کایزرسلاترن

کشور
تاسیس
1900
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندسلیگا ۲ آلمان ۲۳-۲۰۲۲
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۴ تیر ۱۴۰۱
- 23:00
کایزرسلاترن
2 1
هانوفر
بوندس لیگا 2 آلمان
۱ مرداد ۱۴۰۱
- 15:30
هولشتاین کیل
2 2
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
- 16:00
کایزرسلاترن
2 1
سن پائولی
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
کایزرسلاترن
0 1
پادربورن
بوندس لیگا 2 آلمان
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 16:00
گروتر فورث
1 3
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۶ شهریور ۱۴۰۱
- 16:00
کایزرسلاترن
4 4
ماگدبورگ
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 16:00
سندهاوزن
0 0
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 16:00
کایزرسلاترن
3 3
دارمشتات
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 16:00
هایدنهایم
2 2
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 15:00
کایزرسلاترن
1 1
آینتراخت برانشوایگ
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 22:00
هامبورگ
1 1
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 15:00
کایزرسلاترن
0 3
یان رگنسبورگ
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۹ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
هانزا روستوک
0 2
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۷ آبان ۱۴۰۱
- 14:30
کایزرسلاترن
0 0
نورنبرگ
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۴ آبان ۱۴۰۱
- 23:00
آرمینیا بیله‌فلد
2 3
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۷ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
کایزرسلاترن
2 0
کارلسروهه
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۰ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
فورتونا دوسلدورف
1 2
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۸ بهمن ۱۴۰۱
- 23:00
هانوفر
1 3
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
- 15:30
کایزرسلاترن
2 1
هولشتاین کیل
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
- 16:00
سن پائولی
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
- 21:00
پادربورن
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۶ اسفند ۱۴۰۱
- 15:30
کایزرسلاترن
- -
گروتر فورث
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
- 21:00
ماگدبورگ
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
- 21:00
کایزرسلاترن
- -
سندهاوزن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
دارمشتات
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
کایزرسلاترن
- -
هایدنهایم
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
آینتراخت برانشوایگ
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
کایزرسلاترن
- -
هامبورگ
بوندس لیگا 2 آلمان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
یان رگنسبورگ
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کایزرسلاترن
- -
هانزا روستوک
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
نورنبرگ
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
کایزرسلاترن
- -
آرمینیا بیله‌فلد
بوندس لیگا 2 آلمان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
کارلسروهه
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۷ خرداد ۱۴۰۲
- 17:00
کایزرسلاترن
- -
فورتونا دوسلدورف
جام حذفی آلمان ۲۳-۲۰۲۲ دی اف بی پوکال - مقدماتی
دی اف بی پوکال
۹ مرداد ۱۴۰۱
- 18:01
کایزرسلاترن
1 2
فرایبورگ
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
- 16:00
سن پائولی
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
- 21:00
پادربورن
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۶ اسفند ۱۴۰۱
- 15:30
کایزرسلاترن
- -
گروتر فورث
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
- 21:00
ماگدبورگ
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
- 21:00
کایزرسلاترن
- -
سندهاوزن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
دارمشتات
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
کایزرسلاترن
- -
هایدنهایم
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
آینتراخت برانشوایگ
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
کایزرسلاترن
- -
هامبورگ
بوندس لیگا 2 آلمان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
یان رگنسبورگ
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کایزرسلاترن
- -
هانزا روستوک
بوندس لیگا 2 آلمان
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
نورنبرگ
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
کایزرسلاترن
- -
آرمینیا بیله‌فلد
بوندس لیگا 2 آلمان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
کارلسروهه
- -
کایزرسلاترن
بوندس لیگا 2 آلمان
۷ خرداد ۱۴۰۲
- 17:00
کایزرسلاترن
- -
فورتونا دوسلدورف
دروازبانها
سن
ملیت
A. Luthe
A.Luthe
سن:
35
35
A. Spahic
A.Spahic
سن:
25
25
مدافعین
سن
ملیت
E. Durm
E.Durm
سن:
30
30
R. Bormuth
R.Bormuth
سن:
27
27
K. Kraus
K.Kraus
سن:
30
30
D. Schad
D.Schad
سن:
25
25
P. Hercher
P.Hercher
سن:
26
26
L. Bünning
L.Bünning
سن:
24
24
Boris Tomiak
BorisTomiak
سن:
24
24
هافبکها
سن
ملیت
M. Ritter
M.Ritter
سن:
28
28
H. Ciftci
H.Ciftci
سن:
24
24
P. Klement
P.Klement
سن:
30
30
B. Zolinski
B.Zolinski
سن:
30
30
K. Redondo
K.Redondo
سن:
28
28
J. Zimmer
J.Zimmer
سن:
29
29
H. Zuck
H.Zuck
سن:
32
32
Mike Wunderlich
36
R. Klingenburg
29
Julian Niehues
21
Aaron Basenach
19
مهاجمین
سن
ملیت
A. Opoku
A.Opoku
سن:
23
23
T. Boyd
T.Boyd
سن:
31
31
D. Hanslik
D.Hanslik
سن:
26
26
Lex-Tyger Lobinger
23
مربی
سن
ملیت
D. Schuster
D.Schuster
سن:
55
55
