اسپانیول

کشور
تاسیس
1900
استادیوم
میزبان مهمان همه
تعداد بازی 3 4 7
برد 2 2 4
تساوی 1 1 2
باخت 0 1 1
میزبان مهمان همه
در هر بازی جمع در هر بازی جمع در هر بازی جمع
گل 2.7 8 1.5 6 2 14
گل خورده 1.7 5 0.8 3 1.1 8
کارتهای زرد 2 6 1.3 5 1.6 11
کارتهای قرمز 0 0 0
کلین شیت 0.3 1 0.3 1 0.3 2
کرنرها 7.3 22 6 24 6.6 46
خطاها 14.3 43 13.5 54 13.9 97
آفسایدها 1.7 5 1.8 7 1.7 12
شوتها 21.3 64 15 60 17.7 124
شوت در چهارچوب 6 18 4.8 19 5.3 37
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا ۲ اسپانیا 24-2023
لالیگا 2 اسپانیا
22 مرداد 1402
- 21:00
آلباسته
1 1
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
28 مرداد 1402
- 20:30
اسپانیول
2 0
راسینگ سانتاندر
لالیگا 2 اسپانیا
5 شهریور 1402
- 21:00
میراندس
0 1
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
12 شهریور 1402
- 20:00
اسپانیول
3 2
آموریبیتا
لالیگا 2 اسپانیا
17 شهریور 1402
- 22:30
لوانته
1 4
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
26 شهریور 1402
- 20:00
اسپانیول
3 3
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
3 مهر 1402
- 22:30
تنریف
1 0
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
10 مهر 1402
- 22:30
اسپانیول
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
13 مهر 1402
- 23:00
کارتاخنا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
17 مهر 1402
- 22:30
ویارئال 2
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
22 مهر 1402
- 22:30
اسپانیول
- -
وایادولید
لالیگا 2 اسپانیا
28 مهر 1402
- 22:30
اسپانیول
- -
لگانس
لالیگا 2 اسپانیا
7 آبان 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
14 آبان 1402
اسپانیول
- -
ایبار
لالیگا 2 اسپانیا
21 آبان 1402
هوئسکا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
28 آبان 1402
اسپانیول
- -
الچه
لالیگا 2 اسپانیا
5 آذر 1402
اسپانیول
- -
آلکورکون
لالیگا 2 اسپانیا
12 آذر 1402
اوویدو
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
19 آذر 1402
اسپانیول
- -
زاراگوزا
لالیگا 2 اسپانیا
26 آذر 1402
آندورا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
29 آذر 1402
اسپانیول
- -
بورگوس
لالیگا 2 اسپانیا
24 دی 1402
راسینگ فرول
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
1 بهمن 1402
اسپانیول
- -
ویارئال 2
لالیگا 2 اسپانیا
8 بهمن 1402
الدنسه
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
15 بهمن 1402
اسپانیول
- -
لوانته
لالیگا 2 اسپانیا
22 بهمن 1402
راسینگ سانتاندر
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
29 بهمن 1402
اسپانیول
- -
میراندس
لالیگا 2 اسپانیا
6 اسفند 1402
ایبار
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
13 اسفند 1402
اسپانیول
- -
هوئسکا
لالیگا 2 اسپانیا
20 اسفند 1402
آلکورکون
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
27 اسفند 1402
زاراگوزا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
5 فروردین 1403
اسپانیول
- -
تنریف
لالیگا 2 اسپانیا
12 فروردین 1403
بورگوس
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
19 فروردین 1403
اسپانیول
- -
آلباسته
لالیگا 2 اسپانیا
26 فروردین 1403
لگانس
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
2 اردیبهشت 1403
اسپانیول
- -
آندورا
لالیگا 2 اسپانیا
9 اردیبهشت 1403
الچه
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
16 اردیبهشت 1403
اسپانیول
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
23 اردیبهشت 1403
وایادولید
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
30 اردیبهشت 1403
اسپانیول
- -
اوویدو
لالیگا 2 اسپانیا
6 خرداد 1403
آموریبیتا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
13 خرداد 1403
اسپانیول
- -
کارتاخنا
لالیگا 2 اسپانیا
10 مهر 1402
- 22:30
اسپانیول
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
13 مهر 1402
- 23:00
کارتاخنا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
17 مهر 1402
- 22:30
ویارئال 2
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
22 مهر 1402
- 22:30
اسپانیول
- -
وایادولید
لالیگا 2 اسپانیا
28 مهر 1402
- 22:30
اسپانیول
- -
لگانس
لالیگا 2 اسپانیا
7 آبان 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
