فورتونا سیتارد

کشور
تاسیس
1968
استادیوم
بازیهای آینده
اردیویسه هلند
4 آذر 1402
- 21:15
هیرنوین
- -
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
11 آذر 1402
- 22:30
فورتونا سیتارد
- -
ویتس
اردیویسه هلند
19 آذر 1402
- 17:00
فورتونا سیتارد
- -
والویک
اردیویسه هلند
24 آذر 1402
- 22:30
نیمیخن
- -
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
23 دی 1402
- 19:00
فورتونا سیتارد
- -
اسپارتا روتردام
اردیویسه هلند
30 دی 1402
- 23:30
آلمیره سیتی
- -
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
8 بهمن 1402
- 19:15
ولندام
- -
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
14 بهمن 1402
- 21:15
فورتونا سیتارد
- -
هیرنوین
اردیویسه هلند
22 بهمن 1402
اوترخت
- -
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
29 بهمن 1402
فورتونا سیتارد
- -
آلکمار
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
اردیویسه هلند
19 آبان 1402
- 22:30
فورتونا سیتارد
4 1
هراکلس
اردیویسه هلند
14 آبان 1402
- 17:00
زووله
2 0
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
6 آبان 1402
- 22:30
فورتونا سیتارد
0 0
اوترخت
اردیویسه هلند
29 مهر 1402
- 20:15
آیندهوون
3 1
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
16 مهر 1402
- 16:00
فورتونا سیتارد
0 3
تونته
اردیویسه هلند
9 مهر 1402
- 18:15
آلکمار
4 0
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
31 شهریور 1402
- 21:30
گو اهد ایگلز
3 0
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
25 شهریور 1402
- 21:30
فورتونا سیتارد
3 1
ولندام
اردیویسه هلند
12 شهریور 1402
- 16:00
فورتونا سیتارد
0 0
آژاکس
اردیویسه هلند
4 شهریور 1402
- 22:30
اکسلسیور
2 2
فورتونا سیتارد
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
دروازبانها
سن
ملیت
31
سن:
-
-
1
سن:
-
-
22
سن:
-
-
مدافعین
سن
ملیت
61
سن:
-
-
35
سن:
-
-
33
سن:
-
-
14
سن:
-
-
12
سن:
-
-
24
سن:
-
-
55
سن:
-
-
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
15
سن:
-
-
10
سن:
-
-
19
سن:
-
-
32
سن:
-
-
7
سن:
-
-
6
سن:
-
-
3
سن:
-
-
مهاجمین
سن
ملیت
20
سن:
-
-
34
سن:
-
-
9
سن:
-
-
77
سن:
-
-
سن:
-
-
39
سن:
-
-
سن:
-
-
سن:
-
-
مربی
سن
ملیت
Julio Velázquez
42
R. Reijners
R.Reijners
سن:
60
60