لاتزیو

کشور
تاسیس1900
استادیوم Stadio Olimpico
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری آ ایتالیا 21-2020
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کالیاری
- -
لاتزیو
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کالیاری
-
-
لاتزیو
۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
لاتزیو
- -
آتالانتا
۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
لاتزیو
-
-
آتالانتا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
لاتزیو
- -
اینترمیلان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
لاتزیو
-
-
اینترمیلان
۲۷ مهر ۱۳۹۹
سمپدوریا
- -
لاتزیو
۲۷ مهر ۱۳۹۹
سمپدوریا
-
-
لاتزیو
۴ آبان ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
بولونا
۴ آبان ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
بولونا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
تورینو
- -
لاتزیو
۱۱ آبان ۱۳۹۹
تورینو
-
-
لاتزیو
۱۸ آبان ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
یوونتوس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
یوونتوس
۲ آذر ۱۳۹۹
کروتونه
- -
لاتزیو
۲ آذر ۱۳۹۹
کروتونه
-
-
لاتزیو
۹ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
اودینزه
۹ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
اودینزه
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اسپتزیا
- -
لاتزیو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اسپتزیا
-
-
لاتزیو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
هلاس ورونا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
هلاس ورونا
۲۶ آذر ۱۳۹۹
بنونتو
- -
لاتزیو
۲۶ آذر ۱۳۹۹
بنونتو
-
-
لاتزیو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
ناپولی
۳۰ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
ناپولی
۳ دی ۱۳۹۹
آث میلان
- -
لاتزیو
۳ دی ۱۳۹۹
آث میلان
-
-
لاتزیو
۱۴ دی ۱۳۹۹
جنوا
- -
لاتزیو
۱۴ دی ۱۳۹۹
جنوا
-
-
لاتزیو
۱۷ دی ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
فیورنتینا
۱۷ دی ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
فیورنتینا
۲۱ دی ۱۳۹۹
پارما
- -
لاتزیو
۲۱ دی ۱۳۹۹
پارما
-
-
لاتزیو
۲۸ دی ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
آ اس رم
۲۸ دی ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
آ اس رم
۵ بهمن ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
ساسولو
۵ بهمن ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
ساسولو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
لاتزیو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
لاتزیو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
کالیاری
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
کالیاری
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
لاتزیو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
لاتزیو
۳ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
سمپدوریا
۳ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
سمپدوریا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
بولونا
- -
لاتزیو
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
بولونا
-
-
لاتزیو
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
تورینو
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
تورینو
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یوونتوس
- -
لاتزیو
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یوونتوس
-
-
لاتزیو
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
کروتونه
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
کروتونه
۱ فروردین ۱۴۰۰
اودینزه
- -
لاتزیو
۱ فروردین ۱۴۰۰
اودینزه
-
-
لاتزیو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
اسپتزیا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
اسپتزیا
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
هلاس ورونا
- -
لاتزیو
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
هلاس ورونا
-
-
لاتزیو
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
بنونتو
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
بنونتو
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ناپولی
- -
لاتزیو
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ناپولی
-
-
لاتزیو
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
آث میلان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
آث میلان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
جنوا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
جنوا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
فیورنتینا
- -
لاتزیو
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
فیورنتینا
-
-
لاتزیو
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
پارما
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
پارما
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آ اس رم
- -
لاتزیو
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آ اس رم
-
-
لاتزیو
۲ خرداد ۱۴۰۰
ساسولو
- -
لاتزیو
۲ خرداد ۱۴۰۰
ساسولو
-
-
لاتزیو
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کالیاری
- -
لاتزیو
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:30
کالیاری
-
-
لاتزیو
۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
لاتزیو
- -
آتالانتا
۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
لاتزیو
-
-
آتالانتا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
لاتزیو
- -
اینترمیلان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
لاتزیو
-
-
اینترمیلان
