اتلتیکو مادرید

کشور
تاسیس1903
استادیوم Estadio Wanda Metropolitano
عکس پیراهن باشگاه club kit photo
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا 21-2020
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوانته
- -
اتلتیکو مادرید
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوانته
-
-
اتلتیکو مادرید
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اتلتیکو مادرید
6 1
گرانادا
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اتلتیکو مادرید
6
1
گرانادا
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
هوئسکا
- -
اتلتیکو مادرید
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
هوئسکا
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اتلتیکو مادرید
- -
ویارئال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اتلتیکو مادرید
-
-
ویارئال
۲۷ مهر ۱۳۹۹
سلتاویگو
- -
اتلتیکو مادرید
۲۷ مهر ۱۳۹۹
سلتاویگو
-
-
اتلتیکو مادرید
۴ آبان ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
رئال بتیس
۴ آبان ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
رئال بتیس
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اوساسونا
- -
اتلتیکو مادرید
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اوساسونا
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۸ آبان ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
کادیز
۱۸ آبان ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
کادیز
۲ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
بارسلونا
۲ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
بارسلونا
۹ آذر ۱۳۹۹
والنسیا
- -
اتلتیکو مادرید
۹ آذر ۱۳۹۹
والنسیا
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
وایادولید
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
وایادولید
۲۳ آذر ۱۳۹۹
رئال مادرید
- -
اتلتیکو مادرید
۲۳ آذر ۱۳۹۹
رئال مادرید
-
-
اتلتیکو مادرید
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
الچه
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
الچه
۳ دی ۱۳۹۹
رئال سوسیداد
- -
اتلتیکو مادرید
۳ دی ۱۳۹۹
رئال سوسیداد
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۰ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
ختافه
۱۰ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
ختافه
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلاوز
- -
اتلتیکو مادرید
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلاوز
-
-
اتلتیکو مادرید
۲۱ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
اتلتیک بیلبائو
۲۱ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
اتلتیک بیلبائو
۲۳ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
سویا
۲۳ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
سویا
۱ بهمن ۱۳۹۹
ایبار
- -
اتلتیکو مادرید
۱ بهمن ۱۳۹۹
ایبار
-
-
اتلتیکو مادرید
۵ بهمن ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
والنسیا
۵ بهمن ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
والنسیا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
کادیز
- -
اتلتیکو مادرید
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
کادیز
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
سلتاویگو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
سلتاویگو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
گرانادا
- -
اتلتیکو مادرید
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
گرانادا
-
-
اتلتیکو مادرید
۳ اسفند ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
لوانته
۳ اسفند ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
لوانته
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
ویارئال
- -
اتلتیکو مادرید
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
ویارئال
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
رئال مادرید
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
رئال مادرید
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ختافه
- -
اتلتیکو مادرید
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ختافه
-
-
اتلتیکو مادرید
۱ فروردین ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
آلاوز
۱ فروردین ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
آلاوز
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
سویا
- -
اتلتیکو مادرید
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
سویا
-
-
اتلتیکو مادرید
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رئال بتیس
- -
اتلتیکو مادرید
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رئال بتیس
-
-
اتلتیکو مادرید
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
هوئسکا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
هوئسکا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیک بیلبائو
- -
اتلتیکو مادرید
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیک بیلبائو
-
-
اتلتیکو مادرید
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
ایبار
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
ایبار
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
الچه
- -
اتلتیکو مادرید
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
الچه
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
بارسلونا
- -
اتلتیکو مادرید
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
بارسلونا
-
-
اتلتیکو مادرید
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
رئال سوسیداد
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
رئال سوسیداد
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
اوساسونا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
اوساسونا
۲ خرداد ۱۴۰۰
وایادولید
- -
اتلتیکو مادرید
۲ خرداد ۱۴۰۰
وایادولید
-
-
اتلتیکو مادرید
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوانته
- -
اتلتیکو مادرید
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوانته
-
-
اتلتیکو مادرید
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
هوئسکا
- -
اتلتیکو مادرید
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
هوئسکا
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اتلتیکو مادرید
- -
ویارئال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اتلتیکو مادرید
-
-
ویارئال
۲۷ مهر ۱۳۹۹
سلتاویگو
- -
اتلتیکو مادرید
۲۷ مهر ۱۳۹۹
سلتاویگو
-
-
اتلتیکو مادرید
