چیتادلا

کشور
تاسیس
1973
استادیوم
بازیهای آینده
سری بی ایتالیا
4 آذر 1402
- 16:30
چیتادلا
- -
سودتیرول
سری بی ایتالیا
11 آذر 1402
- 16:30
فرالپیسالو
- -
چیتادلا
سری بی ایتالیا
18 آذر 1402
- 16:30
چیتادلا
- -
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
25 آذر 1402
- 16:30
مودنا
- -
چیتادلا
سری بی ایتالیا
2 دی 1402
- 16:30
چیتادلا
- -
اسپتزیا
سری بی ایتالیا
5 دی 1402
- 17:30
آسکولی
- -
چیتادلا
سری بی ایتالیا
23 دی 1402
چیتادلا
- -
پالرمو
سری بی ایتالیا
30 دی 1402
ترنانا
- -
چیتادلا
سری بی ایتالیا
7 بهمن 1402
چیتادلا
- -
سمپدوریا
سری بی ایتالیا
21 بهمن 1402
چیتادلا
- -
پارما
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
سری بی ایتالیا
21 آبان 1402
- 18:45
پالرمو
0 1
چیتادلا
کوپا ایتالیا
9 آبان 1402
- 17:30
کرمونزه
2 1
چیتادلا
سری بی ایتالیا
5 آبان 1402
- 22:00
چیتادلا
1 2
کرمونزه
سری بی ایتالیا
29 مهر 1402
- 15:30
پیزا
2 1
چیتادلا
سری بی ایتالیا
15 مهر 1402
- 17:45
چیتادلا
2 2
ترنانا
سری بی ایتالیا
9 مهر 1402
- 17:45
چیتادلا
2 1
لچو
سری بی ایتالیا
5 مهر 1402
- 22:00
کاتانزارو
1 1
چیتادلا
سری بی ایتالیا
2 مهر 1402
- 17:45
چیتادلا
0 3
کومو
سری بی ایتالیا
27 شهریور 1402
- 22:00
سمپدوریا
1 2
چیتادلا
سری بی ایتالیا
12 شهریور 1402
- 22:15
چیتادلا
0 0
ونتزیا
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها