سرکل بروژ

کشور
تاسیس
1899
استادیوم
بازیهای آینده
ژوپیه پرولیگ بلژیک
4 آذر 1402
- 18:30
سرکل بروژ
- -
اوپن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
12 آذر 1402
- 21:45
یونیون سنت ژیلو
- -
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
18 آذر 1402
- 18:30
سرکل بروژ
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
25 آذر 1402
- 18:30
لون
- -
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
29 آذر 1402
- 21:00
سرکل بروژ
- -
کورتریک
ژوپیه پرولیگ بلژیک
6 دی 1402
- 23:15
اندرلخت
- -
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
30 دی 1402
- 18:30
خنک
- -
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
7 بهمن 1402
سرکل بروژ
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
11 بهمن 1402
وسترلو
- -
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
14 بهمن 1402
سرکل بروژ
- -
سنت ترویدن
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
ژوپیه پرولیگ بلژیک
21 آبان 1402
- 16:00
بروخه
0 0
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
14 آبان 1402
- 16:00
سرکل بروژ
0 3
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
6 آبان 1402
- 17:30
مشلن
0 2
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
30 مهر 1402
- 17:30
سرکل بروژ
2 0
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
15 مهر 1402
- 17:30
سرکل بروژ
3 2
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک
7 مهر 1402
- 22:15
کورتریک
2 1
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2 مهر 1402
- 17:30
سرکل بروژ
0 2
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک
25 شهریور 1402
- 17:30
مولن بیک
2 1
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
11 شهریور 1402
- 17:30
سرکل بروژ
2 1
وسترلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک
5 شهریور 1402
- 17:30
سنت ترویدن
0 2
سرکل بروژ
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها