موریرنزه

بازیهای آینده
پریمیرا لیگا پرتغال
12 آذر 1402
- 21:30
موریرنزه
- -
بنفیکا
پریمیرا لیگا پرتغال
20 آذر 1402
- 23:45
خیل ویسنته
- -
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
26 آذر 1402
- 19:00
موریرنزه
- -
پورتیموننزه
پریمیرا لیگا پرتغال
2 دی 1402
- 19:00
ویزلا
- -
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
17 دی 1402
موریرنزه
- -
کاسا پیا
پریمیرا لیگا پرتغال
24 دی 1402
اشتوریل
- -
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
1 بهمن 1402
پورتو
- -
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
8 بهمن 1402
موریرنزه
- -
فامالیسائو
پریمیرا لیگا پرتغال
15 بهمن 1402
براگا
- -
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
22 بهمن 1402
موریرنزه
- -
چاوس
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
پریمیرا لیگا پرتغال
20 آبان 1402
- 21:30
استرلا
0 1
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
14 آبان 1402
- 19:00
موریرنزه
1 0
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
5 آبان 1402
- 22:45
آروکا
0 1
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
14 مهر 1402
- 22:45
موریرنزه
1 1
بوآویستا
پریمیرا لیگا پرتغال
9 مهر 1402
- 23:00
ریوآوه
0 4
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
1 مهر 1402
- 18:00
موریرنزه
1 0
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
26 شهریور 1402
- 23:00
اسپورتینگ لیسبون
3 0
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
18 شهریور 1402
- 20:30
موریرنزه
2 3
براگا
پریمیرا لیگا پرتغال
12 شهریور 1402
- 18:00
چاوس
1 2
موریرنزه
پریمیرا لیگا پرتغال
30 مرداد 1402
- 22:45
فامالیسائو
0 0
موریرنزه
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
دروازبانها
سن
ملیت
40
سن:
-
-
22
سن:
-
-
مدافعین
سن
ملیت
26
سن:
-
-
4
سن:
-
-
23
سن:
-
-
18
سن:
-
-
44
سن:
-
-
76
سن:
-
-
2
سن:
-
-
13
سن:
-
-
66
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
80
سن:
-
-
88
سن:
-
-
6
سن:
-
-
10
سن:
-
-
سن:
-
-
11
سن:
-
-
77
سن:
-
-
مهاجمین
سن
ملیت
9
سن:
-
-
19
سن:
-
-
21
سن:
-
-
31
سن:
-
-
سن:
-
-
سن:
-
-
90
سن:
-
-
99
سن:
-
-
سن:
-
-
مربی
سن
ملیت
Paulo Alves
PauloAlves
سن:
54
54
Leandro Mendes
41