۲۷ مهر ۱۳۹۹
سمپدوریا
- -
لاتزیو
۲۷ مهر ۱۳۹۹
سمپدوریا
-
-
لاتزیو
۴ آبان ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
بولونا
۴ آبان ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
بولونا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
تورینو
- -
لاتزیو
۱۱ آبان ۱۳۹۹
تورینو
-
-
لاتزیو
۱۸ آبان ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
یوونتوس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
یوونتوس
۲ آذر ۱۳۹۹
کروتونه
- -
لاتزیو
۲ آذر ۱۳۹۹
کروتونه
-
-
لاتزیو
۹ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
اودینزه
۹ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
اودینزه
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اسپتزیا
- -
لاتزیو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اسپتزیا
-
-
لاتزیو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
هلاس ورونا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
هلاس ورونا
۲۶ آذر ۱۳۹۹
بنونتو
- -
لاتزیو
۲۶ آذر ۱۳۹۹
بنونتو
-
-
لاتزیو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
ناپولی
۳۰ آذر ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
ناپولی
۳ دی ۱۳۹۹
آث میلان
- -
لاتزیو
۳ دی ۱۳۹۹
آث میلان
-
-
لاتزیو
۱۴ دی ۱۳۹۹
جنوا
- -
لاتزیو
۱۴ دی ۱۳۹۹
جنوا
-
-
لاتزیو
۱۷ دی ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
فیورنتینا
۱۷ دی ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
فیورنتینا
۲۱ دی ۱۳۹۹
پارما
- -
لاتزیو
۲۱ دی ۱۳۹۹
پارما
-
-
لاتزیو
۲۸ دی ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
آ اس رم
۲۸ دی ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
آ اس رم
۵ بهمن ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
ساسولو
۵ بهمن ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
ساسولو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
- -
لاتزیو
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
آتالانتا
-
-
لاتزیو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
کالیاری
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
کالیاری
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
- -
لاتزیو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اینترمیلان
-
-
لاتزیو
۳ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
سمپدوریا
۳ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
سمپدوریا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
بولونا
- -
لاتزیو
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
بولونا
-
-
لاتزیو
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
تورینو
۱۳ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
تورینو
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یوونتوس
- -
لاتزیو
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
یوونتوس
-
-
لاتزیو
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
- -
کروتونه
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
لاتزیو
-
-
کروتونه
۱ فروردین ۱۴۰۰
اودینزه
- -
لاتزیو
۱ فروردین ۱۴۰۰
اودینزه
-
-
لاتزیو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
اسپتزیا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
اسپتزیا
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
هلاس ورونا
- -
لاتزیو
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
هلاس ورونا
-
-
لاتزیو
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
بنونتو
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
بنونتو
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ناپولی
- -
لاتزیو
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ناپولی
-
-
لاتزیو
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
آث میلان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
آث میلان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
جنوا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
جنوا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
فیورنتینا
- -
لاتزیو
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
فیورنتینا
-
-
لاتزیو
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
- -
پارما
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لاتزیو
-
-
پارما
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آ اس رم
- -
لاتزیو
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
آ اس رم
-
-
لاتزیو
۲ خرداد ۱۴۰۰
ساسولو
- -
لاتزیو
۲ خرداد ۱۴۰۰
ساسولو
-
-
لاتزیو
##دروازبانها
T. Strakosha
سن 25 ملیت
S. Proto
سن 37 ملیت
په په رینا
سن 38 ملیت
Marius Adamonis
سن 23 ملیت
##مدافعین
R. Durmisi
سن 26 ملیت
L. Falbo
سن 20 ملیت
Wallace
سن 25 ملیت
Jorge Silva
سن 21 ملیت
Luiz Felipe
سن 23 ملیت
Patric
سن 27 ملیت
J. Lukaku
سن 26 ملیت
D. Anderson
سن 25 ملیت
N. Armini
سن 19 ملیت
Bastos
سن 29 ملیت
Ş. Radu
سن 33 ملیت
F. Acerbi
سن 32 ملیت
A. Marušić
سن 27 ملیت
D. Vavro
سن 24 ملیت
##هافبکها
D. Di Gennaro
سن 32 ملیت
Lucas Leiva
سن 33 ملیت
Luis Alberto
سن 27 ملیت
J. Correa
سن 26 ملیت
M. Parolo
سن 35 ملیت
اسکالانته
سن 27 ملیت
S. Lulić
سن 34 ملیت
سرگی میلینکویچ-ساویچ
سن 25 ملیت
André Anderson
سن 21 ملیت
M. Lazzari
سن 26 ملیت
D. Cataldi
سن 26 ملیت
S. Kiyine
سن 22 ملیت
J. Akpa Akpro
سن 27 ملیت
##مهاجمین
S. Palombi
سن 24 ملیت
C. Immobile
سن 30 ملیت
F. Caicedo
سن 32 ملیت
Jony
سن 29 ملیت
B. Adekanye
سن 21 ملیت
Raul Moro
سن 17 ملیت
V. Muriqi
سن 26 ملیت
بازیکنپست
بازیکنپست

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P