لیل

کشور
تاسیس1944
استادیوم Stade Pierre-Mauroy
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ ۱ فرانسه 21-2020
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1 1
رن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1
1
رن
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
استاد رنس
0 1
لیل
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
استاد رنس
0
1
لیل
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
لیل
1 0
متز
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
لیل
1
0
متز
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1 1
لیل
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1
1
لیل
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
- -
نانت
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
-
-
نانت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استراتبورگ
- -
لیل
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استراتبورگ
-
-
لیل
۲۷ مهر ۱۳۹۹
لیل
- -
Lens
۲۷ مهر ۱۳۹۹
لیل
-
-
Lens
۴ آبان ۱۳۹۹
نیس
- -
لیل
۴ آبان ۱۳۹۹
نیس
-
-
لیل
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لیل
- -
لیون
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لیل
-
-
لیون
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استاد برست
- -
لیل
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
لیل
۲ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
Lorient
۲ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
Lorient
۹ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
- -
لیل
۹ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
-
-
لیل
۱۶ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
موناکو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
موناکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
بوردو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
بوردو
۲۶ آذر ۱۳۹۹
دیژون
- -
لیل
۲۶ آذر ۱۳۹۹
دیژون
-
-
لیل
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیل
- -
پاری سن ژرمن
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیل
-
-
پاری سن ژرمن
۳ دی ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
لیل
۳ دی ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
لیل
۱۷ دی ۱۳۹۹
لیل
- -
آنژه
۱۷ دی ۱۳۹۹
لیل
-
-
آنژه
۲۱ دی ۱۳۹۹
نیم
- -
لیل
۲۱ دی ۱۳۹۹
نیم
-
-
لیل
۱ بهمن ۱۳۹۹
لیل
- -
استاد رنس
۱ بهمن ۱۳۹۹
لیل
-
-
استاد رنس
۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
- -
لیل
۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
-
-
لیل
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
لیل
- -
دیژون
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
لیل
-
-
دیژون
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
بوردو
- -
لیل
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
بوردو
-
-
لیل
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
نانت
- -
لیل
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
نانت
-
-
لیل
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
لیل
- -
استاد برست
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
لیل
-
-
استاد برست
۳ اسفند ۱۳۹۹
Lorient
- -
لیل
۳ اسفند ۱۳۹۹
Lorient
-
-
لیل
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
لیل
- -
استراتبورگ
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
لیل
-
-
استراتبورگ
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیل
- -
مارسی
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیل
-
-
مارسی
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
موناکو
- -
لیل
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
موناکو
-
-
لیل
۱ فروردین ۱۴۰۰
لیل
- -
نیم
۱ فروردین ۱۴۰۰
لیل
-
-
نیم
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
پاری سن ژرمن
- -
لیل
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
پاری سن ژرمن
-
-
لیل
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
متز
- -
لیل
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
متز
-
-
لیل
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
لیل
- -
مونپلیه
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
لیل
-
-
مونپلیه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیون
- -
لیل
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیون
-
-
لیل
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیل
- -
نیس
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیل
-
-
نیس
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
Lens
- -
لیل
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
Lens
-
-
لیل
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیل
- -
سنت اتین
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیل
-
-
سنت اتین
۲ خرداد ۱۴۰۰
آنژه
- -
لیل
۲ خرداد ۱۴۰۰
آنژه
-
-
لیل
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
- -
نانت
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
-
-
نانت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استراتبورگ
- -
لیل
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استراتبورگ
-
-
لیل
۲۷ مهر ۱۳۹۹
لیل
- -
Lens
۲۷ مهر ۱۳۹۹
لیل
-
-
Lens
۴ آبان ۱۳۹۹
نیس
- -
لیل
۴ آبان ۱۳۹۹
نیس
-
-
لیل
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لیل
- -
لیون
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لیل
-
-
لیون
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استاد برست
- -
لیل
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
لیل
۲ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
Lorient
۲ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
Lorient
۹ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
- -
لیل
۹ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
-
-
لیل
۱۶ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
موناکو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
موناکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
بوردو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
بوردو
۲۶ آذر ۱۳۹۹
دیژون
- -
لیل
۲۶ آذر ۱۳۹۹
دیژون
-
-
لیل
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیل
- -
پاری سن ژرمن
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیل
-
-
پاری سن ژرمن
۳ دی ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
لیل
۳ دی ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
لیل
۱۷ دی ۱۳۹۹
لیل
- -
آنژه
۱۷ دی ۱۳۹۹
لیل
-
-
آنژه
۲۱ دی ۱۳۹۹
نیم
- -
لیل
۲۱ دی ۱۳۹۹
نیم
-
-
لیل
۱ بهمن ۱۳۹۹
لیل
- -
استاد رنس
۱ بهمن ۱۳۹۹
لیل
-
-
استاد رنس
۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
- -
لیل
۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
-
-
لیل
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
لیل
- -
دیژون
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
لیل
-
-
دیژون
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
بوردو
- -
لیل
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
بوردو
-
-
لیل
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
نانت
- -
لیل
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
نانت
-
-
لیل
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
لیل
- -
استاد برست
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
لیل
-
-
استاد برست
۳ اسفند ۱۳۹۹
Lorient
- -
لیل
۳ اسفند ۱۳۹۹
Lorient
-
-
لیل
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
لیل
- -
استراتبورگ
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
لیل
-
-
استراتبورگ
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیل
- -
مارسی
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیل
-
-
مارسی
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
موناکو
- -
لیل
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
موناکو
-
-
لیل
۱ فروردین ۱۴۰۰
لیل
- -
نیم
۱ فروردین ۱۴۰۰
لیل
-
-
نیم
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
پاری سن ژرمن
- -
لیل
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
پاری سن ژرمن
-
-
لیل
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
متز
- -
لیل
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
متز
-
-
لیل
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
لیل
- -
مونپلیه
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
لیل
-
-
مونپلیه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیون
- -
لیل
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیون
-
-
لیل
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیل
- -
نیس
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیل
-
-
نیس
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
Lens
- -
لیل
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
Lens
-
-
لیل
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیل
- -
سنت اتین
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
لیل
-
-
سنت اتین
۲ خرداد ۱۴۰۰
آنژه
- -
لیل
۲ خرداد ۱۴۰۰
آنژه
-
-
لیل
##دروازبانها
M. Maignan
سن 25 ملیت
Lucas Chevalier
سن 18 ملیت
O. Karnezis
سن 35 ملیت
Léo Jardim
سن 25 ملیت
##مدافعین
گابریل
سن 22 ملیت
M. Çelik
سن 23 ملیت
Tiago Djaló
سن 20 ملیت
S. Botman
سن 20 ملیت
José Fonte
سن 36 ملیت
J. Pied
سن 31 ملیت
Reinildo
سن 26 ملیت
D. Bradarić
سن 20 ملیت
Nassim Innocenti
سن 18 ملیت
A. Soumaoro
سن 28 ملیت
##هافبکها
Xeka
سن 25 ملیت
J. Ikoné
سن 22 ملیت
Y. Yazıcı
سن 23 ملیت
E. Pizzuto
سن 18 ملیت
رناتو سانچز
سن 23 ملیت
B. André
سن 30 ملیت
B. Soumaré
سن 21 ملیت
C. Niasse
سن 20 ملیت
##مهاجمین
F. Ouattara
سن 19 ملیت
J. Bamba
سن 24 ملیت
J. David
سن 20 ملیت
Luiz Araujo
سن 24 ملیت
A. Flips
سن 20 ملیت
B. Yılmaz
سن 35 ملیت
I. Lihadji
سن 18 ملیت
T. Weah
سن 20 ملیت
بازیکنپست
Lucas Chevalierدروازبان00000000
M. Maignanدروازبان4436000022
بازیکنپست
B. Andréهافبک443572000000
B. Soumaréهافبک321880000000
B. Yılmazمهاجم432730000001
C. Niasseهافبک0000000000
D. Bradarićمدافع432902000001
I. Lihadjiمهاجم0000000000
J. Bambaمهاجم443600002001
J. Davidمهاجم442950000000
J. Ikonéهافبک432520000000
J. Piedمدافع21861000000
José Fonteمدافع443600000000
Luiz Araujoمهاجم411180002000
M. Çelikمدافع432742000000
Nassim Innocentiمدافع0000000000
Reinildoمدافع21680010000
S. Botmanمدافع443600000000
T. Weahمهاجم30290000000
Tiago Djalóمدافع0000000000
Xekaهافبک221350000001
Y. Yazıcıهافبک30150000000
رناتو سانچزهافبک21941000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P