مارسی

کشور
تاسیس1899
استادیوم Orange Vélodrome
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ ۱ فرانسه 21-2020
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استاد برست
2 3
مارسی
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استاد برست
2
3
مارسی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
0 1
مارسی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
0
1
مارسی
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
0 2
سنت اتین
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
0
2
سنت اتین
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1 1
لیل
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1
1
لیل
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1 1
متز
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1
1
متز
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیون
- -
مارسی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیون
-
-
مارسی
۲۷ مهر ۱۳۹۹
مارسی
- -
بوردو
۲۷ مهر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
بوردو
۴ آبان ۱۳۹۹
Lorient
- -
مارسی
۴ آبان ۱۳۹۹
Lorient
-
-
مارسی
۱۱ آبان ۱۳۹۹
مارسی
- -
Lens
۱۱ آبان ۱۳۹۹
مارسی
-
-
Lens
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
مارسی
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
مارسی
۲ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
نیس
۲ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نیس
۹ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
نانت
۹ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نانت
۱۶ آذر ۱۳۹۹
نیم
- -
مارسی
۱۶ آذر ۱۳۹۹
نیم
-
-
مارسی
۲۳ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
موناکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
موناکو
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
مارسی
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
مارسی
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
استاد رنس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
استاد رنس
۳ دی ۱۳۹۹
آنژه
- -
مارسی
۳ دی ۱۳۹۹
آنژه
-
-
مارسی
۱۷ دی ۱۳۹۹
مارسی
- -
مونپلیه
۱۷ دی ۱۳۹۹
مارسی
-
-
مونپلیه
۲۱ دی ۱۳۹۹
دیژون
- -
مارسی
۲۱ دی ۱۳۹۹
دیژون
-
-
مارسی
۱ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
- -
نیم
۱ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نیم
۵ بهمن ۱۳۹۹
موناکو
- -
مارسی
۵ بهمن ۱۳۹۹
موناکو
-
-
مارسی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
- -
رن
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
-
-
رن
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
Lens
- -
مارسی
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
Lens
-
-
مارسی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
- -
پاری سن ژرمن
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
-
-
پاری سن ژرمن
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
بوردو
- -
مارسی
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
بوردو
-
-
مارسی
۳ اسفند ۱۳۹۹
نانت
- -
مارسی
۳ اسفند ۱۳۹۹
نانت
-
-
مارسی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
- -
لیون
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
-
-
لیون
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیل
- -
مارسی
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیل
-
-
مارسی
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
مارسی
- -
استاد برست
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
مارسی
-
-
استاد برست
۱ فروردین ۱۴۰۰
نیس
- -
مارسی
۱ فروردین ۱۴۰۰
نیس
-
-
مارسی
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
مارسی
- -
دیژون
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
مارسی
-
-
دیژون
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
مونپلیه
- -
مارسی
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
مونپلیه
-
-
مارسی
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
مارسی
- -
Lorient
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
مارسی
-
-
Lorient
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
استاد رنس
- -
مارسی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
استاد رنس
-
-
مارسی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارسی
- -
استراتبورگ
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارسی
-
-
استراتبورگ
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
سنت اتین
- -
مارسی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
سنت اتین
-
-
مارسی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارسی
- -
آنژه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارسی
-
-
آنژه
۲ خرداد ۱۴۰۰
متز
- -
مارسی
۲ خرداد ۱۴۰۰
متز
-
-
مارسی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیون
- -
مارسی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیون
-
-
مارسی
۲۷ مهر ۱۳۹۹
مارسی
- -
بوردو
۲۷ مهر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
بوردو
۴ آبان ۱۳۹۹
Lorient
- -
مارسی
۴ آبان ۱۳۹۹
Lorient
-
-
مارسی
۱۱ آبان ۱۳۹۹
مارسی
- -
Lens
۱۱ آبان ۱۳۹۹
مارسی
-
-
Lens
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
مارسی
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
مارسی
۲ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
نیس
۲ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نیس
۹ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
نانت
۹ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نانت
۱۶ آذر ۱۳۹۹
نیم
- -
مارسی
۱۶ آذر ۱۳۹۹
نیم
-
-
مارسی
۲۳ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
موناکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
موناکو
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
مارسی
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
مارسی
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
استاد رنس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
استاد رنس
۳ دی ۱۳۹۹
آنژه
- -
مارسی
۳ دی ۱۳۹۹
آنژه
-
-
مارسی
۱۷ دی ۱۳۹۹
مارسی
- -
مونپلیه
۱۷ دی ۱۳۹۹
مارسی
-
-
مونپلیه
۲۱ دی ۱۳۹۹
دیژون
- -
مارسی
۲۱ دی ۱۳۹۹
دیژون
-
-
مارسی
۱ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
- -
نیم
۱ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نیم
۵ بهمن ۱۳۹۹
موناکو
- -
مارسی
۵ بهمن ۱۳۹۹
موناکو
-
-
مارسی
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
- -
رن
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
-
-
رن
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
Lens
- -
مارسی
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
Lens
-
-
مارسی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
- -
پاری سن ژرمن
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
-
-
پاری سن ژرمن
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
بوردو
- -
مارسی
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
بوردو
-
-
مارسی
۳ اسفند ۱۳۹۹
نانت
- -
مارسی
۳ اسفند ۱۳۹۹
نانت
-
-
مارسی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
- -
لیون
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
-
-
لیون
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیل
- -
مارسی
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیل
-
-
مارسی
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
مارسی
- -
استاد برست
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
مارسی
-
-
استاد برست
۱ فروردین ۱۴۰۰
نیس
- -
مارسی
۱ فروردین ۱۴۰۰
نیس
-
-
مارسی
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
مارسی
- -
دیژون
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
مارسی
-
-
دیژون
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
مونپلیه
- -
مارسی
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
مونپلیه
-
-
مارسی
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
مارسی
- -
Lorient
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
مارسی
-
-
Lorient
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
استاد رنس
- -
مارسی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
استاد رنس
-
-
مارسی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارسی
- -
استراتبورگ
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارسی
-
-
استراتبورگ
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
سنت اتین
- -
مارسی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
سنت اتین
-
-
مارسی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارسی
- -
آنژه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
مارسی
-
-
آنژه
۲ خرداد ۱۴۰۰
متز
- -
مارسی
۲ خرداد ۱۴۰۰
متز
-
-
مارسی
##دروازبانها
S. Ngapandouetnbu
سن 16 ملیت
Y. Pelé
سن 37 ملیت
S. Mandanda
سن 35 ملیت
A. Dia
سن 20 ملیت
F. Vanni
سن 18 ملیت
##مدافعین
H. Sakai
سن 30 ملیت
Álvaro González
سن 30 ملیت
B. Kamara
سن 20 ملیت
لئوناردو جولیان
سن 21 ملیت
D. Ćaleta-Car
سن 24 ملیت
B. Sarr
سن 28 ملیت
J. Amavi
سن 26 ملیت
Christopher Rocchia
سن 22 ملیت
Y. Nagatomo
سن 34 ملیت
A. Ali Mohamed
سن 21 ملیت
L. Perrin
سن 21 ملیت
A. Kamardin
سن 18 ملیت
R. Richard
سن 18 ملیت
##هافبکها
K. Strootman
سن 30 ملیت
N. Radonjić
سن 24 ملیت
M. Sanson
سن 26 ملیت
D. Payet
سن 33 ملیت
V. Rongier
سن 25 ملیت
P. Gueye
سن 21 ملیت
M. Aké
سن 19 ملیت
S. Khaoui
سن 25 ملیت
F. Thauvin
سن 27 ملیت
M. Lopez
سن 22 ملیت
F. Chabrolle
سن 22 ملیت
A. Phliponeau
سن 20 ملیت
U. Bertelli
سن 17 ملیت
J. Rahou
سن 17 ملیت
C. Souare
سن 18 ملیت
N. Ahmed
سن 19 ملیت
##مهاجمین
D. Benedetto
سن 30 ملیت
V. Germain
سن 30 ملیت
بازیکنپست
S. Mandandaدروازبان5545000061
Y. Peléدروازبان00000000
بازیکنپست
Álvaro Gonzálezمدافع443602000000
B. Kamaraمدافع554451000000
B. Sarrمدافع20750000000
Christopher Rocchiaمدافع10110000000
D. Benedettoمهاجم432801100000
D. Ćaleta-Carمدافع554450002000
D. Payetهافبک443281000001
F. Thauvinهافبک554121002002
H. Sakaiمدافع554392000000
J. Amaviمدافع221801010000
K. Strootmanهافبک311061000000
L. Perrinمدافع0000000000
M. Akéهافبک30850000000
M. Lopezهافبک321181000000
M. Sansonهافبک443301001002
N. Radonjićهافبک411001000001
P. Gueyeهافبک41931000000
S. Khaouiهافبک10130000000
V. Germainمهاجم50740001000
V. Rongierهافبک543340000000
Y. Nagatomoمدافع221371000000
لئوناردو جولیانمدافع221351000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P