اینترمیلان

کشور
تاسیس1908
استادیوم Stadio Giuseppe Meazza
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
اسکای : تستهای پزشکی آرتورو ویدال فردا در میلان برگزار می شود
Posted on
یوونتوس و اینترمیلان با مارسلو برای پیوستن به سری آ تماس گرفتند
Posted on
ویدال نزدیک به انتقال به اینترمیلان است
Posted on
پیرو آسیلیو مدیر ورزشی اینترمیلان علاقه این باشگاه به مسی را تکذیب کرد
Posted on
خلاصه بازی و گلهای سویا (3) اینترمیلان (2)
Posted on
خلاصه بازی و گلهای اینترمیلان (5) شاختار دونتسک (0)
Posted on
آمار کامل بازیکنان سری آ فصل 20-2019
Posted on
خلاصه بازی و گلهای اینترمیلان (2) ناپولی (0)
Posted on
خلاصه بازی و گلهای آتلانتا (0) اینتر (2)
Posted on
خلاصه بازی و گلهای جنوا (0) اینترمیلان (3)
Posted on
سری آ ایتالیا 21-2020
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اینترمیلان
- -
فیورنتینا
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اینترمیلان
-
-
فیورنتینا
۹ مهر ۱۳۹۹ 19:30
بنونتو
- -
اینترمیلان
۹ مهر ۱۳۹۹ 19:30
بنونتو
-
-
اینترمیلان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
لاتزیو
- -
اینترمیلان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
لاتزیو
-
-
اینترمیلان
۲۷ مهر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
آث میلان
۲۷ مهر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
آث میلان
۴ آبان ۱۳۹۹
جنوا
- -
اینترمیلان
۴ آبان ۱۳۹۹
جنوا
-
-
اینترمیلان
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
پارما
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
پارما
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
اینترمیلان
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
اینترمیلان
۲ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
تورینو
۲ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
تورینو
۹ آذر ۱۳۹۹
ساسولو
- -
اینترمیلان
۹ آذر ۱۳۹۹
ساسولو
-
-
اینترمیلان
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
بولونا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
بولونا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کالیاری
- -
اینترمیلان
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کالیاری
-
-
اینترمیلان
۲۶ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
ناپولی
۲۶ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
ناپولی
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
اسپتزیا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
اسپتزیا
۳ دی ۱۳۹۹
هلاس ورونا
- -
اینترمیلان
۳ دی ۱۳۹۹
هلاس ورونا
-
-
اینترمیلان
۱۴ دی ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
کروتونه
۱۴ دی ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
کروتونه
۱۷ دی ۱۳۹۹
سمپدوریا
- -
اینترمیلان
۱۷ دی ۱۳۹۹
سمپدوریا
-
-
اینترمیلان
۲۱ دی ۱۳۹۹
آ اس رم
- -
اینترمیلان
۲۱ دی ۱۳۹۹
آ اس رم
-
-
اینترمیلان
۲۸ دی ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
یوونتوس
۲۸ دی ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
یوونتوس
۵ بهمن ۱۳۹۹
اودینزه
- -
اینترمیلان
۵ بهمن ۱۳۹۹
اودینزه
-
-
اینترمیلان
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
بنونتو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
بنونتو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
فیورنتینا
- -
اینترمیلان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
فیورنتینا
-
-
اینترمیلان
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
لاتزیو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
لاتزیو
۳ اسفند ۱۳۹۹
آث میلان
- -
اینترمیلان
۳ اسفند ۱۳۹۹
آث میلان
-
-
اینترمیلان
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
جنوا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
جنوا
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پارما
- -
اینترمیلان
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پارما
-
-
اینترمیلان
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
آتالانتا
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
آتالانتا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
تورینو
- -
اینترمیلان
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
تورینو
-
-
اینترمیلان
۱ فروردین ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
ساسولو
۱ فروردین ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
ساسولو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بولونا
- -
اینترمیلان
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بولونا
-
-
اینترمیلان
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
کالیاری
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
کالیاری
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ناپولی
- -
اینترمیلان
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ناپولی
-
-
اینترمیلان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اسپتزیا
- -
اینترمیلان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اسپتزیا
-
-
اینترمیلان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
هلاس ورونا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
هلاس ورونا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کروتونه
- -
اینترمیلان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کروتونه
-
-
اینترمیلان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
سمپدوریا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
سمپدوریا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
آ اس رم
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
آ اس رم
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یوونتوس
- -
اینترمیلان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یوونتوس
-
-
اینترمیلان
۲ خرداد ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
اودینزه
۲ خرداد ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
اودینزه
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اینترمیلان
- -
فیورنتینا
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اینترمیلان
-
-
فیورنتینا
۹ مهر ۱۳۹۹ 19:30
بنونتو
- -
اینترمیلان
۹ مهر ۱۳۹۹ 19:30
بنونتو
-
-
اینترمیلان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
لاتزیو
- -
اینترمیلان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
لاتزیو
-
-
اینترمیلان
۲۷ مهر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
آث میلان
۲۷ مهر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
آث میلان
۴ آبان ۱۳۹۹
جنوا
- -
اینترمیلان
۴ آبان ۱۳۹۹
جنوا
-
-
اینترمیلان
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
پارما
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
پارما
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
اینترمیلان
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
اینترمیلان
۲ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
تورینو
۲ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
تورینو
۹ آذر ۱۳۹۹
ساسولو
- -
اینترمیلان
۹ آذر ۱۳۹۹
ساسولو
-
-
اینترمیلان
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
بولونا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
بولونا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کالیاری
- -
اینترمیلان
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کالیاری
-
-
اینترمیلان
۲۶ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
ناپولی
۲۶ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
ناپولی
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
اسپتزیا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
اسپتزیا
۳ دی ۱۳۹۹
هلاس ورونا
- -
اینترمیلان
۳ دی ۱۳۹۹
هلاس ورونا
-
-
اینترمیلان
۱۴ دی ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
کروتونه
۱۴ دی ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
کروتونه
۱۷ دی ۱۳۹۹
سمپدوریا
- -
اینترمیلان
۱۷ دی ۱۳۹۹
سمپدوریا
-
-
اینترمیلان
۲۱ دی ۱۳۹۹
آ اس رم
- -
اینترمیلان
۲۱ دی ۱۳۹۹
آ اس رم
-
-
اینترمیلان
۲۸ دی ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
یوونتوس
۲۸ دی ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
یوونتوس
۵ بهمن ۱۳۹۹
اودینزه
- -
اینترمیلان
۵ بهمن ۱۳۹۹
اودینزه
-
-
اینترمیلان
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
بنونتو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
بنونتو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
فیورنتینا
- -
اینترمیلان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
فیورنتینا
-
-
اینترمیلان
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
لاتزیو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
لاتزیو
۳ اسفند ۱۳۹۹
آث میلان
- -
اینترمیلان
۳ اسفند ۱۳۹۹
آث میلان
-
-
اینترمیلان
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
جنوا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
جنوا
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پارما
- -
اینترمیلان
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پارما
-
-
اینترمیلان
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
آتالانتا
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
آتالانتا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
تورینو
- -
اینترمیلان
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
تورینو
-
-
اینترمیلان
۱ فروردین ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
ساسولو
۱ فروردین ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
ساسولو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بولونا
- -
اینترمیلان
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
بولونا
-
-
اینترمیلان
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
کالیاری
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
کالیاری
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ناپولی
- -
اینترمیلان
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
ناپولی
-
-
اینترمیلان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اسپتزیا
- -
اینترمیلان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
اسپتزیا
-
-
اینترمیلان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
هلاس ورونا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
هلاس ورونا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کروتونه
- -
اینترمیلان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
کروتونه
-
-
اینترمیلان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
سمپدوریا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
سمپدوریا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
آ اس رم
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
آ اس رم
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یوونتوس
- -
اینترمیلان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
یوونتوس
-
-
اینترمیلان
۲ خرداد ۱۴۰۰
اینترمیلان
- -
اودینزه
۲ خرداد ۱۴۰۰
اینترمیلان
-
-
اودینزه
##دروازبانها
T. Berni
سن 37 ملیت
سمیر هندانوویچ
سن 36 ملیت
D. Padelli
سن 34 ملیت
Filip Stanković
سن 18 ملیت
I. Radu
سن 23 ملیت
##مدافعین
G. Vagiannidis
سن 19 ملیت
دیگو گودین
سن 34 ملیت
استفان د فری
سن 28 ملیت
الکساندر کلاروف
سن 34 ملیت
آندره آ رانوکیا
سن 32 ملیت
اشلی یانگ
سن 35 ملیت
کوادوو آساموا
سن 31 ملیت
Dalbert Henrique
سن 27 ملیت
L. Pirola
سن 18 ملیت
دنیلو دآمبروزیو
سن 32 ملیت
میلان اشکرینیار
سن 25 ملیت
الساندرو باستونی
سن 21 ملیت
اشرف حکیمی
سن 21 ملیت
##هافبکها
روبرتو گالیاردینی
سن 26 ملیت
ماتیاس وسینو
سن 29 ملیت
استفانو سنسی
سن 25 ملیت
ایوان پریشیچ
سن 31 ملیت
نیکولو بارلا
سن 23 ملیت
C. Eriksen
سن 28 ملیت
L. Agoume
سن 18 ملیت
R. Nainggolan
سن 32 ملیت
مارسلو بروزویچ
سن 27 ملیت
آنتونیو کاندروا
سن 33 ملیت
ژوائو ماریو
سن 27 ملیت
##مهاجمین
الکسیس سانچز
سن 31 ملیت
روملو لوکاکو
سن 27 ملیت
لاوتارو مارتینز
سن 23 ملیت
E. Salcedo
سن 18 ملیت
S. Esposito
سن 18 ملیت
D. Males
سن 19 ملیت
A. Pinamonti
سن 21 ملیت
بازیکنپست
بازیکنپست

بازی بعدی

سری آ ایتالیا ۲۱-۲۰۲۰
اینترمیلان
vs
فیورنتینا

آخرین بازی

حذفی - لیگ اروپا حذفی
۳۱ مرداد ۲۳:۳۰
سویا
3 2
اینترمیلان

جدول سری آ

#باشگاه بازی برد تساوی باخت امتیاز
1
یوونتوس
38 26 5 7 83
2
اینترمیلان
38 24 10 4 82
3
آتالانتا
38 23 9 6 78
4
لاتزیو
38 24 6 8 78
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین

برترین گلزنان این فصل

بیشترین پاس گل در این فصل

خشن ترین بازیکنان

متولدین هفته

player photo
Assane Gnoukouri
هافبک
اینترمیلان
مهر ۰۷
سال
24
P