14 آبان 1402
اسپانیول
- -
ایبار
لالیگا 2 اسپانیا
21 آبان 1402
هوئسکا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
28 آبان 1402
اسپانیول
- -
الچه
لالیگا 2 اسپانیا
5 آذر 1402
اسپانیول
- -
آلکورکون
لالیگا 2 اسپانیا
12 آذر 1402
اوویدو
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
19 آذر 1402
اسپانیول
- -
زاراگوزا
لالیگا 2 اسپانیا
26 آذر 1402
آندورا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
29 آذر 1402
اسپانیول
- -
بورگوس
لالیگا 2 اسپانیا
24 دی 1402
راسینگ فرول
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
1 بهمن 1402
اسپانیول
- -
ویارئال 2
لالیگا 2 اسپانیا
8 بهمن 1402
الدنسه
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
15 بهمن 1402
اسپانیول
- -
لوانته
لالیگا 2 اسپانیا
22 بهمن 1402
راسینگ سانتاندر
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
29 بهمن 1402
اسپانیول
- -
میراندس
لالیگا 2 اسپانیا
6 اسفند 1402
ایبار
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
13 اسفند 1402
اسپانیول
- -
هوئسکا
لالیگا 2 اسپانیا
20 اسفند 1402
آلکورکون
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
27 اسفند 1402
زاراگوزا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
5 فروردین 1403
اسپانیول
- -
تنریف
لالیگا 2 اسپانیا
12 فروردین 1403
بورگوس
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
19 فروردین 1403
اسپانیول
- -
آلباسته
لالیگا 2 اسپانیا
26 فروردین 1403
لگانس
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
2 اردیبهشت 1403
اسپانیول
- -
آندورا
لالیگا 2 اسپانیا
9 اردیبهشت 1403
الچه
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
16 اردیبهشت 1403
اسپانیول
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
23 اردیبهشت 1403
وایادولید
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
30 اردیبهشت 1403
اسپانیول
- -
اوویدو
لالیگا 2 اسپانیا
6 خرداد 1403
آموریبیتا
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
13 خرداد 1403
اسپانیول
- -
کارتاخنا
بازیکنها
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
T. Vilhena
هافبک
- 13 دی 1373
سالرنیتانا
13 دی 1373
10 تیر 1402
سالرنیتانا
10 تیر 1402
player photo
Miguelón
مدافع
- 28 دی 1374
کارتاخنا
28 دی 1374
10 تیر 1402
کارتاخنا
10 تیر 1402
میراندس
10 تیر 1402
میراندس
10 تیر 1402
player photo
Landry Dimata
مهاجم
- 10 شهریور 1376
نیمیخن
10 شهریور 1376
10 تیر 1402
نیمیخن
10 تیر 1402
دپورتیوو لاکرونیا
10 تیر 1402
دپورتیوو لاکرونیا
10 تیر 1402
player photo
لوزانو
هافبک
- 14 مهر 1378
گرانادا
14 مهر 1378
10 تیر 1402
گرانادا
10 تیر 1402
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Daniel Villahermosa
هافبک
- 13 دی 1379
کاستیون
13 دی 1379
28 تیر 1402
کاستیون
28 تیر 1402
player photo
T. Vilhena
هافبک
- 13 دی 1373
Panathinaikos
13 دی 1373
16 تیر 1402
€ 3M
Panathinaikos
16 تیر 1402 € 3M
Envigado
14 تیر 1402
Envigado
14 تیر 1402
player photo
Dani Gómez
مهاجم
- 8 مرداد 1377
لوانته
8 مرداد 1377
10 تیر 1402
لوانته
10 تیر 1402
player photo
Vinicius Souza
هافبک
- 27 خرداد 1378
Lommel United
27 خرداد 1378
10 تیر 1402
Lommel United
10 تیر 1402
player photo
آلوارو فرناندز
دروازبان
- 24 فروردین 1377
هوئسکا
24 فروردین 1377
10 تیر 1402
هوئسکا
10 تیر 1402
player photo
ویکتور گومز
مدافع
- 13 فروردین 1379
براگا
13 فروردین 1379
10 تیر 1402
20K
براگا
10 تیر 1402 20K
player photo
یوسِلو
مهاجم
- 7 فروردین 1369
رئال مادرید
7 فروردین 1369
10 تیر 1402
قرضی
رئال مادرید
10 تیر 1402 قرضی
player photo
R. Pierre-Gabriel
مدافع
- 23 خرداد 1377
ماینز
23 خرداد 1377
10 تیر 1402
ماینز
10 تیر 1402
player photo
آدریا پدروسا
مدافع
- 23 اردیبهشت 1377
سویا
23 اردیبهشت 1377
10 تیر 1402
رایگان
سویا
10 تیر 1402 رایگان
بازیکن
club logo
22 مرداد
club logo
28 مرداد
club logo
5 شهریور
club logo
12 شهریور
club logo
17 شهریور
club logo
26 شهریور
club logo
3 مهر
Brian Oliván
K. Baldé
Omar El Hilali
Pere Milla
Ramon
Óscar Gil
فرناندو کالِرو
نیکو مِلامد
ک. باره
اسپانیول
اسپانیول
اسپانیول
اسپانیول
اسپانیول
اسپانیول
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست