آث میلان

کشور
تاسیس
1899
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
استفانو پیولی بعد از پیروزی در برابر دیناموزاگرب: در برابر سالزبورگ نباید به دنبال تساوی باشیم
Posted on
مالدینی از «زندگی سوم» خود به عنوان مدیر ورزش صحبت و فشار امروز را با زمان خود مقایسه کرد
Posted on
تخته سیاه: آنالیز فنی بازی آث میلان و دیناموزاگرب
Posted on
پیولی به میلان هشدار داد: دینامو به شایستگی چلسی را شکست داد
Posted on
کالابریا پیش از بازی با سالزبورگ: میلان از لیورپول درس گرفت
Posted on
پیولی : میلان به سالزبورگ احترام می گذارد، آنها می توانند هالند و مانه بعدی را داشته باشند
Posted on
تحلیل ترکیب فعلی میلان و بررسی خرید و فروش های احتمالی با توجه به لیست اروپایی
Posted on
الیوت با فروش میلان به اینوست کورپ چقدر سود می کند؟
Posted on
عکس العمل ایوان گازیدیس مدیرعامل میلان نسبت به قوانین جدید بازی جوانمردانه مالی
Posted on
فوربس: آث میلان ارزش سرمایه شهرت را به فوتبال جهان نشان می دهد
Posted on
سری آ ایتالیا 23-2022
سری آ ایتالیا
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
آث میلان
4 2
اودینزه
سری آ ایتالیا
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
آتالانتا
1 1
آث میلان
سری آ ایتالیا
۵ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
2 0
بولونیا
سری آ ایتالیا
۸ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
ساسولو
0 0
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
- 20:30
آث میلان
3 2
اینترمیلان
سری آ ایتالیا
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
سمپدوریا
1 2
آث میلان
سری آ ایتالیا
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
1 2
ناپولی
سری آ ایتالیا
۹ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
امپولی
1 3
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 19:30
آث میلان
2 0
یوونتوس
سری آ ایتالیا
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
هلاس ورونا
1 2
آث میلان
سری آ ایتالیا
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 19:30
آث میلان
4 1
مونتزا
سری آ ایتالیا
۸ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
تورینو
2 1
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۴ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
2 1
اسپتزیا
سری آ ایتالیا
۱۷ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
کرمونزه
0 0
آث میلان
سری آ ایتالیا
۲۲ آبان ۱۴۰۱
- 20:30
آث میلان
2 1
فیورنتینا
سری آ ایتالیا
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 15:00
سالرنیتانا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۸ دی ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
- -
آ اس رم
سری آ ایتالیا
۲۴ دی ۱۴۰۱
- 20:30
لچه
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۴ بهمن ۱۴۰۱
- 23:15
لاتزیو
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۹ بهمن ۱۴۰۱
- 15:00
آث میلان
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
- 23:15
اینترمیلان
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
- -
تورینو
سری آ ایتالیا
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
مونتزا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۷ اسفند ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
- 23:15
فیورنتینا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
- -
سالرنیتانا
سری آ ایتالیا
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
- 23:15
اودینزه
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
- 22:15
ناپولی
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
- 18:00
آث میلان
- -
امپولی
سری آ ایتالیا
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
بولونیا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آث میلان
- -
لچه
سری آ ایتالیا
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
آ اس رم
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آث میلان
- -
کرمونزه
سری آ ایتالیا
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
آث میلان
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
اسپتزیا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
آث میلان
- -
سمپدوریا
سری آ ایتالیا
۷ خرداد ۱۴۰۲
یوونتوس
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
آث میلان
- -
هلاس ورونا
سوپرکاپ ایتالیا ۲۰۲۲
سوپرکاپ ایتالیا
۲۸ دی ۱۴۰۱
آث میلان
- -
اینترمیلان
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ قهرمانان اروپا
۱۵ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
ردبول سالزبورگ
1 1
آث میلان
لیگ قهرمانان اروپا
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
- 21:15
آث میلان
3 1
دینامو زاگرب
لیگ قهرمانان اروپا
۱۳ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
چلسی
3 0
آث میلان
لیگ قهرمانان اروپا
۱۹ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
آث میلان
0 2
چلسی
لیگ قهرمانان اروپا
۳ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
دینامو زاگرب
0 4
آث میلان
لیگ قهرمانان اروپا
۱۱ آبان ۱۴۰۱
- 23:30
آث میلان
4 0
ردبول سالزبورگ
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - نهایی
کوپا ایتالیا
۲۱ دی ۱۴۰۱
- 23:30
آث میلان
- -
تورینو
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - حذفی
لیگ قهرمانان اروپا
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
- 23:30
آث میلان
- -
تاتنهام
لیگ قهرمانان اروپا
۱۷ اسفند ۱۴۰۱
- 23:30
تاتنهام
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 15:00
سالرنیتانا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۸ دی ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
- -
آ اس رم
کوپا ایتالیا
۲۱ دی ۱۴۰۱
- 23:30
آث میلان
- -
تورینو
سری آ ایتالیا
۲۴ دی ۱۴۰۱
- 20:30
لچه
- -
آث میلان
سوپرکاپ ایتالیا
۲۸ دی ۱۴۰۱
آث میلان
- -
اینترمیلان
سری آ ایتالیا
۴ بهمن ۱۴۰۱
- 23:15
لاتزیو
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۹ بهمن ۱۴۰۱
- 15:00
آث میلان
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
- 23:15
اینترمیلان
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
- -
تورینو
لیگ قهرمانان اروپا
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
- 23:30
آث میلان
- -
تاتنهام
سری آ ایتالیا
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
مونتزا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۷ اسفند ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
- 23:15
فیورنتینا
- -
آث میلان
لیگ قهرمانان اروپا
۱۷ اسفند ۱۴۰۱
- 23:30
تاتنهام
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
- 23:15
آث میلان
- -
سالرنیتانا
سری آ ایتالیا
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
- 23:15
اودینزه
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
- 22:15
ناپولی
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
- 18:00
آث میلان
- -
امپولی
سری آ ایتالیا
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
بولونیا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آث میلان
- -
لچه
سری آ ایتالیا
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
آ اس رم
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
آث میلان
- -
کرمونزه
سری آ ایتالیا
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
آث میلان
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
اسپتزیا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
آث میلان
- -
سمپدوریا
سری آ ایتالیا
۷ خرداد ۱۴۰۲
یوونتوس
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
آث میلان
- -
هلاس ورونا
دروازبانها
سن
ملیت
83
آنتونیو میرانته
39
1
چیپریان تاتاروشانو
36
16
مایک منیان
27
96
آندریاس یونگدال
20
Lapo Nava
LapoNava
سن:
-
-
مدافعین
سن
ملیت
2
داویده کالابریا
26
20
پیر کالولو
22
D. Bartesaghi
16
25
فلورنزی
31
23
فیکایو توموری
24
46
متئو گابیا
23
28
مالک تیا
21
A. Coubiș
A.Coubiș
سن:
19
19
5
فوده بالو توره
25
24
سیمون کیائر
33
21
سرجینیو دست
22
19
تئو هرناندز
25
نیکوس میکلیس
21
هافبکها
سن
ملیت
G. Robotti
G.Robotti
سن:
20
20
10
براهیم دیاز
23
7
یاسین عدلی
22
56
الکسیس سائلماکرز
23
14
تیمو باکایوکو
28
33
راده کرونیچ
29
40
استر فرانکس
20
A. Gala
A.Gala
سن:
18
18
مارکو برشیانینی
22
4
اسماعیل بن ناصر
25
8
ساندرو تونالی
22
32
توماسو پوبگا
23
90
شارل دکتلار
21
مهاجمین
سن
ملیت
امیل روباک
19
Chaka Traorè
17
27
اوریگی
27
12
آنته ربیچ
29
30
جونیور مسیاس
31
22
مارکو لازتیچ
18
9
الیویه ژیرو
36
17
رافائل لیائو
23
دنیل مالدینی
21
11
زلاتان ابراهیموویچ
41
مربی
سن
ملیت
M. Ganz
M.Ganz
سن:
54
54
بازیکن پست
Lapo Nava دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
آنتونیو میرانته دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
آندریاس یونگدال دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
چیپریان تاتاروشانو دروازبان 12 12 1080 0 0 0 12 4
مایک منیان دروازبان 9 9 810 0 0 0 10 2
 
بازیکن پست
A. Coubiș مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Gala هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آنته ربیچ مهاجم 14 6 661 2 0 0 3 0 0 2
استر فرانکس هافبک 4 0 44 0 0 0 0 0 0 0
استفانو پیولی 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
اسماعیل بن ناصر هافبک 21 18 1478 2 0 0 1 0 0 1
الکسیس سائلماکرز مدافع 9 5 403 1 0 0 2 0 0 1
الیویه ژیرو مهاجم 19 15 1199 3 1 0 9 3 0 5
اوریگی مهاجم 14 4 502 2 0 0 1 0 0 1
براهیم دیاز مهاجم 17 12 818 3 0 0 4 0 0 1
پیر کالولو مدافع 21 16 1573 1 0 0 0 0 0 0
تئو هرناندز مدافع 18 18 1563 5 0 0 2 1 0 3
توماسو پوبگا هافبک 15 5 586 2 0 0 1 0 0 0
تیمو باکایوکو هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جونیور مسیاس مهاجم 15 9 780 1 0 0 3 0 0 1
داویده کالابریا مدافع 9 9 668 3 0 0 0 0 0 1
راده کرونیچ هافبک 13 8 755 4 0 0 1 0 0 1
رافائل لیائو مهاجم 20 18 1480 3 1 0 7 0 0 6
ساندرو تونالی هافبک 19 17 1546 5 0 0 1 0 0 4
سرجینیو دست مدافع 9 2 373 0 0 0 0 0 0 0
سیمون کیائر مدافع 9 8 624 2 0 0 0 0 0 0
شارل دکتلار هافبک 18 8 797 3 0 0 0 0 0 1
فلورنزی مدافع 2 1 96 0 0 0 0 0 0 0
فوده بالو توره مدافع 7 3 327 2 0 0 1 0 0 0
فیکایو توموری مدافع 20 19 1662 3 0 1 1 0 0 0
مارکو لازتیچ مهاجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مالک تیا هافبک 4 2 124 0 0 0 0 0 0 0
متئو گابیا هافبک 10 6 606 1 0 0 1 0 0 0
یاسین عدلی هافبک 4 1 114 1 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 آنته ربیچآث میلانمهاجم14606
2 استر فرانکسآث میلانهافبک4001
3 اسماعیل بن ناصرآث میلانهافبک2118517
4 الکسیس سائلماکرزآث میلانمدافع9513
5 الیویه ژیروآث میلانمهاجم1915114
6 اوریگیآث میلانمهاجم14416
7 براهیم دیازآث میلانمهاجم1712022
8 پیر کالولوآث میلانمدافع21161114
9 تئو هرناندزآث میلانمدافع1818434
10 توماسو پوبگاآث میلانهافبک15525
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
استر فرانکس
هافبک
- مهر ۱۲, ۱۳۸۱
ولفسبورگ
مهر ۱۲, ۱۳۸۱
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
ولفسبورگ
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
سرجینیو دست
مدافع
- آبان ۱۳, ۱۳۷۹
بارسلونا
آبان ۱۳, ۱۳۷۹
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
بارسلونا
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
مالک تیا
هافبک
- مرداد ۱۷, ۱۳۸۰
شالکه
مرداد ۱۷, ۱۳۸۰
شهریور ۷, ۱۴۰۱
شالکه
شهریور ۷, ۱۴۰۱
player photo
شارل دکتلار
هافبک
- اسفند ۲۰, ۱۳۷۹
بروخه
اسفند ۲۰, ۱۳۷۹
مرداد ۱۱, ۱۴۰۱
€ 32M
بروخه
مرداد ۱۱, ۱۴۰۱ € 32M
player photo
جونیور مسیاس
مهاجم
- اردیبهشت ۲۳, ۱۳۷۰
کروتونه
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۷۰
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
کروتونه
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
player photo
اوریگی
مهاجم
- فروردین ۲۹, ۱۳۷۴
لیورپول
فروردین ۲۹, ۱۳۷۴
تیر ۱۴, ۱۴۰۱
رایگان
لیورپول
تیر ۱۴, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
یاسین عدلی
هافبک
- مرداد ۸, ۱۳۷۹
بوردو
مرداد ۸, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بوردو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
توماسو پوبگا
هافبک
- تیر ۲۴, ۱۳۷۸
تورینو
تیر ۲۴, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
تورینو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
فرانک ساجوت
مهاجم
- مرداد ۶, ۱۳۷۸
آسکولی
مرداد ۶, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آسکولی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
ماتیا کالدارا
مدافع
- اردیبهشت ۱۵, ۱۳۷۳
ونتزیا
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ونتزیا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Boulogne
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Boulogne
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
مارکو برشیانینی
هافبک
- دی ۳۰, ۱۳۷۸
ویرتوس انتلا
دی ۳۰, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ویرتوس انتلا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
نیکوس میکلیس
هافبک
- فروردین ۳, ۱۳۸۰
ویلم دوم
فروردین ۳, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ویلم دوم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
لوان کاپانی
مهاجم
- اردیبهشت ۳۱, ۱۳۷۹
Grosseto
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Grosseto
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
فلورنزی
مدافع
- اسفند ۲۰, ۱۳۶۹
آ اس رم
اسفند ۲۰, ۱۳۶۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 2.7M
آ اس رم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 2.7M
player photo
الساندرو پلیتزاری
دروازبان
- اسفند ۲۲, ۱۳۷۸
لچه
اسفند ۲۲, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
لچه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
M. Frigerio
هافبک
- تیر ۲۵, ۱۳۸۰
Lucchese
تیر ۲۵, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Lucchese
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Seregno
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Seregno
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
آنتونیو میونیچ
هافبک
- خرداد ۱۰, ۱۳۸۰
Montevarchi Calcio
خرداد ۱۰, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Montevarchi Calcio
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
لئو دوراته
مدافع
- تیر ۲۷, ۱۳۷۵
استانبول باشاک شهیر
تیر ۲۷, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
استانبول باشاک شهیر
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
امیل روباک
مهاجم
- اردیبهشت ۱۳, ۱۳۸۲
FC Nordsjaelland
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۸۲
مهر ۹, ۱۴۰۱
FC Nordsjaelland
مهر ۹, ۱۴۰۱
player photo
آنتونیو میونیچ
هافبک
- خرداد ۱۰, ۱۳۸۰
آلساندریا
خرداد ۱۰, ۱۳۸۰
شهریور ۱۲, ۱۴۰۱
رایگان
آلساندریا
شهریور ۱۲, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
سباستیانو دسپلانچس
دروازبان
- اسفند ۲۰, ۱۳۸۱
ویچنزا ویرتوس
اسفند ۲۰, ۱۳۸۱
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
ویچنزا ویرتوس
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Enrico Di Gesù
هافبک
- فروردین ۶, ۱۳۸۱
Fiorenzuola
فروردین ۶, ۱۳۸۱
شهریور ۸, ۱۴۰۱
رایگان
Fiorenzuola
شهریور ۸, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
مارکو برشیانینی
هافبک
- دی ۳۰, ۱۳۷۸
نوو کاسنزا
دی ۳۰, ۱۳۷۸
مرداد ۱۶, ۱۴۰۱
نوو کاسنزا
مرداد ۱۶, ۱۴۰۱
player photo
نیکوس میکلیس
هافبک
- فروردین ۳, ۱۳۸۰
میراندس
فروردین ۳, ۱۳۸۰
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
میراندس
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
L. Stanga
مدافع
- بهمن ۴, ۱۳۷۹
Lecco
بهمن ۴, ۱۳۷۹
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱
Lecco
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
دنیل مالدینی
مهاجم
- مهر ۱۹, ۱۳۸۰
اسپتزیا
مهر ۱۹, ۱۳۸۰
مرداد ۷, ۱۴۰۱
قرضی
اسپتزیا
مرداد ۷, ۱۴۰۱ قرضی
سراینگ یونایتد
مرداد ۶, ۱۴۰۱
رایگان
سراینگ یونایتد
مرداد ۶, ۱۴۰۱ رایگان
Audace Cerignola
مرداد ۵, ۱۴۰۱
قرضی
Audace Cerignola
مرداد ۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
الساندرو پلیتزاری
دروازبان
- اسفند ۲۲, ۱۳۷۸
پسکارا
اسفند ۲۲, ۱۳۷۸
مرداد ۴, ۱۴۰۱
€ 200K
پسکارا
مرداد ۴, ۱۴۰۱ € 200K
player photo
M. Frigerio
هافبک
- تیر ۲۵, ۱۳۸۰
فوجیا
تیر ۲۵, ۱۳۸۰
تیر ۳۱, ۱۴۰۱
فوجیا
تیر ۳۱, ۱۴۰۱
player photo
لوان کاپانی
مهاجم
- اردیبهشت ۳۱, ۱۳۷۹
Estrela
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۷۹
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
قرضی
Estrela
تیر ۲۹, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
R. Tonin
مهاجم
- بهمن ۱۱, ۱۳۷۹
فوجیا
بهمن ۱۱, ۱۳۷۹
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
فوجیا
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
player photo
ماتیا کالدارا
مدافع
- اردیبهشت ۱۵, ۱۳۷۳
اسپتزیا
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۷۳
تیر ۲۶, ۱۴۰۱
قرضی
اسپتزیا
تیر ۲۶, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
گابریله بلودی
مدافع
- شهریور ۱۲, ۱۳۷۹
Olbia
شهریور ۱۲, ۱۳۷۹
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
قرضی
Olbia
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
R. Oddi
مدافع
- اسفند ۱, ۱۳۸۰
Fiorenzuola
اسفند ۱, ۱۳۸۰
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
Fiorenzuola
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
player photo
فرانک ساجوت
مهاجم
- مرداد ۶, ۱۳۷۸
کرمونزه
مرداد ۶, ۱۳۷۸
تیر ۲۴, ۱۴۰۱
کرمونزه
تیر ۲۴, ۱۴۰۱
player photo
آلسیو رومانیولی
مدافع
- دی ۲۲, ۱۳۷۳
لاتزیو
دی ۲۲, ۱۳۷۳
تیر ۲۱, ۱۴۰۱
رایگان
لاتزیو
تیر ۲۱, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
سامو کاستیخو
هافبک
- دی ۲۸, ۱۳۷۳
والنسیا
دی ۲۸, ۱۳۷۳
تیر ۲۱, ۱۴۰۱
رایگان
والنسیا
تیر ۲۱, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
لئو دوراته
مدافع
- تیر ۲۷, ۱۳۷۵
استانبول باشاک شهیر
تیر ۲۷, ۱۳۷۵
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
استانبول باشاک شهیر
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
player photo
لورنزو کلمبو
مهاجم
- اسفند ۱۷, ۱۳۸۰
لچه
اسفند ۱۷, ۱۳۸۰
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
قرضی
لچه
تیر ۱۶, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
فرانک کسیه
هافبک
- آذر ۲۹, ۱۳۷۵
بارسلونا
آذر ۲۹, ۱۳۷۵
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
رایگان
بارسلونا
تیر ۱۳, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
جونیور مسیاس
مهاجم
- اردیبهشت ۲۳, ۱۳۷۰
کروتونه
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۷۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کروتونه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۲۲ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۵ شهریور
club logo
۸ شهریور
club logo
۱۲ شهریور
club logo
۱۵ شهریور
club logo
۱۹ شهریور
club logo
۲۳ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۹ مهر
club logo
۱۳ مهر
club logo
۱۶ مهر
club logo
۱۹ مهر
club logo
۲۴ مهر
club logo
۳۰ مهر
club logo
۳ آبان
club logo
۸ آبان
club logo
۱۱ آبان
club logo
۱۴ آبان
club logo
۱۷ آبان
club logo
۲۲ آبان
آنته ربیچ
استفانو پیولی
اسماعیل بن ناصر
الکسیس سائلماکرز
الیویه ژیرو
اوریگی
براهیم دیاز
تئو هرناندز
توماسو پوبگا
جونیور مسیاس
داویده کالابریا
راده کرونیچ
رافائل لیائو
ساندرو تونالی
سیمون کیائر
شارل دکتلار
فوده بالو توره
فیکایو توموری
متئو گابیا
پیر کالولو
یاسین عدلی
آث میلان
آث میلان
آث میلان
آث میلان
آث میلان
آث میلان
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

بازی بعدی

Stadio Arechi, Salerno
سری آ ایتالیا 23-2022
سالرنیتانا
vs
آث میلان

جدول سری آ

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
38
26
8
4
86
2
38
25
9
4
84
3
38
24
7
7
79
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا سهمیه لیگ کنفرانس اروپا سقوط به دسته پائین

برترین گلزنان این فصل

#
بازیکن
گل (پنالتی)
1
رافائل لیائو
آث میلان
14
2
الیویه ژیرو
آث میلان
14
3
8
4
فرانک کسیه
آث میلان
7
5
جونیور مسیاس
آث میلان
6

بیشترین پاس گل در این فصل

#
بازیکن
پاس گل
1
رافائل لیائو
آث میلان
11
2
تئو هرناندز
آث میلان
8
3
براهیم دیاز
آث میلان
5
4
3
5
3
P