ویتوریا گیمارش

کشور
تاسیس
1922
استادیوم
میزبان مهمان همه
تعداد بازی 5 4 9
برد 2 2 4
تساوی 0 1 1
باخت 3 1 4
میزبان مهمان همه
در هر بازی جمع در هر بازی جمع در هر بازی جمع
گل 1 5 1.3 5 1.1 10
گل خورده 1 5 1.8 7 1.3 12
کارتهای زرد 2.6 13 2.8 11 2.7 24
کارتهای قرمز 0.2 1 0.3 1 0.2 2
کلین شیت 0.2 1 0.5 2 0.3 3
کرنرها 6.6 33 6.5 26 6.6 59
خطاها 11.4 57 10.5 42 11 99
آفسایدها 2.8 14 1.5 6 2.2 20
شوتها 12.2 61 9 36 10.8 97
شوت در چهارچوب 3 15 1.8 7 2.4 22
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ کاپ پرتغال 24-2023 - مرحله مقدماتی
تاسا دا لیگا پرتغال
18 شهریور 1402
- 23:00
ویتوریا گیمارش
0 1
توندلا
لیگ کنفرانس اروپا 24-2023 - مرحله انتخابی
لیگ کنفرانس اروپا
5 مرداد 1402
- 21:30
Celje
3 4
ویتوریا گیمارش
لیگ کنفرانس اروپا
12 مرداد 1402
- 22:45
ویتوریا گیمارش
0 1
Celje
پریمیرا لیگا پرتغال 24-2023
پریمیرا لیگا پرتغال
22 مرداد 1402
- 20:30
استرلا
0 1
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
28 مرداد 1402
- 18:00
ویتوریا گیمارش
2 1
خیل ویسنته
پریمیرا لیگا پرتغال
5 شهریور 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
2 0
ویزلا
پریمیرا لیگا پرتغال
11 شهریور 1402
- 23:00
بنفیکا
4 0
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
26 شهریور 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
1 2
پورتیموننزه
پریمیرا لیگا پرتغال
1 مهر 1402
- 20:30
کاسا پیا
0 0
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
9 مهر 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
- -
اشتوریل
پریمیرا لیگا پرتغال
16 مهر 1402
- 18:00
فامالیسائو
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
6 آبان 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
- -
چاوس
پریمیرا لیگا پرتغال
14 آبان 1402
- 19:00
موریرنزه
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
21 آبان 1402
- 00:00
ویتوریا گیمارش
- -
پورتو
پریمیرا لیگا پرتغال
11 آذر 1402
- 19:00
فارنسی
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
18 آذر 1402
- 21:30
ویتوریا گیمارش
- -
اسپورتینگ لیسبون
پریمیرا لیگا پرتغال
26 آذر 1402
- 00:00
بوآویستا
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
2 دی 1402
- 19:00
ویتوریا گیمارش
- -
ریوآوه
پریمیرا لیگا پرتغال
17 دی 1402
براگا
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
24 دی 1402
ویتوریا گیمارش
- -
آروکا
پریمیرا لیگا پرتغال
1 بهمن 1402
ویتوریا گیمارش
- -
استرلا
پریمیرا لیگا پرتغال
8 بهمن 1402
خیل ویسنته
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
15 بهمن 1402
ویزلا
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
22 بهمن 1402
ویتوریا گیمارش
- -
بنفیکا
پریمیرا لیگا پرتغال
29 بهمن 1402
پورتیموننزه
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
6 اسفند 1402
ویتوریا گیمارش
- -
کاسا پیا
پریمیرا لیگا پرتغال
13 اسفند 1402
اشتوریل
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
20 اسفند 1402
ویتوریا گیمارش
- -
فامالیسائو
پریمیرا لیگا پرتغال
27 اسفند 1402
چاوس
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
11 فروردین 1403
ویتوریا گیمارش
- -
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
19 فروردین 1403
پورتو
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
26 فروردین 1403
ویتوریا گیمارش
- -
