بروخه

کشور
تاسیس
1891
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲ مرداد ۱۴۰۱
- 16:00
بروخه
3 2
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۹ مرداد ۱۴۰۱
- 18:30
اوپن
2 1
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
بروخه
1 1
زولته وارخم
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
لون
0 3
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 16:00
بروخه
2 1
کورتریک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۴ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
شارلروا
1 3
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۱ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
بروخه
4 0
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
- 20:45
سراینگ یونایتد
0 2
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
استاندارد لیژ
3 0
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۹ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
بروخه
3 0
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
بروخه
- -
KVC Westerlo
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
اندرلخت
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
بروخه
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
یونیون سنت ژیلو
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۷ آبان ۱۴۰۱
- 22:15
بروخه
- -
اوستنده
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 16:00
خنت
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ آبان ۱۴۰۱
بروخه
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲ دی ۱۴۰۱
بروخه
- -
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ دی ۱۴۰۱
خنک
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ دی ۱۴۰۱
بروخه
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ دی ۱۴۰۱
سنت ترویدن
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ دی ۱۴۰۱
بروخه
- -
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۷ بهمن ۱۴۰۱
زولته وارخم
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
بروخه
- -
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
سرکل بروژ
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۵ اسفند ۱۴۰۱
بروخه
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
اوستنده
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
بروخه
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۶ اسفند ۱۴۰۱
کورتریک
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
مشلن
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
بروخه
- -
سراینگ یونایتد
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
KVC Westerlo
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
بروخه
- -
اوپن
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
بروخه
1 0
بایر لورکوزن
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
پورتو
0 4
بروخه
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
بروخه
2 0
اتلتیکو مادرید
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۰ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
اتلتیکو مادرید
- -
بروخه
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۴ آبان ۱۴۰۱
- 20:15
بروخه
- -
پورتو
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۰ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
بایر لورکوزن
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
بروخه
- -
KVC Westerlo
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۰ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
اتلتیکو مادرید
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
اندرلخت
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
بروخه
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
یونیون سنت ژیلو
- -
بروخه
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۴ آبان ۱۴۰۱
- 20:15
بروخه
- -
پورتو
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۷ آبان ۱۴۰۱
- 22:15
بروخه
- -
اوستنده
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۰ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
بایر لورکوزن
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 16:00
خنت
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ آبان ۱۴۰۱
بروخه
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲ دی ۱۴۰۱
بروخه
- -
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ دی ۱۴۰۱
خنک
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ دی ۱۴۰۱
بروخه
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ دی ۱۴۰۱
سنت ترویدن
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ دی ۱۴۰۱
بروخه
- -
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۷ بهمن ۱۴۰۱
زولته وارخم
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
بروخه
- -
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
سرکل بروژ
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۵ اسفند ۱۴۰۱
بروخه
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
اوستنده
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
بروخه
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۶ اسفند ۱۴۰۱
کورتریک
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
مشلن
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
بروخه
- -
سراینگ یونایتد
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
KVC Westerlo
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
بروخه
- -
اوپن
بازیکنها
بازیکن پست
N. Shinton دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Lammens دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mignolet دروازبان 13 13 1170 1 0 0 10 7
 
بازیکن پست
A. Nusa 6 3 251 1 0 0 1 0 0 1
A. Olsen مهاجم 11 10 811 2 0 0 5 0 0 3
Abakar Sylla 9 8 698 3 0 0 1 0 0 0
B. Mechele مدافع 12 12 1080 0 0 0 0 0 0 0
Bjorn Meijer مدافع 11 10 819 0 0 0 1 0 0 1
C. Larin مهاجم 7 3 297 1 0 0 1 0 0 0
Casper Nielsen 13 12 1052 3 0 0 3 0 0 1
Cisse Sandra 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Clinton Mata مدافع 7 7 569 2 0 0 0 0 0 0
D. Boyata مدافع 5 1 157 0 0 0 0 0 0 0
D. Odoi مدافع 11 11 966 4 0 0 0 0 0 0
D. Okereke مهاجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
É. Álvarez مدافع 6 2 204 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Jutglà هافبک 13 11 964 0 0 0 4 0 0 1
H. Vanaken هافبک 13 13 1168 0 0 0 2 0 0 1
J. Hendry مدافع 1 1 90 1 0 0 0 0 0 1
Jorne Spileers 2 1 91 0 0 0 0 0 0 0
K. Sowah هافبک 13 10 888 2 0 0 2 0 0 3
Kyriani Sabbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lynnt Audoor 5 0 72 0 0 0 0 0 0 0
N. Lang هافبک 6 2 227 0 0 0 1 1 0 1
Noah Mbamba 2 1 73 0 0 0 0 0 0 0
O. Otasowie هافبک 1 1 68 0 0 0 0 0 0 0
R. Onyedika 7 5 528 3 0 0 0 0 0 0
R. Vormer هافبک 2 1 66 0 0 0 0 0 0 0
S. N'Soki مدافع 2 2 151 0 0 0 0 0 0 0
T. Buchanan 2 1 110 1 0 0 1 0 0 1
ادوارد سبل مدافع 9 3 348 0 0 0 1 0 0 0
رومان یارمچوک مهاجم 6 4 311 0 0 0 1 0 0 2
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Nusaبروخه6307
2 A. Olsenبروخهمهاجم1110115
3 Abakar Syllaبروخه9887
4 B. Mecheleبروخهمدافع1212103
5 Bjorn Meijerبروخهمدافع111026
6 C. Larinبروخهمهاجم7305
7 Casper Nielsenبروخه1312316
8 Cisse Sandraبروخه4000
9 Clinton Mataبروخهمدافع77112
10 D. Boyataبروخهمدافع5110
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Bjorn Meijer
مدافع
- اسفند ۲۷, ۱۳۸۱
خرونینگن
اسفند ۲۷, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
خرونینگن
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
Y. Badji
مهاجم
- آذر ۲۹, ۱۳۸۰
استاد برست
آذر ۲۹, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
استاد برست
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Ferran Jutglà
هافبک
- بهمن ۱۲, ۱۳۷۷
بارسلونا
بهمن ۱۲, ۱۳۷۷
خرداد ۲۵, ۱۴۰۱
€ 5M
بارسلونا
خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ € 5M
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
L. Openda
مهاجم
- بهمن ۲۷, ۱۳۷۸
لانس
بهمن ۲۷, ۱۳۷۸
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
€ 9.8M
لانس
تیر ۱۵, ۱۴۰۱ € 9.8M
player photo
B. Dost
مهاجم
- خرداد ۱۰, ۱۳۶۸
اوترخت
خرداد ۱۰, ۱۳۶۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
اوترخت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
S. Adamyan
مهاجم
- خرداد ۲, ۱۳۷۲
هوفنهایم
خرداد ۲, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
هوفنهایم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
F. Maouassa
هافبک
- تیر ۱۵, ۱۳۷۷
مونپلیه
تیر ۱۵, ۱۳۷۷
خرداد ۳۱, ۱۴۰۱
قرضی
مونپلیه
خرداد ۳۱, ۱۴۰۱ قرضی
بازیکن
club logo
۲ مرداد
club logo
۹ مرداد
club logo
۱۴ مرداد
club logo
۲۳ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۴ شهریور
club logo
۱۱ شهریور
club logo
۱۶ شهریور
club logo
۱۹ شهریور
club logo
۲۲ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۹ مهر
club logo
۱۲ مهر
A. Nusa
A. Olsen
Abakar Sylla
C. Larin
Casper Nielsen
Clinton Mata
D. Odoi
J. Hendry
K. Sowah
R. Onyedika
S. Mignolet
T. Buchanan
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
1
95.5
(13)
2
93.4
(13)
3
92.5
(13)
4
91.9
(13)
5
90.1
(13)
6
85.2
(12)
7
83.8
(11)
8
76.7
(11)
9
76.2
(11)
10
64.4
(9)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
بروخه
بروخه
بروخه
بروخه
بروخه
بروخه
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P