چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

فورتونا دوسلدورف

کشور
تاسیس1895
استادیوم Merkur Spiel-Arena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
No Posts Found
بوندس لیگا 20-2019
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1
1 3
فورتونا دوسلدورف
3
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1
1 3
بایر لورکوزن
3
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 1
فورتونا دوسلدورف
1
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
فورتونا دوسلدورف
1
1 1
ولفسبورگ
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 1
فورتونا دوسلدورف
1
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1
1 2
فرایبورگ
2
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هرتابرلین
3
3 1
فورتونا دوسلدورف
1
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1
1 0
ماینز
0
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
2
2 0
فورتونا دوسلدورف
0
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
2
2 0
کلن
0
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
3
3 3
فورتونا دوسلدورف
3
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
0
0 4
بایرن مونیخ
4
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
هوفنهایم
1
1 1
فورتونا دوسلدورف
1
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بورسیا دورتموند
5
5 0
فورتونا دوسلدورف
0
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
فورتونا دوسلدورف
0
0 3
لایپزیگ
3
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
آگزبورگ
3
3 0
فورتونا دوسلدورف
0
۱ دی ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
2
2 1
یونیون برلین
1
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
0
0 1
وردربرمن
1
۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
بایر لورکوزن
3
3 0
فورتونا دوسلدورف
0
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1
1 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
1
1 1
فورتونا دوسلدورف
1
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
فورتونا دوسلدورف
1
1 4
بورسیا مونشن گلادباخ
4
۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
0
0 2
فورتونا دوسلدورف
2
۹ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
فورتونا دوسلدورف
3
3 3
هرتابرلین
3
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 20:30
ماینز
1
1 1
فورتونا دوسلدورف
1
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 23:00
فورتونا دوسلدورف
-
- -
پادربورن
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 18:00
کلن
-
- -
فورتونا دوسلدورف
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 19:30
فورتونا دوسلدورف
-
- -
شالکه
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
بایرن مونیخ
-
- -
فورتونا دوسلدورف
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
فورتونا دوسلدورف
-
- -
هوفنهایم
-
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
فورتونا دوسلدورف
-
- -
بورسیا دورتموند
-
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
لایپزیگ
-
- -
فورتونا دوسلدورف
-
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 17:00
فورتونا دوسلدورف
-
- -
آگزبورگ
-
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 17:00
یونیون برلین
-
- -
فورتونا دوسلدورف
-
دی اف بی پوکال 20-2019
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
FC 08 Villingen
1
1 3
فورتونا دوسلدورف
3
در وقتهای اضافه
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
فورتونا دوسلدورف
2
2 1
Erzgebirge AUE
1
دی اف بی پوکال 20-2019
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 21:00
FC Kaiserslautern
2
2 5
فورتونا دوسلدورف
5
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
FC Saarbrucken
1
1 1
فورتونا دوسلدورف
1
پنالتی ها 7-6
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 23:00
فورتونا دوسلدورف
-
- -
پادربورن
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 18:00
کلن
-
- -
فورتونا دوسلدورف
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 19:30
فورتونا دوسلدورف
-
- -
شالکه
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
بایرن مونیخ
-
- -
فورتونا دوسلدورف
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
فورتونا دوسلدورف
-
- -
هوفنهایم
-
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
فورتونا دوسلدورف
-
- -
بورسیا دورتموند
-
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
لایپزیگ
-
- -
فورتونا دوسلدورف
-
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 17:00
فورتونا دوسلدورف
-
- -
آگزبورگ
-
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 17:00
یونیون برلین
-
- -
فورتونا دوسلدورف
-
دروازبانها
Jannick Theissen
پست دروازه بان
سن 22
ملیت
M. Rensing
پست دروازه بان
سن 35
ملیت
M. Okoye
پست دروازه بان
سن 20
ملیت
Z. Steffen
پست دروازه بان
سن 25
ملیت
F. Kastenmeier
پست دروازه بان
سن 22
ملیت
T. Wiesner
پست دروازه بان
سن 23
ملیت
R. Wolf
پست دروازه بان
سن 31
ملیت
مدافعین
A. Hoffmann
پست مدافع
سن 27
ملیت
K. Nuhu
پست مدافع
سن 24
ملیت
A. Bodzek
پست مدافع
سن 34
ملیت
N. Gießelmann
پست مدافع
سن 28
ملیت
D. Contento
پست مدافع
سن 29
ملیت
M. Suttner
پست مدافع
سن 32
ملیت
R. Bormuth
پست مدافع
سن 24
ملیت
Michel Stöcker
پست مدافع
سن 20
ملیت
M. Jørgensen
پست مدافع
سن 29
ملیت
K. Ayhan
پست مدافع
سن 25
ملیت
هافبکها
Lewis Baker
پست هافبک
سن 24
ملیت
O. Fink
پست هافبک
سن 37
ملیت
Aymen Barkok
پست هافبک
سن 21
ملیت
V. Berisha
پست هافبک
سن 27
ملیت
K. Ofori
پست هافبک
سن 18
ملیت
E. Thommy
پست هافبک
سن 25
ملیت
T. Pledl
پست هافبک
سن 25
ملیت
K. Stöger
پست هافبک
سن 26
ملیت
M. Zimmermann
پست هافبک
سن 27
ملیت
Nana Opoku Ampomah
پست هافبک
سن 24
ملیت
M. Sobottka
پست هافبک
سن 25
ملیت
Shinta Karl Appelkamp
پست هافبک
سن 19
ملیت
J. Zimmer
پست هافبک
سن 26
ملیت
Johannes Bühler
پست هافبک
سن 22
ملیت
A. Morales
پست هافبک
سن 29
ملیت
مهاجمین
E. Kujović
پست مهاجم
سن 31
ملیت
K. Karaman
پست مهاجم
سن 26
ملیت
S. Skrzybski
پست مهاجم
سن 27
ملیت
R. Hennings
پست مهاجم
سن 32
ملیت
B. Tekpetey
پست مهاجم
سن 22
ملیت
H. Nielsen
پست مهاجم
سن 26
ملیت
D. Kownacki
پست مهاجم
سن 23
ملیت
آمار بازیکنان
بازیکنپست
F. Kastenmeierدروازبان1111990100181
M. Okoyeدروازبان00000000
M. Rensingدروازبان00000000
Z. Steffenدروازبان18181650000372
بازیکنپست
A. Bodzekمدافع221816148000000
A. Hoffmannمدافع222119056001001
A. Moralesهافبک231917958001003
Aymen Barkokهافبک521971000000
B. Tekpeteyمهاجم1064945000001
D. Contentoمدافع0000000000
D. Kownackiمهاجم191211463000000
E. Thommyهافبک282018174005014
J. Zimmerهافبک1286142000000
K. Ayhanمدافع272724039002003
K. Karamanمهاجم1287202004001
K. Nuhuمدافع141210950002000
K. Oforiهافبک412192001000
K. Stögerهافبک1077184001004
Lewis Bakerهافبک986521000010
M. Jørgensenمدافع633552001000
M. Sobottkaهافبک1465241000000
M. Suttnerمدافع14129801000001
M. Zimmermannهافبک292825454002003
Michel Stöckerمدافع0000000000
N. Gießelmannمدافع201918107001003
Nana Opoku Ampomahهافبک1676952002001
O. Finkهافبک15107552000001
R. Bormuthمدافع321810000000
R. Henningsمهاجم2826237730015400
S. Skrzybskiمهاجم421970000000
Shinta Karl Appelkampهافبک0000000000
T. Pledlهافبک501440000000
V. Berishaهافبک664651000000
مطلب بعدی

با فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید

فرم زیر را برای ثبت نام پر کنید

*By تائید کنید که با ثبت نام در سایت فوتبال724 شما قوانین و مقررات سایت را می پذیرید و به آن عمل می کنید. قوانین و مقررات.

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

P