یکشنبه, فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

اوساسونا

کشور
تاسیس1920
استادیوم Estadio El Sadar
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
No Posts Found
لالیگا 20-2019
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
لگانس
0
0 1
اوساسونا
1
۲ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
0
0 0
ایبار
0
۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
2
2 2
بارسلونا
2
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
وایادولید
1
1 1
اوساسونا
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
اوساسونا
0
0 0
رئال بتیس
0
۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
رئال مادرید
2
2 0
اوساسونا
0
۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
لوانته
1
1 1
اوساسونا
1
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
اوساسونا
2
2 1
ویارئال
1
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 19:00
گرانادا
1
1 0
اوساسونا
0
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
اوساسونا
3
3 1
والنسیا
1
۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
مایورکا
2
2 2
اوساسونا
2
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
4
4 2
آلاوز
2
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ختافه
0
0 0
اوساسونا
0
۳ آذر ۱۳۹۸ 13:00
اوساسونا
1
1 2
اتلتیک بیلبائو
2
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 15:00
اسپانیول
2
2 4
اوساسونا
4
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 20:00
اوساسونا
1
1 1
سویا
1
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیکو مادرید
2
2 0
اوساسونا
0
۱ دی ۱۳۹۸ 13:00
اوساسونا
3
3 4
رئال سوسیداد
4
۱۵ دی ۱۳۹۸ 20:00
سلتاویگو
1
1 1
اوساسونا
1
۲۸ دی ۱۳۹۸ 17:30
اوساسونا
0
0 0
وایادولید
0
۴ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
اوساسونا
2
2 0
لوانته
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ویارئال
3
3 1
اوساسونا
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
1
1 4
رئال مادرید
4
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
اتلتیک بیلبائو
0
0 1
اوساسونا
1
۴ اسفند ۱۳۹۸ 11:00
اوساسونا
0
0 3
گرانادا
3
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 11:00
سویا
3
3 2
اوساسونا
2
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
اوساسونا
1
1 0
اسپانیول
0
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
-
- -
اوساسونا
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 02:30
اوساسونا
-
- -
اتلتیکو مادرید
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
والنسیا
-
- -
اوساسونا
-
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
آلاوز
-
- -
اوساسونا
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
اوساسونا
-
- -
لگانس
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
ایبار
-
- -
اوساسونا
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
اوساسونا
-
- -
ختافه
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
رئال بتیس
-
- -
اوساسونا
-
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
اوساسونا
-
- -
سلتاویگو
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
بارسلونا
-
- -
اوساسونا
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 01:30
اوساسونا
-
- -
مایورکا
-
کوپا دل ری 20-2019
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Lorca Deportiva
0
0 3
اوساسونا
3
۲۱ دی ۱۳۹۸ 14:30
Haro Deportivo
1
1 2
اوساسونا
2
کوپا دل ری 20-2019
۱ بهمن ۱۳۹۸ 21:30
Recreativo Huelva
2
2 3
اوساسونا
3
در وقتهای اضافه
۹ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
رئال سوسیداد
3
3 1
اوساسونا
1
