کن

کشور
تاسیس
1897
استادیوم
بازیهای آینده
لیگ 2 فرانسه
6 آذر 1402
- 23:15
آنژه
- -
کن
لیگ 2 فرانسه
11 آذر 1402
- 21:30
کن
- -
باستیا
لیگ 2 فرانسه
15 آذر 1402
- 21:30
سوشو
- -
کن
لیگ 2 فرانسه
25 آذر 1402
کن
- -
دانکرک
لیگ 2 فرانسه
28 آذر 1402
آمین
- -
کن
لیگ 2 فرانسه
23 دی 1402
کن
- -
کنکارنو
لیگ 2 فرانسه
3 بهمن 1402
باستیا
- -
کن
لیگ 2 فرانسه
7 بهمن 1402
کن
- -
تروا
لیگ 2 فرانسه
14 بهمن 1402
گرونوبل
- -
کن
لیگ 2 فرانسه
21 بهمن 1402
کن
- -
آمین
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
لیگ 2 فرانسه
20 آبان 1402
- 21:30
کن
3 3
کوویلی
لیگ 2 فرانسه
13 آبان 1402
- 21:30
تروا
2 1
کن
لیگ 2 فرانسه
6 آبان 1402
- 20:30
والنسین
2 2
کن
لیگ 2 فرانسه
29 مهر 1402
- 16:30
کن
1 1
اوسر
لیگ 2 فرانسه
15 مهر 1402
- 20:30
رودز
5 3
کن
لیگ 2 فرانسه
11 مهر 1402
- 20:15
بوردو
1 1
کن
لیگ 2 فرانسه
8 مهر 1402
- 20:30
کن
0 1
گنگام
لیگ 2 فرانسه
4 مهر 1402
- 22:15
کن
1 2
گرونوبل
لیگ 2 فرانسه
25 شهریور 1402
- 16:30
کن
1 2
سنت اتین
لیگ 2 فرانسه
11 شهریور 1402
- 20:30
لاوال
2 1
کن
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها