اینتراخت فرانکفورت

کشور
تاسیس1899
استادیوم Commerzbank-Arena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه کامرزبانک ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
اینتراخت فرانکفورت
1 0
هوفنهایم
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
1
0
هوفنهایم
ورزشگاه ردبول آرنا ۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
لایپزیگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
فورتونا دوسلدورف
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
اینتراخت فرانکفورت
2 2
بوروسیا دورتموند
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
2
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۵ مهر ۱۳۹۸ 18:30
یونیون برلین
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۵ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
1
2
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:00
اینتراخت فرانکفورت
2 2
وردربرمن
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
2
وردربرمن
ورزشگاه کامرزبانک ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اینتراخت فرانکفورت
3 0
بایر لورکوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
3
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه بوروسیا پارک ۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
اینتراخت فرانکفورت
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
اینتراخت فرانکفورت
5 1
بایرن مونیخ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
5
1
بایرن مونیخ
ورزشگاه شوارزوالد ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:00
فرایبورگ
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
اینتراخت فرانکفورت
0 2
ولفسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
0
2
ولفسبورگ
ورزشگاه اپل ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ماینز
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه اپل
ماینز
2
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
2 2
هرتابرلین
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
2
هرتابرلین
ورزشگاه ولتینز ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:00
شالکه
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
0
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
2 4
کلن
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
4
کلن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱ دی ۱۳۹۸ 17:00
پادربورن
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۱ دی ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
هوفنهایم
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
1
2
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
اینتراخت فرانکفورت
2 0
لایپزیگ
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
0
لایپزیگ
ورزشگاه مرکور اسپیل ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1 1
اینتراخت فرانکفورت
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
5 0
آگزبورگ
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
5
0
آگزبورگ
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا دورتموند
4 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا دورتموند
4
0
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۵ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
1 2
یونیون برلین
۵ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
1
2
یونیون برلین
ورزشگاه بای آره نا ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
بایر لورکوزن
4 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
4
0
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:00
اینتراخت فرانکفورت
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه آلیانز ۳ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
بایرن مونیخ
5 2
اینتراخت فرانکفورت
۳ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
5
2
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
3 3
فرایبورگ
۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
3
3
فرایبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ولفسبورگ
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
2
اینتراخت فرانکفورت
wohninvest WESERSTADION ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
وردربرمن
0 3
اینتراخت فرانکفورت
۱۴ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
wohninvest WESERSTADION
وردربرمن
0
3
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
0 2
ماینز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
0
2
ماینز
ورزشگاه المپیک برلین ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
هرتابرلین
1 4
اینتراخت فرانکفورت
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
1
4
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
شالکه
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
1
شالکه
ورزشگاه رین انرژی ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
کلن
1 1
اینتراخت فرانکفورت
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه رین انرژی
کلن
1
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه کامرزبانک ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
3 2
پادربورن
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
3
2
پادربورن
دی اف بی پوکال 20-2019
Carl-Benz-Stadion ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Waldhof Mannheim
3 5
اینتراخت فرانکفورت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Carl-Benz-Stadion
Waldhof Mannheim
3
5
اینتراخت فرانکفورت
Millerntor-Stadion ۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
سن پائولی
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
Millerntor-Stadion
سن پائولی
1
2
اینتراخت فرانکفورت
لیگ اروپا مقدماتی دوم
A. Le Coq Arena ۳ مرداد ۱۳۹۸ 21:30
Flora Tallinn
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۳ مرداد ۱۳۹۸ 21:30
A. Le Coq Arena
Flora Tallinn
1
2
اینتراخت فرانکفورت
۱۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
Flora Tallinn
۱۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
2
1
Flora Tallinn
لیگ اروپا مقدماتی سوم
Rheinpark Stadion ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
FC Vaduz
0 5
اینتراخت فرانکفورت
۱۷ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Rheinpark Stadion
FC Vaduz
0
5
اینتراخت فرانکفورت
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
1 0
FC Vaduz
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
1
0
FC Vaduz
لیگ اروپا پلی آف
Stade de la Meinau ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
استراتبورگ
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
0
اینتراخت فرانکفورت
۷ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
3 0
استراتبورگ
۷ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
3
0
استراتبورگ
لیگ اروپا گروهی
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:25
اینتراخت فرانکفورت
0 3
آرسنال
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:25
اینتراخت فرانکفورت
0
3
آرسنال
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ویتوریا گیمارش
0 1
اینتراخت فرانکفورت
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ویتوریا گیمارش
0
1
اینتراخت فرانکفورت
۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اینتراخت فرانکفورت
2 1
استاندارد لیژ
۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اینتراخت فرانکفورت
2
1
استاندارد لیژ
۱۶ آبان ۱۳۹۸ 22:25
استاندارد لیژ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۱۶ آبان ۱۳۹۸ 22:25
استاندارد لیژ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
Emirates Stadium ۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
آرسنال
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Emirates Stadium
آرسنال
1
2
اینتراخت فرانکفورت
۲۱ آذر ۱۳۹۸ 22:25
اینتراخت فرانکفورت
2 3
ویتوریا گیمارش
۲۱ آذر ۱۳۹۸ 22:25
اینتراخت فرانکفورت
2
3
ویتوریا گیمارش
لیگ اروپا حذفی
۱ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
اینتراخت فرانکفورت
4 1
ردبول سالزبورگ
۱ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
اینتراخت فرانکفورت
4
1
ردبول سالزبورگ
۹ اسفند ۱۳۹۸ 21:30
ردبول سالزبورگ
2 2
اینتراخت فرانکفورت
۹ اسفند ۱۳۹۸ 21:30
ردبول سالزبورگ
2
2
اینتراخت فرانکفورت
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
اینتراخت فرانکفورت
0 3
بازل
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
اینتراخت فرانکفورت
0
3
بازل
St. Jakob-Park ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
بازل
- -
اینتراخت فرانکفورت
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
St. Jakob-Park
بازل
-
-
اینتراخت فرانکفورت
دی اف بی پوکال 20-2019
Commerzbank-Arena ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 21:00
اینتراخت فرانکفورت
3 1
لایپزیگ
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 21:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
3
1
لایپزیگ
Commerzbank-Arena ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ 23:15
اینتراخت فرانکفورت
2 0
وردربرمن
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ 23:15
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
0
وردربرمن
ورزشگاه آلیانز ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ 23:15
بایرن مونیخ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۱ خرداد ۱۳۹۹ 23:15
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
St. Jakob-Park ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
بازل
- -
اینتراخت فرانکفورت
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
St. Jakob-Park
بازل
-
-
اینتراخت فرانکفورت
##دروازبانها
کوین ترپ
سن 29 ملیت
F. Wiedwald
سن 30 ملیت
F. Rønnow
سن 27 ملیت
J. Zimmermann
سن 35 ملیت
##مدافعین
Tuta
سن 21 ملیت
Taleb Tawatha
سن 28 ملیت
Obite Evan N'Dicka
سن 20 ملیت
M. Hinteregger
سن 27 ملیت
A. Touré
سن 24 ملیت
D. Abraham
سن 33 ملیت
M. Hasebe
سن 36 ملیت
T. Chandler
سن 30 ملیت
M. Russ
سن 34 ملیت
D. da Costa
سن 26 ملیت
E. Durm
سن 28 ملیت
S. Falette
سن 28 ملیت
##هافبکها
N. Müller
سن 32 ملیت
S. Ilsanker
سن 31 ملیت
G. Fernandes
سن 33 ملیت
J. de Guzmán
سن 32 ملیت
D. Sow
سن 23 ملیت
F. Kostić
سن 27 ملیت
M. Gaćinović
سن 25 ملیت
Daichi Kamada
سن 23 ملیت
Lucas Torró
سن 25 ملیت
S. Rode
سن 29 ملیت
Nils Stendera
سن 19 ملیت
D. Kohr
سن 26 ملیت
Şahverdi Çetin
سن 19 ملیت
Patrick Finger
سن 19 ملیت
Marijan Ćavar
سن 22 ملیت
M. Stendera
سن 24 ملیت
##مهاجمین
D. Joveljić
سن 20 ملیت
آنته ربیچ
سن 26 ملیت
B. Dost
سن 31 ملیت
آندره سیلوا
سن 24 ملیت
Gonçalo Paciência
سن 25 ملیت
سباستین هالر
سن 26 ملیت
بازیکنپست
F. Rønnowدروازبان15151350000222
F. Wiedwaldدروازبان66540000101
J. Zimmermannدروازبان00000000
کوین ترپدروازبان33332970100537
بازیکنپست
A. Touréمدافع292823703001004
B. Dostمهاجم2918168120010002
D. Abrahamمدافع363430865113001
D. da Costaمدافع362624290004005
D. Joveljićمهاجم1054071001000
D. Kohrهافبک392422129111005
D. Sowهافبک402926825001005
Daichi Kamadaهافبک4736329370010008
E. Durmمدافع1598241000000
F. Kostićهافبک50504480701120016
G. Fernandesهافبک221713567100000
Gonçalo Paciênciaمهاجم4224219050010204
J. de Guzmánهافبک1011921001001
Lucas Torróهافبک1287033111000
M. Gaćinovićهافبک361816543001001
M. Hasebeمدافع383633006000000
M. Hintereggerمدافع4846416915009002
M. Russمدافع11370000000
Marijan Ćavarهافبک0000000000
Nils Stenderaهافبک0000000000
Obite Evan N'Dickaمدافع333127144002012
S. Faletteمدافع11900000000
S. Ilsankerهافبک171311975002001
S. Rodeهافبک4237299910003004
Şahverdi Çetinهافبک0000000000
T. Chandlerمدافع321615534005001
آنته ربیچمهاجم653761013000
آندره سیلوامهاجم3627246220016304

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P