بوروسیا مونشن گلادباخ

کشور
تاسیس1900
استادیوم Stadion im BORUSSIA-PARK
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 16:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
شالکه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
0
شالکه
ورزشگاه اپل ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ماینز
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه اپل
ماینز
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 3
لایپزیگ
۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
3
لایپزیگ
ورزشگاه رین انرژی ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
کلن
0 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
0
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
فورتونا دوسلدورف
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
هوفنهایم
0 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
0
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 11:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
5 1
آگزبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 11:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
5
1
آگزبورگ
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
بوروسیا دورتموند
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
اینتراخت فرانکفورت
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه بای آره نا ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
بایر لورکوزن
1 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
2
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 12:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
وردربرمن
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 12:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
وردربرمن
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
یونیون برلین
2 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
فرایبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
فرایبورگ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
بایرن مونیخ
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
بایرن مونیخ
ورزشگاه فولکس واگن ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 0
پادربورن
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
0
پادربورن
ورزشگاه المپیک برلین ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
هرتابرلین
0 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه ولتینز ۲۷ دی ۱۳۹۸ 19:30
شالکه
2 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۷ دی ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
ماینز
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
ماینز
ورزشگاه ردبول آرنا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
لایپزیگ
2 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
2
2
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
فورتونا دوسلدورف
1 4
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
4
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 1
هوفنهایم
۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
1
هوفنهایم
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
2 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
بوروسیا دورتموند
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
2
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ 22:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
کلن
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ 22:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
کلن
ورزشگاه کامرزبانک ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:00
اینتراخت فرانکفورت
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 3
بایر لورکوزن
۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
3
بایر لورکوزن
۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
وردربرمن
0 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
وردربرمن
0
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 1
یونیون برلین
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
1
یونیون برلین
ورزشگاه شوارزوالد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
فرایبورگ
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه آلیانز ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
بایرن مونیخ
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
2
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 0
ولفسبورگ
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
0
ولفسبورگ
ورزشگاه بنتلر آرنا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
پادربورن
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
هرتابرلین
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
هرتابرلین
دی اف بی پوکال 20-2019
BWT-Stadion am Hardtwald ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:15
سندهاوزن
0 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:15
BWT-Stadion am Hardtwald
سندهاوزن
0
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
Signal-Iduna-Park ۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
بوروسیا دورتموند
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
2
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
لیگ اروپا گروهی
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 4
ولفسبرگر
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
4
ولفسبرگر
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:25
استانبول باشاک شهیر
1 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:25
استانبول باشاک شهیر
1
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲ آبان ۱۳۹۸ 21:25
آ اس رم
1 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲ آبان ۱۳۹۸ 21:25
آ اس رم
1
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
آ اس رم
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
آ اس رم
۷ آذر ۱۳۹۸ 22:25
ولفسبرگر
0 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۷ آذر ۱۳۹۸ 22:25
ولفسبرگر
0
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
استانبول باشاک شهیر
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
2
استانبول باشاک شهیر
##دروازبانها
Y. Sommer
سن 31 ملیت
T. Sippel
سن 32 ملیت
M. Grün
سن 33 ملیت
##مدافعین
O. Wendt
سن 34 ملیت
S. Lainer
سن 27 ملیت
T. Jantschke
سن 30 ملیت
R. Bensebaini
سن 25 ملیت
M. Ginter
سن 26 ملیت
N. Elvedi
سن 23 ملیت
M. Lang
سن 29 ملیت
Florian Mayer
سن 22 ملیت
M. Doucouré
سن 22 ملیت
A. Poulsen
سن 20 ملیت
L. Beyer
سن 20 ملیت
##هافبکها
T. Strobl
سن 30 ملیت
C. Kramer
سن 29 ملیت
دنیس زکریا
سن 23 ملیت
L. Stindl
سن 31 ملیت
F. Johnson
سن 32 ملیت
L. Bénes
سن 22 ملیت
J. Hofmann
سن 27 ملیت
Florian Neuhaus
سن 23 ملیت
Aaron Herzog
سن 22 ملیت
Torben Müsel
سن 20 ملیت
##مهاجمین
P. Herrmann
سن 29 ملیت
M. Thuram
سن 22 ملیت
Raffael
سن 35 ملیت
A. Pléa
سن 27 ملیت
I. Traoré
سن 32 ملیت
B. Embolo
سن 23 ملیت
K. Bennetts
سن 21 ملیت
C. Noß
سن 19 ملیت
J. Villalba
سن 21 ملیت
C. Makridis
سن 24 ملیت
بازیکنپست
M. Grünدروازبان00000000
T. Sippelدروازبان00000000
Y. Sommerدروازبان42423780000519
بازیکنپست
A. Pléaمهاجم33292466320100011
A. Poulsenمدافع0000000000
Aaron Herzogهافبک0000000000
B. Emboloمهاجم342019026008005
C. Kramerهافبک262117857000000
C. Makridisمهاجم1030000000
C. Noßمهاجم0000000000
F. Johnsonهافبک732990000000
Famana Quizera0000000000
Florian Neuhausهافبک373329178004002
I. Traoréمهاجم711480000001
J. Hofmannهافبک292119443005003
K. Bennettsمهاجم1010000000
Kaan Kurt0000000000
L. Bénesهافبک281412575000004
L. Beyerمدافع411991000000
L. Stindlهافبک3017171340011303
M. Doucouréمدافع2020000000
M. Ginterمدافع363632312001001
M. Langمدافع0000000000
M. Thuramمهاجم3936288940014008
N. Elvediمدافع393732496001000
O. Wendtمدافع312321673002004
P. Herrmannمهاجم331816695007006
R. Bensebainiمدافع262017709105203
Raffaelمهاجم1001230000000
S. Lainerمدافع3939343310001004
T. Jantschkeمدافع181311296000000
T. Stroblهافبک1287931000001
Torben Müselهافبک1010000000
دنیس زکریاهافبک313026679002002

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P