بایر لورکوزن

کشور
تاسیس1904
استادیوم BayArena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه بای آره نا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
3 2
پادربورن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
3
2
پادربورن
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1 3
بایر لورکوزن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
0 0
هوفنهایم
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
0
0
هوفنهایم
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بوروسیا دورتموند
4 0
بایر لورکوزن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
4
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
2 0
یونیون برلین
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
0
یونیون برلین
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
0 3
بایر لورکوزن
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
0
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
1 1
لایپزیگ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
1
لایپزیگ
ورزشگاه کامرزبانک ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اینتراخت فرانکفورت
3 0
بایر لورکوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
3
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۴ آبان ۱۳۹۸ 16:30
بایر لورکوزن
2 2
وردربرمن
۴ آبان ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
2
وردربرمن
ورزشگاه بای آره نا ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
بایر لورکوزن
1 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
2
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
0 2
بایر لورکوزن
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
2
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بایر لورکوزن
1 1
فرایبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
1
فرایبورگ
ورزشگاه آلیانز ۹ آذر ۱۳۹۸ 17:30
بایرن مونیخ
1 2
بایر لورکوزن
۹ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
1
2
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
بایر لورکوزن
2 1
شالکه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
1
شالکه
ورزشگاه رین انرژی ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
کلن
2 0
بایر لورکوزن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
2
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
بایر لورکوزن
0 1
هرتابرلین
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
0
1
هرتابرلین
ورزشگاه اپل ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ماینز
0 1
بایر لورکوزن
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه اپل
ماینز
0
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۹ دی ۱۳۹۸ 17:00
پادربورن
1 4
بایر لورکوزن
۲۹ دی ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
4
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
بایر لورکوزن
3 0
فورتونا دوسلدورف
۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
3
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
هوفنهایم
2 1
بایر لورکوزن
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
2
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
بایر لورکوزن
4 3
بوروسیا دورتموند
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
4
3
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
یونیون برلین
2 3
بایر لورکوزن
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۴ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
بایر لورکوزن
2 0
آگزبورگ
۴ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
0
آگزبورگ
ورزشگاه ردبول آرنا ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
لایپزیگ
1 1
بایر لورکوزن
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
1
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
بایر لورکوزن
4 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
4
0
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه وسراشتادیون ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ 23:00
وردربرمن
1 4
بایر لورکوزن
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه وسراشتادیون
وردربرمن
1
4
بایر لورکوزن
ورزشگاه بوروسیا پارک ۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 3
بایر لورکوزن
۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
بایر لورکوزن
1 4
ولفسبورگ
۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
4
ولفسبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۹ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
فرایبورگ
0 1
بایر لورکوزن
۹ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
0
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
بایر لورکوزن
2 4
بایرن مونیخ
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
4
بایرن مونیخ
ورزشگاه ولتینز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
شالکه
1 1
بایر لورکوزن
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
بایر لورکوزن
3 1
کلن
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
3
1
کلن
ورزشگاه المپیک برلین ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
هرتابرلین
2 0
بایر لورکوزن
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه بای آره نا ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
بایر لورکوزن
1 0
ماینز
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
0
ماینز
دی اف بی پوکال 20-2019
Neuer Tivoli ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
آلمانیا آخن
1 4
بایر لورکوزن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Neuer Tivoli
آلمانیا آخن
1
4
بایر لورکوزن
BayArena ۷ آبان ۱۳۹۸ 23:15
بایر لورکوزن
1 0
پادربورن
۷ آبان ۱۳۹۸ 23:15
BayArena
بایر لورکوزن
1
0
پادربورن
لیگ قهرمانان اروپا 20-2019
BayArena ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
بایر لورکوزن
1 2
لوکوموتیو مسکو
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
BayArena
بایر لورکوزن
1
2
لوکوموتیو مسکو
Allianz Stadium ۹ مهر ۱۳۹۸ 22:30
یوونتوس
3 0
بایر لورکوزن
۹ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Allianz Stadium
یوونتوس
3
0
بایر لورکوزن
Estadio Wanda Metropolitano ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 20:25
اتلتیکو مادرید
1 0
بایر لورکوزن
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 20:25
Estadio Wanda Metropolitano
اتلتیکو مادرید
1
0
بایر لورکوزن
BayArena ۱۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
بایر لورکوزن
2 1
اتلتیکو مادرید
۱۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
BayArena
بایر لورکوزن
2
1
اتلتیکو مادرید
RZD Arena ۵ آذر ۱۳۹۸ 21:25
لوکوموتیو مسکو
0 2
بایر لورکوزن
۵ آذر ۱۳۹۸ 21:25
RZD Arena
لوکوموتیو مسکو
0
2
بایر لورکوزن
BayArena ۲۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
بایر لورکوزن
0 2
یوونتوس
۲۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
BayArena
بایر لورکوزن
0
2
یوونتوس
لیگ اروپا حذفی
BayArena ۲ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
بایر لورکوزن
2 1
پورتو
۲ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
BayArena
بایر لورکوزن
2
1
پورتو
۸ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
پورتو
1 3
بایر لورکوزن
۸ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
پورتو
1
3
بایر لورکوزن
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
رنجرز
1 3
بایر لورکوزن
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
رنجرز
1
3
بایر لورکوزن
BayArena ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
بایر لورکوزن
- -
رنجرز
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
BayArena
بایر لورکوزن
-
-
رنجرز
دی اف بی پوکال 20-2019
BayArena ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 21:00
بایر لورکوزن
2 1
اشتوتگارت
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 21:00
BayArena
بایر لورکوزن
2
1
اشتوتگارت
BayArena ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
بایر لورکوزن
3 1
یونیون برلین
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
BayArena
بایر لورکوزن
3
1
یونیون برلین
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 23:15
FC Saarbrucken
0 3
بایر لورکوزن
۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 23:15
FC Saarbrucken
0
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه المپیک برلین ۱۴ تیر ۱۳۹۹ 22:30
بایر لورکوزن
2 4
بایرن مونیخ
۱۴ تیر ۱۳۹۹ 22:30
ورزشگاه المپیک برلین
بایر لورکوزن
2
4
بایرن مونیخ
BayArena ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
بایر لورکوزن
- -
رنجرز
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
BayArena
بایر لورکوزن
-
-
رنجرز
##دروازبانها
L. Hrádecký
سن 30 ملیت
R. Özcan
سن 36 ملیت
N. Lomb
سن 26 ملیت
Tomasz Kucz
سن 21 ملیت
##مدافعین
J. Tah
سن 24 ملیت
S. Bender
سن 31 ملیت
A. Dragović
سن 29 ملیت
Edmond Fayçal Tapsoba
سن 21 ملیت
Wendell
سن 26 ملیت
D. Sinkgraven
سن 25 ملیت
M. Weiser
سن 26 ملیت
T. Jedvaj
سن 24 ملیت
J. Boller
سن 20 ملیت
P. Retsos
سن 21 ملیت
##هافبکها
L. Bender
سن 31 ملیت
K. Demirbay
سن 27 ملیت
N. Amiri
سن 23 ملیت
J. Baumgartlinger
سن 32 ملیت
C. Aránguiz
سن 31 ملیت
Exequiel Alejandro Palacios
سن 21 ملیت
کای هاورتز
سن 21 ملیت
Adrian Stanilewicz
سن 20 ملیت
Ayman Azhil
سن 19 ملیت
K. Bellarabi
سن 30 ملیت
##مهاجمین
Paulinho
سن 20 ملیت
L. Bailey
سن 22 ملیت
L. Alario
سن 27 ملیت
M. Diaby
سن 21 ملیت
K. Volland
سن 27 ملیت
J. Pohjanpalo
سن 25 ملیت
بازیکنپست
L. Hrádeckýدروازبان484843202006213
N. Lombدروازبان00000000
R. Özcanدروازبان119000010
بازیکنپست
A. Dragovićمدافع241515336100000
Adrian Stanilewiczهافبک0000000000
Ayman Azhilهافبک0000000000
C. Aránguizهافبک383329445003004
D. Sinkgravenمدافع191714181000001
Edmond Fayçal Tapsobaمدافع201815303000000
Exequiel Alejandro Palaciosهافبک532870000000
Florian Wirtz844910001000
J. Baumgartlingerهافبک382623964002002
J. Pohjanpaloمهاجم1010000000
J. Tahمدافع373230356010001
K. Bellarabiهافبک362621574006008
K. Demirbayهافبک3929257861020011
K. Vollandمهاجم3833289330012007
L. Alarioمهاجم3519190870012101
L. Baileyمهاجم311614140027003
L. Benderهافبک262318904002001
M. Diabyمهاجم372523965007008
M. Weiserمدافع282119008001000
N. Amiriهافبک412924914011003
P. Retsosمدافع622720000000
Paulinhoمهاجم1835051003002
S. Benderمدافع464638043004002
T. Jedvajمدافع0000000000
Wendellمدافع332926218100002
کای هاورتزهافبک4341356630017409

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P