فورتونا دوسلدورف

کشور
تاسیس1895
استادیوم Merkur Spiel-Arena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1 3
فورتونا دوسلدورف
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1
3
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1 3
بایر لورکوزن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه کامرزبانک ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
فورتونا دوسلدورف
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
فورتونا دوسلدورف
1 1
ولفسبورگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
1
ولفسبورگ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
فورتونا دوسلدورف
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1 2
فرایبورگ
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
2
فرایبورگ
ورزشگاه المپیک برلین ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هرتابرلین
3 1
فورتونا دوسلدورف
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
3
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
ماینز
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
0
ماینز
ورزشگاه بنتلر آرنا ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
2 0
فورتونا دوسلدورف
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
2 0
کلن
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
2
0
کلن
ورزشگاه ولتینز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
3 3
فورتونا دوسلدورف
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
3
3
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
0 4
بایرن مونیخ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
4
بایرن مونیخ
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
هوفنهایم
1 1
فورتونا دوسلدورف
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
1
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا دورتموند
5 0
فورتونا دوسلدورف
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
5
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
فورتونا دوسلدورف
0 3
لایپزیگ
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
3
لایپزیگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
آگزبورگ
3 0
فورتونا دوسلدورف
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
3
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۱ دی ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
2 1
یونیون برلین
۱ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
2
1
یونیون برلین
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
0 1
وردربرمن
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
1
وردربرمن
ورزشگاه بای آره نا ۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
بایر لورکوزن
3 0
فورتونا دوسلدورف
۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
3
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1 1
اینتراخت فرانکفورت
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه فولکس واگن ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
1 1
فورتونا دوسلدورف
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
فورتونا دوسلدورف
1 4
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
4
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه شوارزوالد ۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
0 2
فورتونا دوسلدورف
۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
0
2
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۹ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
فورتونا دوسلدورف
3 3
هرتابرلین
۹ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
3
3
هرتابرلین
ورزشگاه اپل ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 20:30
ماینز
1 1
فورتونا دوسلدورف
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 20:30
ورزشگاه اپل
ماینز
1
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
فورتونا دوسلدورف
0 0
پادربورن
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
0
پادربورن
ورزشگاه رین انرژی ۴ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
کلن
2 2
فورتونا دوسلدورف
۴ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
2
2
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
2 1
شالکه
۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
2
1
شالکه
ورزشگاه آلیانز ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
بایرن مونیخ
5 0
فورتونا دوسلدورف
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
5
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
فورتونا دوسلدورف
2 2
هوفنهایم
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
2
2
هوفنهایم
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
فورتونا دوسلدورف
0 1
بوروسیا دورتموند
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
1
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه ردبول آرنا ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
لایپزیگ
2 2
فورتونا دوسلدورف
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
2
2
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه مرکور اسپیل ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
فورتونا دوسلدورف
1 1
آگزبورگ
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
1
آگزبورگ
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
یونیون برلین
3 0
فورتونا دوسلدورف
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
3
0
فورتونا دوسلدورف
دی اف بی پوکال 20-2019
ebm-papst-Stadion ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
FC 08 Villingen
1 3
فورتونا دوسلدورف
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
ebm-papst-Stadion
FC 08 Villingen
1
3
فورتونا دوسلدورف
در وقتهای اضافه
Merkur Spiel-Arena ۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
فورتونا دوسلدورف
2 1
ارزگبیرگ آئو
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
Merkur Spiel-Arena
فورتونا دوسلدورف
2
1
ارزگبیرگ آئو
دی اف بی پوکال 20-2019
Fritz-Walter-Stadion ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 21:00
کایزرسلاترن
2 5
فورتونا دوسلدورف
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 21:00
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
2
5
فورتونا دوسلدورف
Hermann-Neuberger-Stadion ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
FC Saarbrucken
1 1
فورتونا دوسلدورف
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
Hermann-Neuberger-Stadion
FC Saarbrucken
1
1
فورتونا دوسلدورف
پنالتی ها 7-6
##دروازبانها
M. Rensing
سن 36 ملیت
Z. Steffen
سن 25 ملیت
R. Wolf
سن 32 ملیت
F. Kastenmeier
سن 23 ملیت
T. Wiesner
سن 23 ملیت
M. Okoye
سن 20 ملیت
Jannick Theissen
سن 22 ملیت
##مدافعین
A. Hoffmann
سن 27 ملیت
K. Nuhu
سن 25 ملیت
K. Ayhan
سن 25 ملیت
A. Bodzek
سن 34 ملیت
M. Jørgensen
سن 30 ملیت
N. Gießelmann
سن 28 ملیت
M. Suttner
سن 33 ملیت
Michel Stöcker
سن 21 ملیت
R. Bormuth
سن 24 ملیت
D. Contento
سن 30 ملیت
##هافبکها
A. Morales
سن 30 ملیت
O. Fink
سن 38 ملیت
V. Berisha
سن 27 ملیت
E. Thommy
سن 25 ملیت
K. Stöger
سن 26 ملیت
M. Zimmermann
سن 28 ملیت
Nana Opoku Ampomah
سن 24 ملیت
M. Sobottka
سن 26 ملیت
J. Zimmer
سن 26 ملیت
Shinta Karl Appelkamp
سن 19 ملیت
Johannes Bühler
سن 22 ملیت
Aymen Barkok
سن 22 ملیت
K. Ofori
سن 18 ملیت
T. Pledl
سن 26 ملیت
Lewis Baker
سن 25 ملیت
##مهاجمین
D. Kownacki
سن 23 ملیت
K. Karaman
سن 26 ملیت
S. Skrzybski
سن 27 ملیت
R. Hennings
سن 32 ملیت
B. Tekpetey
سن 22 ملیت
H. Nielsen
سن 26 ملیت
E. Kujović
سن 32 ملیت
بازیکنپست
F. Kastenmeierدروازبان20201800100352
M. Okoyeدروازبان00000000
M. Rensingدروازبان00000000
R. Wolfدروازبان00000000
Z. Steffenدروازبان18181650000372
بازیکنپست
A. Bodzekمدافع3023207510000000
A. Hoffmannمدافع312926408002001
A. Moralesهافبک312221168001003
Aymen Barkokهافبک521971000000
B. Tekpeteyمهاجم1064945000001
D. Contentoمدافع0000000000
D. Kownackiمهاجم211211814000000
E. Thommyهافبک372825114006014
J. Zimmerهافبک1998002000000
K. Ayhanمدافع3434303310002003
K. Karamanمهاجم211614044006001
K. Nuhuمدافع151211050002000
K. Oforiهافبک512432001000
K. Stögerهافبک191514034001005
Lewis Bakerهافبک986521000010
M. Jørgensenمدافع1176762001011
M. Sobottkaهافبک21108363000001
M. Suttnerمدافع221714293000001
M. Zimmermannهافبک383632204002003
Michel Stöckerمدافع0000000000
N. Gießelmannمدافع282523569001003
Nana Opoku Ampomahهافبک1676952002001
O. Finkهافبک16107652000001
R. Bormuthمدافع321810000000
R. Henningsمهاجم3631284940019500
S. Skrzybskiمهاجم1265450001002
Shinta Karl Appelkampهافبک0000000000
T. Pledlهافبک601610000000
V. Berishaهافبک13129501000001

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P