M. Frontzeck
M.Frontzeck
سن:
58
58
بازیکن پست
A. Luthe دروازبان 19 19 1691 3 0 1 25 4
A. Spahic دروازبان 2 1 137 0 0 0 2 0
J. Krahl دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
 
بازیکن پست
A. Opoku مهاجم 8 3 368 0 0 0 1 0 0 1
A. Stavridis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Basenach هافبک 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
B. Zolinski هافبک 2 1 39 0 0 0 0 0 0 0
Boris Tomiak مدافع 20 20 1830 5 0 0 2 0 1 2
D. Hanslik مهاجم 15 8 640 2 0 0 3 0 0 0
D. Schad مدافع 5 3 257 0 0 0 0 0 0 0
E. Durm مدافع 18 17 1472 5 0 0 0 0 0 1
H. Ciftci هافبک 14 1 321 0 0 0 0 0 0 0
H. Zuck هافبک 14 13 1204 1 0 1 0 0 0 3
J. Zimmer هافبک 19 17 1435 7 0 0 0 0 0 0
Julian Niehues هافبک 18 18 1337 5 0 0 1 0 0 1
K. Kraus مدافع 16 15 1380 0 0 0 2 0 0 1
K. Redondo هافبک 20 12 1253 0 0 0 5 0 0 4
L. Bünning مدافع 2 0 47 0 0 0 0 0 0 0
Lex-Tyger Lobinger مهاجم 18 0 248 4 0 0 1 0 0 1
M. Kiprit مهاجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Ritter مهاجم 19 18 1587 2 0 0 1 0 0 6
Mike Wunderlich هافبک 16 9 771 1 0 0 4 2 0 1
N. de Préville مهاجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Rapp مدافع 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0
P. Hercher مدافع 16 5 592 0 0 0 3 0 0 0
P. Klement هافبک 12 11 855 3 0 0 2 1 0 3
R. Bormuth مدافع 11 9 880 1 0 0 0 0 0 0
R. Klingenburg هافبک 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
T. Boyd مهاجم 20 20 1639 3 0 0 10 0 0 2
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Lutheکایزرسلاترندروازبان191904
2 A. Opokuکایزرسلاترنمهاجم8301
3 A. Spahicکایزرسلاترندروازبان2100
4 Aaron Basenachکایزرسلاترنهافبک1010
5 B. Zolinskiکایزرسلاترنهافبک2101
6 Boris Tomiakکایزرسلاترنمدافع20201938
7 D. Hanslikکایزرسلاترنمهاجم158013
8 D. Schadکایزرسلاترنمدافع5304
9 E. Durmکایزرسلاترنمدافع1817516
10 H. Ciftciکایزرسلاترنهافبک14126
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
E. Durm
مدافع
- اردیبهشت ۲۲, ۱۳۷۱
اینتراخت فرانکفورت
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اینتراخت فرانکفورت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
A. Luthe
دروازبان
- اسفند ۱۹, ۱۳۶۵
یونیون برلین
اسفند ۱۹, ۱۳۶۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
یونیون برلین
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Lex-Tyger Lobinger
مهاجم
- اسفند ۳, ۱۳۷۷
فورتونا دوسلدورف
اسفند ۳, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
فورتونا دوسلدورف
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
B. Zolinski
هافبک
- اردیبهشت ۱۳, ۱۳۷۱
ارزگبیرگ آئو
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ارزگبیرگ آئو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
M. Kleinsorge
هافبک
- آبان ۸, ۱۳۷۴
رات وایس اسن
آبان ۸, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رات وایس اسن
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
L. Bünning
مدافع
- اسفند ۸, ۱۳۷۶
SV Meppen
اسفند ۸, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
SV Meppen
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
J. Weyand
دروازبان
- آذر ۱۳, ۱۳۷۹
Schott Mainz
آذر ۱۳, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Schott Mainz
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
J. Krahl
دروازبان
- بهمن ۲, ۱۳۷۸
ویکتوریا برلین
بهمن ۲, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ویکتوریا برلین
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
M. Senger
مدافع
- دی ۱۶, ۱۳۷۸
سن پائولی
دی ۱۶, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
سن پائولی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
F. Götze
مدافع
- بهمن ۲۲, ۱۳۷۶
آگزبورگ
بهمن ۲۲, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آگزبورگ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Matheo Raab
دروازبان
- آذر ۲۷, ۱۳۷۷
هامبورگ
آذر ۲۷, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
هامبورگ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
بازیکن
club logo
۲۴ تیر
club logo
۱ مرداد
club logo
۹ مرداد
club logo
۱۶ مرداد
club logo
۲۱ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۶ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۰ مهر
club logo
۱۶ مهر
club logo
۲۴ مهر
club logo
۲۹ مهر
club logo
۷ آبان
club logo
۱۴ آبان
club logo
۱۷ آبان
club logo
۲۰ آبان
club logo
۸ بهمن
club logo
۱۵ بهمن
A. Luthe
Boris Tomiak
D. Hanslik
E. Durm
H. Zuck
J. Zimmer
Julian Niehues
Lex-Tyger Lobinger
M. Ritter
Mike Wunderlich
P. Klement
R. Bormuth
T. Boyd
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
1
143.0
(20)
2
140.0
(20)
3
137.0
(20)
4
130.5
(19)
5
127.0
(19)
6
126.0
(19)
7
122.3
(18)
8
115.5
(18)
9
113.9
(16)
10
107.1
(16)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
1
830
(20)
2
581
(19)
3
527
(16)
4
524
(18)
5
475
(19)
6
467
(14)
7
437
(18)
8
418
(12)
9
393
(19)
10
374
(20)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح (تعداد بازی)
1
668
(20)
2
413
(19)
3
410
(16)
4
371
(18)
5
350
(12)
6
339
(18)
7
324
(14)
8
297
(19)
9
274
(11)
10
262
(19)
نمایش لیست کامل
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
کایزرسلاترن
کایزرسلاترن
کایزرسلاترن
کایزرسلاترن
کایزرسلاترن
کایزرسلاترن
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
جام باشگاههای جهان
2022-2023
competition logo
جام جهانی
2022-2023
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P