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
2 اردیبهشت 1403
اسپورتینگ لیسبون
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
9 اردیبهشت 1403
ویتوریا گیمارش
- -
بوآویستا
پریمیرا لیگا پرتغال
16 اردیبهشت 1403
ریوآوه
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
23 اردیبهشت 1403
ویتوریا گیمارش
- -
براگا
پریمیرا لیگا پرتغال
30 اردیبهشت 1403
آروکا
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
9 مهر 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
- -
اشتوریل
پریمیرا لیگا پرتغال
16 مهر 1402
- 18:00
فامالیسائو
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
6 آبان 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
- -
چاوس
پریمیرا لیگا پرتغال
14 آبان 1402
- 19:00
موریرنزه
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
21 آبان 1402
- 00:00
ویتوریا گیمارش
- -
پورتو
پریمیرا لیگا پرتغال
11 آذر 1402
- 19:00
فارنسی
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
18 آذر 1402
- 21:30
ویتوریا گیمارش
- -
اسپورتینگ لیسبون
پریمیرا لیگا پرتغال
26 آذر 1402
- 00:00
بوآویستا
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
2 دی 1402
- 19:00
ویتوریا گیمارش
- -
ریوآوه
پریمیرا لیگا پرتغال
17 دی 1402
براگا
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
24 دی 1402
ویتوریا گیمارش
- -
آروکا
پریمیرا لیگا پرتغال
1 بهمن 1402
ویتوریا گیمارش
- -
استرلا
پریمیرا لیگا پرتغال
8 بهمن 1402
خیل ویسنته
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
15 بهمن 1402
ویزلا
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
22 بهمن 1402
ویتوریا گیمارش
- -
بنفیکا
پریمیرا لیگا پرتغال
29 بهمن 1402
پورتیموننزه
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
6 اسفند 1402
ویتوریا گیمارش
- -
کاسا پیا
پریمیرا لیگا پرتغال
13 اسفند 1402
اشتوریل
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
20 اسفند 1402
ویتوریا گیمارش
- -
فامالیسائو
پریمیرا لیگا پرتغال
27 اسفند 1402
چاوس
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
11 فروردین 1403
ویتوریا گیمارش
- -
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
19 فروردین 1403
پورتو
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
26 فروردین 1403
ویتوریا گیمارش
- -
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
2 اردیبهشت 1403
اسپورتینگ لیسبون
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
9 اردیبهشت 1403
ویتوریا گیمارش
- -
بوآویستا
پریمیرا لیگا پرتغال
16 اردیبهشت 1403
ریوآوه
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
23 اردیبهشت 1403
ویتوریا گیمارش
- -
براگا
پریمیرا لیگا پرتغال
30 اردیبهشت 1403
آروکا
- -
ویتوریا گیمارش
دروازبانها
سن
ملیت
14
Bruno Varela
BrunoVarela
سن:
28
28
27
چارلس
چارلس
سن:
29
29
53
Pedro Rafael Oliveira
-
مدافعین
سن
ملیت
André Amaro
AndréAmaro
سن:
21
21
76
Bruno Miguel Boialvo Gaspar
30
44
Jorge Fernandes
26
29
Mamadou Tounkara
21
72
Afonso Freitas
23
28
Zé Ferreira
Ferreira
سن:
21
21
2
Miguel Maga
MiguelMaga
سن:
20
20
3
M. Villanueva
30
4
Tomás Ribeiro
24
19
ریکاردو مانگاس
25
52
Alberto Baio
-
54
Ni
Ni
سن:
-
-
92
Diogo Sousa
DiogoSousa
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
21
آندره آندره
34
17
Mendes
Mendes
سن:
28
28
10
Tiago Silva
TiagoSilva
سن:
30
30
77
نونو سانتوس
24
80
Dani Silva
DaniSilva
سن:
23
23
8
Tomás Händel
22
6
Manu
Manu
سن:
22
22
64
Gonçalo Nogueira
19
18
Arcanjo
Arcanjo
سن:
22
22
98
Rodrigo Duarte
-
مهاجمین
سن
ملیت
20
Nélson Luz
NélsonLuz
سن:
25
25
7
آندره
آندره
سن:
26
26
11
João Pedro Silva
24
22
آدرین بوتزکه
24
9
Safira
Safira
سن:
28
28
87
Jota
Jota
سن:
-
-
مربی
سن
ملیت
Moreno
Moreno
سن:
42
42
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Tomás Ribeiro
مدافع
- 10 اردیبهشت 1378
Grasshoppers
10 اردیبهشت 1378
29 تیر 1402
Grasshoppers
29 تیر 1402
player photo
نونو سانتوس
هافبک
- 11 اسفند 1377
Charlotte
11 اسفند 1377
28 تیر 1402
Charlotte
28 تیر 1402
player photo
آدرین بوتزکه
مهاجم
- 10 فروردین 1378
گرانادا
10 فروردین 1378
15 تیر 1402
€ 300K
گرانادا
15 تیر 1402 € 300K
player photo
ریکاردو مانگاس
مدافع
- 28 اسفند 1376
بوآویستا
28 اسفند 1376
13 تیر 1402
€ 1M
بوآویستا
13 تیر 1402 € 1M
player photo
Mendes
هافبک
- 29 مهر 1373
چاوس
29 مهر 1373
10 تیر 1402
رایگان
چاوس
10 تیر 1402 رایگان
player photo
چارلس
دروازبان
- 15 بهمن 1372
Olympiakos
15 بهمن 1372
10 تیر 1402
رایگان
Olympiakos
10 تیر 1402 رایگان
player photo
بوروکویچ
مدافع
- 28 خرداد 1376
HNK Hajduk Split
28 خرداد 1376
10 تیر 1402
HNK Hajduk Split
10 تیر 1402
player photo
Arcanjo
هافبک
- 31 خرداد 1380
توندلا
31 خرداد 1380
10 تیر 1402
€ 300K
توندلا
10 تیر 1402 € 300K
player photo
Zé Ferreira
مدافع
- 8 آبان 1380
Varzim
8 آبان 1380
10 تیر 1402
400K
Varzim
10 تیر 1402 400K
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
I. Bamba
هافبک
- 2 اردیبهشت 1381
الدوحیل
2 اردیبهشت 1381
22 تیر 1402
€ 9M
الدوحیل
22 تیر 1402 € 9M
player photo
Matouš Trmal
دروازبان
- 10 مهر 1377
Mlada Boleslav
10 مهر 1377
14 تیر 1402
Mlada Boleslav
14 تیر 1402
player photo
Nicolas Janvier
هافبک
- 20 مرداد 1377
آلانیا اسپور
20 مرداد 1377
13 تیر 1402
آلانیا اسپور
13 تیر 1402
player photo
آندرسون
مهاجم
- 30 آبان 1376
آلانیا اسپور
30 آبان 1376
13 تیر 1402
آلانیا اسپور
13 تیر 1402
player photo
F. Sacko
مدافع
- 11 اردیبهشت 1374
مونپلیه
11 اردیبهشت 1374
10 تیر 1402
€ 1.3M
مونپلیه
10 تیر 1402 € 1.3M
player photo
M. Johnston
هافبک
- 30 فروردین 1378
سلتیک
30 فروردین 1378
10 تیر 1402
سلتیک
10 تیر 1402
player photo
Helder Sá
مدافع
- 19 آبان 1381
Radomiak Radom
19 آبان 1381
10 تیر 1402
قرضی
Radomiak Radom
10 تیر 1402 قرضی
بازیکن
club logo
5 مرداد
club logo
12 مرداد
club logo
22 مرداد
club logo
28 مرداد
club logo
5 شهریور
club logo
11 شهریور
club logo
18 شهریور
club logo
26 شهریور
club logo
1 مهر
Afonso Freitas
Bruno Miguel Boialvo Gaspar
Jorge Fernandes
João Pedro Silva
M. Villanueva
Mamadou Tounkara
Manu
Mendes
Safira
Tiago Silva
Tomás Händel
Zé Ferreira
آندره
آندره آندره
نونو سانتوس
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
متولدین هفته
مهر 04
سال
40
player photo
Ricardo Quaresma
4 مهر 1362
ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
-
مهاجم
مهر 06
سال
36
player photo
Sílvio
6 مهر 1366
ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
-
مدافع
مهر 10
سال
25
player photo
Matouš Trmal
10 مهر 1377
ویتوریا گیمارش ویتوریا گیمارش
-
دروازبان