اوساسونا

کشور
تاسیس
1920
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مصاحبه آنچلوتی قبل از بازی رئال مادرید با اوساسونا
Posted on
مصاحبه زین‌الدین‌زیدان قبل از دیدار رئال‌مادرید و اوساسونا هفته۳۴ لالیگا
Posted on
مصاحبه رونالدو‌کومان بعد از پیروزی‌مقابل اوساسونا
Posted on
لالیگا اسپانیا 23-2022
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
- 23:30
اوساسونا
2 1
سویا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- 20:00
اوساسونا
2 0
کادیز
لالیگا اسپانیا 23-2022
۵ شهریور ۱۴۰۱
- 00:30
رئال بتیس
1 0
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 16:30
اوساسونا
2 1
رایو وایکانو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
آلمریا
0 1
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 16:30
اوساسونا
0 2
ختافه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
رئال مادرید
1 1
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
اوساسونا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۵ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
ویارئال
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ مهر ۱۴۰۱
- 21:30
اوساسونا
- -
اسپانیول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 20:00
خیرونا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
سلتاویگو
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
بارسلونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
الچه
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
اتلتیکو مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
اسپانیول
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
وایادولید
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
سویا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
والنسیا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
مایورکا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
رایو وایکانو
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
کادیز
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
بارسلونا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
آلمریا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیکو مادرید
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
ختافه
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
خیرونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
اوساسونا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۵ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
ویارئال
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ مهر ۱۴۰۱
- 21:30
اوساسونا
- -
اسپانیول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 20:00
خیرونا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
سلتاویگو
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
بارسلونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
اتلتیک بیلبائو
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
الچه
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
اتلتیکو مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
اسپانیول
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
وایادولید
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
سویا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
والنسیا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
مایورکا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
رایو وایکانو
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
کادیز
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
بارسلونا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
آلمریا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیکو مادرید
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
ختافه
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
خیرونا
بازیکنها
بازیکن پست
آیتور فرناندز دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
خوآن پرز دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
سرجیو هررا دروازبان 7 7 630 1 0 0 6 2
 
بازیکن پست
Abde Ezzalzouli 4 1 128 1 0 0 0 0 0 1
Aimar Oroz هافبک 5 4 338 1 0 0 2 1 0 0
Iker Benito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Arrasate 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Herrando مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cruz مدافع 7 7 630 1 0 0 0 0 0 0
Lucas Torró هافبک 7 7 580 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Ibáñez 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0
آریدانه مدافع 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0
آویلا مهاجم 6 6 398 2 0 1 3 1 0 0
اونای گارسیا مدافع 7 7 588 3 0 1 0 0 0 1
بودیمیر مهاجم 6 4 332 1 0 0 0 0 0 0
دارکو بارشاناک هافبک 6 3 302 1 0 0 0 0 0 1
دیوید گارسیا مدافع 7 7 617 4 0 0 0 0 0 0
روبرتو تورس هافبک 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
روبن پنیا هافبک 5 3 268 1 0 0 0 0 0 1
روبن گارسیا هافبک 5 2 184 1 0 0 1 0 0 1
ژاوی مارتینز هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کیکه مهاجم 7 1 182 1 0 0 2 1 0 0
کیکه بارخا مهاجم 3 1 70 0 0 0 0 0 0 0
گومز هافبک 7 7 620 2 0 0 0 0 0 0
مانو سانچز مدافع 4 0 51 0 0 0 0 0 0 0
مونکایولا هافبک 7 5 458 1 0 0 0 0 0 0
ناچو ویدال مدافع 7 5 458 1 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 Abde Ezzalzouliاوساسونا4102
2 Aimar Orozاوساسوناهافبک5409
3 Juan Cruzاوساسونامدافع7731
4 Lucas Torróاوساسوناهافبک77011
5 Pablo Ibáñezاوساسونا2000
6 آریدانهاوساسونامدافع1020
7 آویلااوساسونامهاجم66011
8 اونای گارسیااوساسونامدافع7771
9 بودیمیراوساسونامهاجم6404
10 دارکو بارشاناکاوساسوناهافبک6314
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
آیتور فرناندز
دروازبان
- اردیبهشت ۱۳, ۱۳۷۰
لوانته
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۷۰
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
لوانته
تیر ۱۱, ۱۴۰۱
player photo
روبن پنیا
هافبک
- تیر ۲۷, ۱۳۷۰
ویارئال
تیر ۲۷, ۱۳۷۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
ویارئال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
کاستیون
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کاستیون
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
روبرت ایبانیز
هافبک
- فروردین ۲, ۱۳۷۲
لگانس
فروردین ۲, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
لگانس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
کاردونا
مهاجم
- تیر ۱۷, ۱۳۷۴
گو اهد ایگلز
تیر ۱۷, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
گو اهد ایگلز
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پونفرادینا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پونفرادینا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Jonás Ramalho
مدافع
- خرداد ۲۰, ۱۳۷۲
مالاگا
خرداد ۲۰, ۱۳۷۲
تیر ۲۴, ۱۴۰۱
رایگان
مالاگا
تیر ۲۴, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
مانو سانچز
مدافع
- شهریور ۳, ۱۳۷۹
اتلتیکو مادرید
شهریور ۳, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اتلتیکو مادرید
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۲۱ مرداد
club logo
۲۹ مرداد
club logo
۵ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۲۱ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۰ مهر
Abde Ezzalzouli
Aimar Oroz
J. Arrasate
Juan Cruz
Lucas Torró
آویلا
اونای گارسیا
بودیمیر
دارکو بارشاناک
دیوید گارسیا
روبن پنیا
روبن گارسیا
سرجیو هررا
مونکایولا
ناچو ویدال
کیکه
گومز
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
اوساسونا
اوساسونا
اوساسونا
اوساسونا
اوساسونا
اوساسونا
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P