نوو کاسنزا

کشور
تاسیس
1914
استادیوم
بازیهای آینده
سری بی ایتالیا
5 آذر 1402
- 18:45
کاتانزارو
- -
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
11 آذر 1402
- 16:30
نوو کاسنزا
- -
ترنانا
سری بی ایتالیا
18 آذر 1402
- 16:30
چیتادلا
- -
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
25 آذر 1402
- 18:45
نوو کاسنزا
- -
پارما
سری بی ایتالیا
2 دی 1402
- 18:45
باری
- -
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
5 دی 1402
- 17:30
نوو کاسنزا
- -
کومو
سری بی ایتالیا
23 دی 1402
کرمونزه
- -
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
30 دی 1402
نوو کاسنزا
- -
ونتزیا
سری بی ایتالیا
7 بهمن 1402
سودتیرول
- -
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
14 بهمن 1402
نوو کاسنزا
- -
پیزا
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
سری بی ایتالیا
20 آبان 1402
- 16:30
نوو کاسنزا
2 0
رجیانا
سری بی ایتالیا
13 آبان 1402
- 16:30
نوو کاسنزا
1 1
فرالپیسالو
سری بی ایتالیا
6 آبان 1402
- 15:30
اسپتزیا
0 0
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
30 مهر 1402
- 17:45
سمپدوریا
2 0
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
15 مهر 1402
- 15:30
نوو کاسنزا
3 0
لچو
سری بی ایتالیا
8 مهر 1402
- 15:30
پیزا
1 2
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
4 مهر 1402
- 19:45
نوو کاسنزا
1 2
کرمونزه
سری بی ایتالیا
31 شهریور 1402
- 22:00
پالرمو
0 1
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
25 شهریور 1402
- 15:30
نوو کاسنزا
2 2
سودتیرول
سری بی ایتالیا
7 شهریور 1402
- 22:00
نوو کاسنزا
1 2
مودنا
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها