club logo
۸ مهر
اونای سایمون
اونای ونچدور
اویهان سانست
اینیگو لکو مارتینز
دنی ویویان
دنی گارسیا
دی مارکوس
مونیایین
یوری
یِرای
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
اتلتیک بیلبائو
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P