پالرمو

کشور
تاسیس
1900
استادیوم
بازیهای آینده
سری بی ایتالیا
5 آذر 1402
- 18:45
ترنانا
- -
پالرمو
سری بی ایتالیا
10 آذر 1402
- 23:00
پالرمو
- -
کاتانزارو
سری بی ایتالیا
19 آذر 1402
- 18:45
پارما
- -
پالرمو
سری بی ایتالیا
25 آذر 1402
- 18:45
پالرمو
- -
پیزا
سری بی ایتالیا
2 دی 1402
- 16:30
کومو
- -
پالرمو
سری بی ایتالیا
5 دی 1402
- 20:30
پالرمو
- -
کرمونزه
سری بی ایتالیا
23 دی 1402
چیتادلا
- -
پالرمو
سری بی ایتالیا
30 دی 1402
پالرمو
- -
مودنا
سری بی ایتالیا
7 بهمن 1402
کاتانزارو
- -
پالرمو
سری بی ایتالیا
14 بهمن 1402
پالرمو
- -
باری
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
سری بی ایتالیا
21 آبان 1402
- 18:45
پالرمو
0 1
چیتادلا
سری بی ایتالیا
13 آبان 1402
- 18:45
سمپدوریا
1 0
پالرمو
سری بی ایتالیا
7 آبان 1402
- 18:45
پالرمو
1 2
لچو
سری بی ایتالیا
1 آبان 1402
- 22:00
پالرمو
2 2
اسپتزیا
سری بی ایتالیا
15 مهر 1402
- 15:30
مودنا
0 2
پالرمو
سری بی ایتالیا
9 مهر 1402
- 17:45
پالرمو
2 1
سودتیرول
سری بی ایتالیا
4 مهر 1402
- 22:00
ونتزیا
1 3
پالرمو
سری بی ایتالیا
31 شهریور 1402
- 22:00
پالرمو
0 1
نوو کاسنزا
سری بی ایتالیا
25 شهریور 1402
- 15:30
آسکولی
0 1
پالرمو
سری بی ایتالیا
11 شهریور 1402
- 20:00
پالرمو
3 0
فرالپیسالو
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها