باری

کشور
تاسیس
1908
استادیوم
بازیهای آینده
سری بی ایتالیا
4 آذر 1402
- 16:30
باری
- -
ونتزیا
سری بی ایتالیا
12 آذر 1402
- 18:45
لچو
- -
باری
سری بی ایتالیا
18 آذر 1402
- 16:30
باری
- -
سودتیرول
سری بی ایتالیا
25 آذر 1402
اسپتزیا
- -
باری
سری بی ایتالیا
2 دی 1402
- 18:45
باری
- -
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
5 دی 1402
- 23:00
سمپدوریا
- -
باری
سری بی ایتالیا
23 دی 1402
باری
- -
ترنانا
سری بی ایتالیا
30 دی 1402
آسکولی
- -
باری
سری بی ایتالیا
7 بهمن 1402
باری
- -
رجیانا
سری بی ایتالیا
14 بهمن 1402
پالرمو
- -
باری
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
سری بی ایتالیا
20 آبان 1402
- 16:30
فرالپیسالو
3 3
باری
سری بی ایتالیا
13 آبان 1402
- 16:30
باری
1 0
آسکولی
سری بی ایتالیا
29 مهر 1402
- 15:30
باری
1 1
مودنا
سری بی ایتالیا
15 مهر 1402
- 15:30
رجیانا
1 1
باری
سری بی ایتالیا
9 مهر 1402
- 17:45
باری
1 1
کومو
سری بی ایتالیا
5 مهر 1402
- 22:00
پارما
2 1
باری
سری بی ایتالیا
2 مهر 1402
- 17:45
باری
2 2
کاتانزارو
سری بی ایتالیا
25 شهریور 1402
- 15:30
پیزا
1 1
باری
سری بی ایتالیا
12 شهریور 1402
- 20:00
ترنانا
0 0
باری
سری بی ایتالیا
8 شهریور 1402
- 22:00
باری
1 1
چیتادلا
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها