خنت

کشور
تاسیس
1900
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۱ تیر ۱۴۰۱
- 23:15
استاندارد لیژ
2 2
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۸ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
خنت
1 1
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
- 18:30
خنت
2 1
KVC Westerlo
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
اوستنده
1 3
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۶ شهریور ۱۴۰۱
- 16:00
خنت
1 2
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۰ شهریور ۱۴۰۱
- 23:00
اندرلخت
0 1
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
شارلروا
2 1
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
خنت
2 0
زولته وارخم
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 16:00
خنک
1 0
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
خنت
3 4
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
اوپن
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
خنت
- -
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
یونیون سنت ژیلو
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
خنت
- -
سراینگ یونایتد
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۸ آبان ۱۴۰۱
- 20:00
لون
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 16:00
خنت
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ آبان ۱۴۰۱
کورتریک
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲ دی ۱۴۰۱
خنت
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ دی ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ دی ۱۴۰۱
خنت
- -
کورتریک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ دی ۱۴۰۱
خنت
- -
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ دی ۱۴۰۱
سنت ترویدن
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۷ بهمن ۱۴۰۱
سرکل بروژ
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
خنت
- -
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
KVC Westerlo
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
خنت
- -
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۵ اسفند ۱۴۰۱
بروخه
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
خنت
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
زولته وارخم
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۶ اسفند ۱۴۰۱
خنت
- -
اوپن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
سراینگ یونایتد
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
خنت
- -
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
مشلن
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
خنت
- -
اوستنده
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
- 23:00
خنت
0 2
اومونیا نیکوزیا
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۳ شهریور ۱۴۰۱
- 21:30
اومونیا نیکوزیا
2 0
خنت
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
مولده
0 0
خنت
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۴ شهریور ۱۴۰۱
- 21:15
خنت
3 0
شمروک روورز
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
خنت
- -
Djurgardens IF
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
Djurgardens IF
- -
خنت
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۵ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
شمروک روورز
- -
خنت
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
خنت
- -
مولده
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
خنت
- -
Djurgardens IF
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
اوپن
- -
خنت
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
Djurgardens IF
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
خنت
- -
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
یونیون سنت ژیلو
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
خنت
- -
سراینگ یونایتد
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۵ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
شمروک روورز
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۸ آبان ۱۴۰۱
- 20:00
لون
- -
خنت
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
خنت
- -
مولده
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 16:00
خنت
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ آبان ۱۴۰۱
کورتریک
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲ دی ۱۴۰۱
خنت
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ دی ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ دی ۱۴۰۱
خنت
- -
کورتریک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ دی ۱۴۰۱
خنت
- -
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ دی ۱۴۰۱
سنت ترویدن
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۷ بهمن ۱۴۰۱
سرکل بروژ
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
خنت
- -
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
KVC Westerlo
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
خنت
- -
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۵ اسفند ۱۴۰۱
بروخه
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
خنت
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
زولته وارخم
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۶ اسفند ۱۴۰۱
خنت
- -
اوپن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
سراینگ یونایتد
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
خنت
- -
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
مشلن
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
خنت
- -
اوستنده
بازیکنها
بازیکن پست
Davy Roef دروازبان 11 11 990 0 0 0 16 2
P. Nardi دروازبان 2 2 180 0 0 0 0 2
 
بازیکن پست
A. Castro-Montes مدافع 13 12 1087 2 0 0 0 0 0 1
A. Hanche-Olsen مدافع 11 6 565 1 0 0 0 0 0 0
Bram Lagae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Godeau مدافع 6 1 219 2 0 0 0 0 0 0
C. De Schrevel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celestin De Schrevel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darko Lemajić مهاجم 6 0 132 2 0 0 1 0 0 0
E. Owusu هافبک 3 1 111 0 0 0 0 0 0 0
H. Cuypers مهاجم 13 12 1054 1 0 0 8 2 0 1
Hyunseok Hong 11 11 884 1 0 0 2 0 0 1
Ibrahim Salah 3 1 150 0 0 0 0 0 0 0
J. Torunarigha مدافع 11 11 883 3 0 0 1 0 0 1
Joseph Okumu 10 9 762 0 0 1 0 0 0 0
L. Depoitre مهاجم 11 6 588 0 0 0 1 0 0 1
M. Ngadeu-Ngadjui مدافع 12 12 1080 3 0 0 0 0 0 0
Malick Fofana 6 2 173 0 0 0 0 0 0 2
Matisse Samoise 12 11 895 1 0 0 0 0 0 2
Noah De Ridder 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nurio Fortuna مدافع 3 1 84 0 0 0 0 0 0 0
René Vanden Borre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robbie Van Hauter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Kums هافبک 13 13 1123 1 0 0 1 0 0 1
Sulayman Marreh هافبک 8 3 304 4 0 0 1 0 0 0
Tarik Tissoudali 1 1 31 0 0 0 1 0 0 0
V. Odjidja-Ofoe هافبک 11 8 733 1 0 0 2 0 0 1
هیولساگر هافبک 10 6 522 0 0 0 1 0 0 0
ینس پتر هاوگه هافبک 8 3 315 1 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Castro-Montesخنتمدافع1312213
2 A. Hanche-Olsenخنتمدافع11621
3 Bruno Godeauخنتمدافع6110
4 Darko Lemajićخنتمهاجم6001
5 Davy Roefخنتدروازبان111101
6 E. Owusuخنتهافبک3102
7 H. Cuypersخنتمهاجم131209
8 Hyunseok Hongخنت1111013
9 Ibrahim Salahخنت3101
10 J. Torunarighaخنتمدافع111145
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
J. Botaka
هافبک
- تیر ۳, ۱۳۷۲
فورتونا سیتارد
تیر ۳, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
فورتونا سیتارد
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
نانت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
نانت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Giorgi Chakvetadze
هافبک
- شهریور ۷, ۱۳۷۸
هامبورگ
شهریور ۷, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
هامبورگ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
J. Torunarigha
مدافع
- مرداد ۱۶, ۱۳۷۶
هرتابرلین
مرداد ۱۶, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
هرتابرلین
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
I. Cissé
مدافع
- بهمن ۲۷, ۱۳۷۹
شالکه
بهمن ۲۷, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
شالکه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
بازیکن
club logo
۳۱ تیر
club logo
۸ مرداد
club logo
۱۶ مرداد
club logo
۲۱ مرداد
club logo
۲۷ مرداد
club logo
۳ شهریور
club logo
۶ شهریور
club logo
۱۰ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۱۷ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۴ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۰ مهر
A. Castro-Montes
A. Hanche-Olsen
Bruno Godeau
Darko Lemajić
H. Cuypers
Hyunseok Hong
J. Torunarigha
Joseph Okumu
M. Ngadeu-Ngadjui
Matisse Samoise
S. Kums
Sulayman Marreh
V. Odjidja-Ofoe
ینس پتر هاوگه
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
خنت
خنت
خنت
خنت
خنت
خنت
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P