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
-
- -
اوساسونا
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 02:30
اوساسونا
-
- -
اتلتیکو مادرید
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
والنسیا
-
- -
اوساسونا
-
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
آلاوز
-
- -
اوساسونا
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
اوساسونا
-
- -
لگانس
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
ایبار
-
- -
اوساسونا
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
اوساسونا
-
- -
ختافه
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
رئال بتیس
-
- -
اوساسونا
-
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
اوساسونا
-
- -
سلتاویگو
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
بارسلونا
-
- -
اوساسونا
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 01:30
اوساسونا
-
- -
مایورکا
-
دروازبانها
سرجیو هررا
پست دروازه بان
سن 26
ملیت
روبن
پست دروازه بان
سن 35
ملیت
خوآن پرز
پست دروازه بان
سن 23
ملیت
اینیاکی آلوارز
پست دروازه بان
سن 22
ملیت
مدافعین
لییو
پست مدافع
سن 31
ملیت
ناچو ویدال
پست مدافع
سن 25
ملیت
رائول ناواس
پست مدافع
سن 31
ملیت
اونای گارسیا
پست مدافع
سن 28
ملیت
دیوید گارسیا
پست مدافع
سن 26
ملیت
اویِر
پست مدافع
سن 33
ملیت
رونکالیا
پست مدافع
سن 33
ملیت
تونی لاتو
پست مدافع
سن 22
ملیت
آریدانه
پست مدافع
سن 31
ملیت
اندیکا ایریگوین
پست مدافع
سن 23
ملیت
استوپینیان
پست مدافع
سن 22
ملیت
زابارته
پست مدافع
سن 21
ملیت
هافبکها
آنتونیو اوتگوی خلیفه
پست هافبک
سن 22
ملیت
لوئیس پریا
پست هافبک
سن 22
ملیت
فران مریدا
پست هافبک
سن 30
ملیت
روبرتو تورس
پست هافبک
سن 31
ملیت
روبن گارسیا
پست هافبک
سن 26
ملیت
روبرت ایبانیز
پست هافبک
سن 27
ملیت
دارکو بارشاناک
پست هافبک
سن 28
ملیت
اینیگو پرز
پست هافبک
سن 32
ملیت
مونکایولا
پست هافبک
سن 21
ملیت
ژاوی مارتینز
پست هافبک
سن 20
ملیت
مهاجمین
باربرو
پست مهاجم
سن 21
ملیت
کاردونا
پست مهاجم
سن 24
ملیت
آویلا
پست مهاجم
سن 26
ملیت
انریک گالگو
پست مهاجم
سن 33
ملیت
خوزه آرنایز
پست مهاجم
سن 24
ملیت
خوآن ویار
پست مهاجم
سن 31
ملیت
کیکه بارخا
پست مهاجم
سن 23
ملیت
آدریان لوپز
پست مهاجم
سن 32
ملیت
براندون
پست مهاجم
سن 25
ملیت
آمار بازیکنان
بازیکنپست
اینیاکی آلوارزدروازبان119000001
خوآن پرزدروازبان5548000090
روبندروازبان15141223000144
سرجیو هررادروازبان12111025201213
بازیکنپست
آدریان لوپزمهاجم20109300000000
آریدانهمدافع232320706003000
آنتونیو اوتگوی خلیفههافبک0000000000
آویلامهاجم2218166370011002
استوپینیانمدافع292926374001004
اندیکا ایریگوینمدافع1070000000
انریک گالگومهاجم644012000000
اونای گارسیامدافع865890001000
اویِرمدافع202016629102000
اینیگو پرزهافبک1698831002000
باربرومهاجم11830000001
براندونمهاجم964983001002
تونی لاتومدافع11790000000
خوآن ویارمهاجم1354492002100
خوزه آرنایزمهاجم421700000000
دارکو بارشاناکهافبک232018256001001
دیوید گارسیامدافع232219824000000
رائول ناواسمدافع654851000000
روبرت ایبانیزهافبک1887943001000
روبرتو تورسهافبک282521991006508
روبن گارسیاهافبک242319710005002
روبن گارسیا11906001100
رونکالیامدافع151513233111010
زابارتهمدافع11650000000
ژاوی مارتینزهافبک1070000000
فران مریداهافبک191111087101100
کاردونامهاجم1697812002002
کیکه بارخامهاجم31950000000
لوئیس پریاهافبک20190000000
لییومدافع421942000000
مونکایولاهافبک221413555001000
ناچو ویدالمدافع222017926001000
مطلب بعدی

با فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید

فرم زیر را برای ثبت نام پر کنید

*By تائید کنید که با ثبت نام در سایت فوتبال724 شما قوانین و مقررات سایت را می پذیرید و به آن عمل می کنید. قوانین و مقررات.

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

P