موناکو

کشور
تاسیس
1919
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ 1 فرانسه 23-2022
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۵ مرداد ۱۴۰۱
- 19:30
استراتبورگ
1 2
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
- 19:30
موناکو
1 1
رن
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- 19:30
موناکو
1 4
لانس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۶ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
پاری سن ژرمن
1 1
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۹ شهریور ۱۴۰۱
- 21:30
موناکو
2 4
تروا
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
نیس
0 1
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
موناکو
2 1
لیون
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 15:30
استاد رنس
0 3
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 18:35
موناکو
4 1
نانت
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 14:30
مونپلیه
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 18:35
موناکو
- -
کلرمون فوت
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 22:15
لیل
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
موناکو
- -
آنژه
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تولوز
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۲ آبان ۱۴۰۱
موناکو
- -
مارسی
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۷ دی ۱۴۰۱
اوسر
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۱ دی ۱۴۰۱
موناکو
- -
استاد برست
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۱ دی ۱۴۰۱
لوریان
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
موناکو
- -
آژاکسیو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
مارسی
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
موناکو
- -
اوسر
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
کلرمون فوت
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
موناکو
- -
پاری سن ژرمن
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
استاد برست
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
موناکو
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
تروا
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
موناکو
- -
استاد رنس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
آژاکسیو
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
موناکو
- -
استراتبورگ
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
نانت
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
موناکو
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
لانس
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
موناکو
- -
مونپلیه
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
آنژه
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
موناکو
- -
لیل
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
لیون
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۶ خرداد ۱۴۰۲
رن
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
موناکو
- -
تولوز
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
- 22:30
موناکو
1 1
آیندهوون
لیگ قهرمانان اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
- 23:00
آیندهوون
3 2
موناکو
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
ستاره سرخ بلگراد
0 1
موناکو
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۴ شهریور ۱۴۰۱
- 21:15
موناکو
0 1
فرانس واروژ
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
موناکو
- -
ترابزون اسپور
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
ترابزون اسپور
- -
موناکو
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۵ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
فرانس واروژ
- -
موناکو
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
موناکو
- -
ستاره سرخ بلگراد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
موناکو
- -
ترابزون اسپور
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 14:30
مونپلیه
- -
موناکو
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
ترابزون اسپور
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 18:35
موناکو
- -
کلرمون فوت
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 22:15
لیل
- -
موناکو
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۵ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
فرانس واروژ
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
موناکو
- -
آنژه
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
موناکو
- -
ستاره سرخ بلگراد
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تولوز
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۲ آبان ۱۴۰۱
موناکو
- -
مارسی
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۷ دی ۱۴۰۱
اوسر
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۱ دی ۱۴۰۱
موناکو
- -
استاد برست
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۱ دی ۱۴۰۱
لوریان
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
موناکو
- -
آژاکسیو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
مارسی
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
موناکو
- -
اوسر
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
کلرمون فوت
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
موناکو
- -
پاری سن ژرمن
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
استاد برست
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
موناکو
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
تروا
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
موناکو
- -
استاد رنس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
آژاکسیو
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
موناکو
- -
استراتبورگ
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
نانت
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
موناکو
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
لانس
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
موناکو
- -
مونپلیه
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
آنژه
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
موناکو
- -
لیل
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
لیون
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۶ خرداد ۱۴۰۲
رن
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
موناکو
- -
تولوز
بازیکنها
بازیکن پست
T. Didillon دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
Yann Lienard دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
الكساندر نوبل دروازبان 13 13 1200 1 0 0 18 3
 
بازیکن پست
A. Golovin هافبک 12 10 798 3 0 0 1 0 0 2
B. Badiashile مدافع 10 8 749 2 0 0 2 0 0 0
Ben Seghir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrislain Matsima مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eliot Matazo هافبک 6 4 352 3 0 0 0 0 0 1
F. Lemaréchal هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelson Martins مهاجم 6 1 176 0 0 0 0 0 0 1
Ismail Jakobs مدافع 10 4 401 1 0 0 0 0 0 0
Jean Lucas هافبک 7 3 329 0 0 0 0 0 0 0
K. Diatta مهاجم 11 7 729 1 0 0 1 0 0 0
K. Volland مهاجم 4 3 190 0 0 0 1 0 0 0
M. Boadu مهاجم 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
M. Camara هافبک 8 7 650 2 0 0 0 0 0 0
Maghnes Akliouche هافبک 4 1 174 2 0 0 0 0 0 0
R. Aguilar مدافع 7 4 364 1 0 0 0 0 0 0
S. Magassa هافبک 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0
Sofiane Diop مهاجم 3 1 109 0 0 0 1 0 0 0
Vanderson مدافع 12 9 803 2 1 0 0 0 0 0
Y. Fofana هافبک 12 12 983 1 0 1 1 0 0 0
Yllan Okou مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اکسل دیساسی مدافع 13 13 1200 0 0 0 1 0 0 3
بریل امبولو مهاجم 13 8 836 2 0 0 4 1 0 2
چایو هنریک هافبک 10 9 854 1 0 0 0 0 1 4
ماریپان مدافع 9 8 706 2 1 0 3 0 0 0
مالنگ سار مدافع 6 3 276 0 0 0 0 0 0 0
مینامینو مهاجم 8 5 368 1 0 0 1 0 0 2
وسام بن یدر مهاجم 11 10 733 1 0 0 5 1 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Golovinموناکوهافبک1210012
2 B. Badiashileموناکومدافع10853
3 Eliot Matazoموناکوهافبک6412
4 Gelson Martinsموناکومهاجم6113
5 Ismail Jakobsموناکومدافع10402
6 Jean Lucasموناکوهافبک7314
7 K. Diattaموناکومهاجم117010
8 K. Vollandموناکومهاجم4304
9 M. Boaduموناکومهاجم1000
10 M. Camaraموناکوهافبک87023
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
T. Didillon
دروازبان
- آذر ۷, ۱۳۷۴
سرکل بروژ
آذر ۷, ۱۳۷۴
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
قرضی
سرکل بروژ
تیر ۲۹, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
بریل امبولو
مهاجم
- بهمن ۲۶, ۱۳۷۵
بوروسیا مونشن گلادباخ
بهمن ۲۶, ۱۳۷۵
تیر ۲۴, ۱۴۰۱
€ 12.5M
بوروسیا مونشن گلادباخ
تیر ۲۴, ۱۴۰۱ € 12.5M
player photo
A. Musaba
مهاجم
- آذر ۱۶, ۱۳۷۹
هیرنوین
آذر ۱۶, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
هیرنوین
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
B. Lecomte
دروازبان
- اردیبهشت ۶, ۱۳۷۰
اتلتیکو مادرید
اردیبهشت ۶, ۱۳۷۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اتلتیکو مادرید
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
مینامینو
مهاجم
- دی ۲۶, ۱۳۷۳
لیورپول
دی ۲۶, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
لیورپول
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
آنتونیو بارکا
مدافع
- اسفند ۲۷, ۱۳۷۳
لچه
اسفند ۲۷, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
لچه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
W. Geubbels
مهاجم
- مرداد ۲۵, ۱۳۸۰
نانت
مرداد ۲۵, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
نانت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
R. Majecki
دروازبان
- آبان ۲۵, ۱۳۷۸
سرکل بروژ
آبان ۲۵, ۱۳۷۸
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
قرضی
سرکل بروژ
تیر ۲۹, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
L. Torres
مهاجم
- اردیبهشت ۹, ۱۳۸۰
سرکل بروژ
اردیبهشت ۹, ۱۳۸۰
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
رایگان
سرکل بروژ
تیر ۲۸, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
B. Lecomte
دروازبان
- اردیبهشت ۶, ۱۳۷۰
اسپانیول
اردیبهشت ۶, ۱۳۷۰
تیر ۲۲, ۱۴۰۱
قرضی
اسپانیول
تیر ۲۲, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
P. Pellegri
مهاجم
- اسفند ۲۷, ۱۳۷۹
تورینو
اسفند ۲۷, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
تورینو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
A. Tchouaméni
هافبک
- بهمن ۷, ۱۳۷۸
رئال مادرید
بهمن ۷, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 80M
رئال مادرید
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 80M
player photo
J. Aholou
هافبک
- اسفند ۲۹, ۱۳۷۲
استراتبورگ
اسفند ۲۹, ۱۳۷۲
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱
3M
استراتبورگ
خرداد ۲۰, ۱۴۰۱ 3M
بازیکن
club logo
۱۱ مرداد
club logo
۱۵ مرداد
club logo
۱۸ مرداد
club logo
۲۲ مرداد
club logo
۲۹ مرداد
club logo
۶ شهریور
club logo
۹ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۱۷ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۴ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۰ مهر
A. Golovin
B. Badiashile
Eliot Matazo
Ismail Jakobs
K. Diatta
M. Camara
Maghnes Akliouche
R. Aguilar
Vanderson
Y. Fofana
الكساندر نوبل
بریل امبولو
ماریپان
مینامینو
وسام بن یدر
چایو هنریک
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
موناکو
موناکو
موناکو
موناکو
موناکو
موناکو
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P