میدلزبورو

کشور
تاسیس
1876
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
چمپیونشیپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲
چمپیونشیپ انگستان
۸ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
میدلزبورو
1 1
وست بروم
چمپیونشیپ انگستان
۱۵ مرداد ۱۴۰۱
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
- 17:30
میدلزبورو
2 2
شفیلدیونایتد
چمپیونشیپ انگستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
استوک سیتی
2 2
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- 18:30
ریدینگ
1 0
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۵ شهریور ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
2 1
سوانسی
چمپیونشیپ انگستان
۸ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
واتفورد
2 1
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
میدلزبورو
1 0
ساندرلند
چمپیونشیپ انگستان
۲۲ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
میدلزبورو
2 3
کاردیف
چمپیونشیپ انگستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
میدلزبورو
0 0
روترهام
چمپیونشیپ انگستان
۹ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
کاونتری
1 0
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۳ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
میدلزبورو
1 0
بیرمنگام
چمپیونشیپ انگستان
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
میلوال
2 0
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
میدلزبورو
1 2
بلکبرن
چمپیونشیپ انگستان
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
ویگان
1 4
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
میدلزبورو
0 0
هادرسفیلد
چمپیونشیپ انگستان
۷ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
پرستون
2 1
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۰ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
هال سیتی
1 3
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۴ آبان ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
1 1
بریستول سیتی
چمپیونشیپ انگستان
۱۷ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
بلکپول
0 3
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۱ آبان ۱۴۰۱
- 18:30
نورویچ
1 2
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۹ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
2 1
لوتون
چمپیونشیپ انگستان
۲۶ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
برنلی
3 1
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۵ دی ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
4 1
ویگان
چمپیونشیپ انگستان
۸ دی ۱۴۰۱
- 23:15
بلکبرن
1 2
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۲ دی ۱۴۰۱
- 18:30
بیرمنگام
1 3
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۴ دی ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
1 0
میلوال
چمپیونشیپ انگستان
۲ بهمن ۱۴۰۱
- 15:30
ساندرلند
2 0
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۸ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
2 0
واتفورد
چمپیونشیپ انگستان
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
3 0
بلکپول
چمپیونشیپ انگستان
۲۲ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
کاردیف
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
- 23:30
شفیلدیونایتد
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
- -
کویینز پارک رنجرز
چمپیونشیپ انگستان
۶ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
وست بروم
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
- -
ریدینگ
چمپیونشیپ انگستان
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
سوانسی
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
- 23:30
میدلزبورو
- -
استوک سیتی
چمپیونشیپ انگستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
- -
پرستون
چمپیونشیپ انگستان
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
هادرسفیلد
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
میدلزبورو
- -
برنلی
چمپیونشیپ انگستان
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
بریستول سیتی
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
میدلزبورو
- -
نورویچ
چمپیونشیپ انگستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۲
- 22:15
میدلزبورو
- -
هال سیتی
چمپیونشیپ انگستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
لوتون
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
روترهام
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
میدلزبورو
- -
کاونتری
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
لیگ کاپ انگلیس (EFL CUP)
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
میدلزبورو
0 1
بارنزلی
جام حذفی انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (FA CUP) - راند اول تا پنجم
جام حذفی انگلستان (FA CUP)
۱۷ دی ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
1 5
برایتون
چمپیونشیپ انگستان
۲۲ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
کاردیف
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۶ بهمن ۱۴۰۱
- 23:30
شفیلدیونایتد
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
- -
کویینز پارک رنجرز
چمپیونشیپ انگستان
۶ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
وست بروم
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
- -
ریدینگ
چمپیونشیپ انگستان
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
سوانسی
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۳ اسفند ۱۴۰۱
- 23:30
میدلزبورو
- -
استوک سیتی
چمپیونشیپ انگستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
میدلزبورو
- -
پرستون
چمپیونشیپ انگستان
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
هادرسفیلد
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
میدلزبورو
- -
برنلی
چمپیونشیپ انگستان
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
بریستول سیتی
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
میدلزبورو
- -
نورویچ
چمپیونشیپ انگستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۲
- 22:15
میدلزبورو
- -
هال سیتی
چمپیونشیپ انگستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
لوتون
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
روترهام
- -
میدلزبورو
چمپیونشیپ انگستان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
میدلزبورو
- -
کاونتری
بازیکنها
بازیکن پست
L. Daniels دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Roberts دروازبان 5 5 450 1 0 0 7 1
زک استفن دروازبان 27 27 2430 1 0 0 34 7
 
بازیکن پست
A. Mowatt هافبک 19 8 790 1 0 0 0 0 0 0
Anfernee Dijksteel هافبک 18 9 850 2 0 0 0 0 0 1
Bryant Bilongo 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0
C. Akpom مهاجم 25 21 1898 2 0 0 17 1 0 1
C. Archer مهاجم 5 2 238 0 0 0 0 0 0 1
Calum Kavanagh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caolan Boyd-Munce مهاجم 2 1 91 0 0 0 0 0 0 0
D. Barlaser هافبک 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0
D. Fry هافبک 27 25 2153 1 0 1 0 0 0 0
D. Lenihan مدافع 25 24 2146 4 0 1 0 0 1 3
D. Watmore هافبک 23 11 937 0 0 0 5 0 0 2
Daniel Dodds 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
H. Hackney 21 19 1664 6 0 0 1 0 0 1
I. Fletcher 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Isaiah Jones 27 21 2020 7 0 0 3 0 0 3
J. Gibson 1 1 77 0 0 0 0 0 0 0
J. Howson هافبک 31 31 2688 8 0 0 0 0 1 3
Jeremy Sivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Coburn 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0
K. Conteh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Clarke هافبک 6 6 463 1 0 0 0 0 0 0
M. Crooks هافبک 26 17 1565 6 0 0 6 0 0 4
M. Luongo هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Bola مدافع 20 8 853 2 0 0 0 0 0 0
Marcus Forss مهاجم 28 17 1394 3 0 0 6 1 0 3
P. McNair هافبک 20 16 1376 5 0 0 1 0 0 0
Pharrell Willis 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
R. Giles هافبک 31 29 2603 2 0 0 0 0 1 7
Riley McGree هافبک 31 25 2129 4 0 0 4 0 0 1
Rodrigo Muniz مهاجم 16 9 878 2 0 0 2 0 0 0
Sonny Finch 1 1 60 0 0 0 0 0 0 0
T. Smith مدافع 23 19 1715 6 0 0 0 0 0 0
متیو هوپی مهاجم 6 0 64 0 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Mowattمیدلزبوروهافبک19828
2 Anfernee Dijksteelمیدلزبوروهافبک189211
3 Bryant Bilongoمیدلزبورو1001
4 C. Akpomمیدلزبورومهاجم2521551
5 C. Archerمیدلزبورومهاجم5213
6 Caolan Boyd-Munceمیدلزبورومهاجم2101
7 D. Barlaserمیدلزبوروهافبک1000
8 D. Fryمیدلزبوروهافبک27251212
9 D. Lenihanمیدلزبورومدافع25242412
10 D. Watmoreمیدلزبوروهافبک2311014
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
متیو هوپی
مهاجم
- اسفند ۲۳, ۱۳۷۹
مایورکا
اسفند ۲۳, ۱۳۷۹
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
مایورکا
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
player photo
جد اسپنس
مدافع
- مرداد ۱۹, ۱۳۷۹
ناتینگهام فارست
مرداد ۱۹, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ناتینگهام فارست
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
R. Giles
هافبک
- بهمن ۶, ۱۳۷۸
ولوز
بهمن ۶, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
ولوز
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Aaron Connolly
مهاجم
- بهمن ۸, ۱۳۷۸
برایتون
بهمن ۸, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
برایتون
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
فولارین بالوگان
هافبک
- تیر ۱۲, ۱۳۸۰
آرسنال
تیر ۱۲, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آرسنال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
D. Stojanovic
دروازبان
- تیر ۲۸, ۱۳۷۲
یان رگنسبورگ
تیر ۲۸, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
یان رگنسبورگ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
J. Lea Siliki
هافبک
- خرداد ۲۳, ۱۳۷۵
رن
خرداد ۲۳, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رن
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۸ مرداد
club logo
۱۵ مرداد
club logo
۱۹ مرداد
club logo
۲۳ مرداد
club logo
۲۶ مرداد
club logo
۲۹ مرداد
club logo
۵ شهریور
club logo
۸ شهریور
club logo
۱۴ شهریور
club logo
۲۲ شهریور
club logo
۲۶ شهریور
club logo
۹ مهر
club logo
۱۳ مهر
club logo
۱۶ مهر
club logo
۲۳ مهر
club logo
۲۷ مهر
club logo
۳۰ مهر
club logo
۷ آبان
club logo
۱۰ آبان
club logo
۱۴ آبان
club logo
۱۷ آبان
club logo
۲۱ آبان
club logo
۱۹ آذر
club logo
۲۶ آذر
club logo
۵ دی
club logo
۸ دی
club logo
۱۲ دی
club logo
۱۷ دی
club logo
۲۴ دی
club logo
۲ بهمن
club logo
۸ بهمن
club logo
۱۵ بهمن
A. Mowatt
Anfernee Dijksteel
C. Akpom
D. Fry
D. Lenihan
H. Hackney
Isaiah Jones
J. Howson
L. Roberts
M. Clarke
M. Crooks
Marc Bola
Marcus Forss
P. McNair
R. Giles
Riley McGree
Rodrigo Muniz
T. Smith
زک استفن
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
1
218.2
(31)
2
212.6
(31)
3
211.1
(31)
4
184.2
(27)
5
180.6
(27)
6
178.7
(25)
7
178.3
(27)
8
177.1
(25)
9
175.4
(26)
10
172.8
(28)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
1
1672
(25)
2
1651
(31)
3
1466
(27)
4
1158
(23)
5
1082
(21)
6
1035
(31)
7
1021
(31)
8
877
(20)
10
759
(27)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح (تعداد بازی)
1
1411
(25)
2
1365
(31)
3
1182
(27)
4
963
(23)
5
960
(21)
6
844
(31)
7
830
(31)
8
719
(20)
9
609
(27)
10
593
(27)
نمایش لیست کامل
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
میدلزبورو
میدلزبورو
میدلزبورو
میدلزبورو
میدلزبورو
میدلزبورو
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
جام باشگاههای جهان
2022-2023
competition logo
جام جهانی
2022-2023
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P