۴ آبان ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
رئال بتیس
۴ آبان ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
رئال بتیس
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اوساسونا
- -
اتلتیکو مادرید
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اوساسونا
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۸ آبان ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
کادیز
۱۸ آبان ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
کادیز
۲ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
بارسلونا
۲ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
بارسلونا
۹ آذر ۱۳۹۹
والنسیا
- -
اتلتیکو مادرید
۹ آذر ۱۳۹۹
والنسیا
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
وایادولید
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
وایادولید
۲۳ آذر ۱۳۹۹
رئال مادرید
- -
اتلتیکو مادرید
۲۳ آذر ۱۳۹۹
رئال مادرید
-
-
اتلتیکو مادرید
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
الچه
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
الچه
۳ دی ۱۳۹۹
رئال سوسیداد
- -
اتلتیکو مادرید
۳ دی ۱۳۹۹
رئال سوسیداد
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۰ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
ختافه
۱۰ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
ختافه
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلاوز
- -
اتلتیکو مادرید
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلاوز
-
-
اتلتیکو مادرید
۲۱ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
اتلتیک بیلبائو
۲۱ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
اتلتیک بیلبائو
۲۳ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
سویا
۲۳ دی ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
سویا
۱ بهمن ۱۳۹۹
ایبار
- -
اتلتیکو مادرید
۱ بهمن ۱۳۹۹
ایبار
-
-
اتلتیکو مادرید
۵ بهمن ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
والنسیا
۵ بهمن ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
والنسیا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
کادیز
- -
اتلتیکو مادرید
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
کادیز
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
سلتاویگو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
سلتاویگو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
گرانادا
- -
اتلتیکو مادرید
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
گرانادا
-
-
اتلتیکو مادرید
۳ اسفند ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
لوانته
۳ اسفند ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
لوانته
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
ویارئال
- -
اتلتیکو مادرید
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
ویارئال
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
- -
رئال مادرید
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اتلتیکو مادرید
-
-
رئال مادرید
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ختافه
- -
اتلتیکو مادرید
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
ختافه
-
-
اتلتیکو مادرید
۱ فروردین ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
آلاوز
۱ فروردین ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
آلاوز
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
سویا
- -
اتلتیکو مادرید
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
سویا
-
-
اتلتیکو مادرید
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رئال بتیس
- -
اتلتیکو مادرید
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رئال بتیس
-
-
اتلتیکو مادرید
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
هوئسکا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
هوئسکا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیک بیلبائو
- -
اتلتیکو مادرید
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیک بیلبائو
-
-
اتلتیکو مادرید
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
ایبار
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
ایبار
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
الچه
- -
اتلتیکو مادرید
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
الچه
-
-
اتلتیکو مادرید
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
بارسلونا
- -
اتلتیکو مادرید
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
بارسلونا
-
-
اتلتیکو مادرید
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
رئال سوسیداد
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
رئال سوسیداد
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
- -
اوساسونا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
اتلتیکو مادرید
-
-
اوساسونا
۲ خرداد ۱۴۰۰
وایادولید
- -
اتلتیکو مادرید
۲ خرداد ۱۴۰۰
وایادولید
-
-
اتلتیکو مادرید
##دروازبانها
یان اُبلاک
سن 27 ملیت
I. Grbić
سن 24 ملیت
Miguel San Román
سن 23 ملیت
##مدافعین
خوزه ماریا خیمنز
سن 25 ملیت
آریاس
سن 28 ملیت
رنان لودی
سن 22 ملیت
استفان ساویچ
سن 29 ملیت
فلیپه
سن 31 ملیت
ماریو هرموسو
سن 25 ملیت
کوین تریپیر
سن 30 ملیت
ورسالیکو
سن 28 ملیت
مانو سانچز
سن 20 ملیت
ن. پرز
سن 20 ملیت
##هافبکها
توماس پارتی
سن 27 ملیت
کوکه
سن 28 ملیت
سائول نیگوئز
سن 25 ملیت
توماس لمار
سن 24 ملیت
مارکوس یورنته
سن 25 ملیت
هررا
سن 30 ملیت
ویتولو
سن 30 ملیت
یانیک کاراسکو
سن 27 ملیت
##مهاجمین
ژآئو فلیکس
سن 20 ملیت
آلوارو موراتا
سن 27 ملیت
آ.کور ِآ
سن 25 ملیت
ایوان شاپونیچ
سن 23 ملیت
دیگو کاستا
سن 31 ملیت
کالینیچ
سن 32 ملیت
Víctor Mollejo
سن 19 ملیت
بازیکنپست
I. Grbićدروازبان00000000
یان اُبلاکدروازبان119000010
بازیکنپست
آ.کور ِآمهاجم11770001001
استفان ساویچمدافع11900000000
ایوان شاپونیچمهاجم0000000000
توماس پارتیهافبک10191000000
توماس لمارهافبک10130000000
دیگو کاستامهاجم11700001001
رنان لودیمدافع11900000000
ژآئو فلیکسمهاجم11711001001
سائول نیگوئزهافبک11901000000
سرجیو کاملو پرزمهاجم0000000000
فلیپهمدافع11900000000
کوکههافبک11770000000
کوین تریپیرمدافع11900000000
لوییز سوارزمهاجم10200002001
مارکوس یورنتههافبک10190001001
ماریو هرموسومدافع0000000000
مانو سانچزمدافع0000000000
ن. پرزمدافع0000000000
هرراهافبک0000000000
ویتولوهافبک10130000000
یانیک کاراسکوهافبک11710000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P