زووله

کشور
تاسیس
1910
استادیوم
بازیهای آینده
اردیویسه هلند
4 آذر 1402
- 23:30
زووله
- -
والویک
اردیویسه هلند
11 آذر 1402
- 21:15
ولندام
- -
زووله
اردیویسه هلند
18 آذر 1402
- 22:30
زووله
- -
نیمیخن
اردیویسه هلند
26 آذر 1402
- 19:15
آژاکس
- -
زووله
اردیویسه هلند
23 دی 1402
- 22:30
زووله
- -
هیرنوین
اردیویسه هلند
30 دی 1402
- 22:30
آلکمار
- -
زووله
اردیویسه هلند
6 بهمن 1402
- 22:30
زووله
- -
ویتس
اردیویسه هلند
15 بهمن 1402
- 19:15
اسپارتا روتردام
- -
زووله
اردیویسه هلند
22 بهمن 1402
گو اهد ایگلز
- -
زووله
اردیویسه هلند
29 بهمن 1402
زووله
- -
آلمیره سیتی
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
اردیویسه هلند
21 آبان 1402
- 14:45
آیندهوون
4 0
زووله
اردیویسه هلند
14 آبان 1402
- 17:00
زووله
2 0
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
5 آبان 1402
- 21:30
ویتس
1 1
زووله
اردیویسه هلند
30 مهر 1402
- 16:00
اکسلسیور
2 4
زووله
اردیویسه هلند
16 مهر 1402
- 13:45
زووله
0 2
فاینورد
اردیویسه هلند
9 مهر 1402
- 16:00
هراکلس
2 1
زووله
اردیویسه هلند
2 مهر 1402
- 18:15
زووله
0 3
آلکمار
اردیویسه هلند
26 شهریور 1402
- 13:45
زووله
1 1
گو اهد ایگلز
اردیویسه هلند
11 شهریور 1402
- 18:00
آلمیره سیتی
1 2
زووله
اردیویسه هلند
5 شهریور 1402
- 13:45
زووله
1 0
اوترخت
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
دروازبانها
سن
ملیت
1
سن:
-
-
40
سن:
-
-
25
سن:
-
-
41
سن:
-
-
مدافعین
سن
ملیت
سن:
-
-
سن:
-
-
سن:
-
-
20
سن:
-
-
4
سن:
-
-
3
سن:
-
-
6
سن:
-
-
15
سن:
-
-
33
سن:
-
-
32
سن:
-
-
2
سن:
-
-
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
سن:
-
-
سن:
-
-
37
سن:
-
-
13
سن:
-
-
7
سن:
-
-
18
سن:
-
-
17
سن:
-
-
8
سن:
-
-
11
سن:
-
-
28
سن:
-
-
16
سن:
-
-
34
سن:
-
-
30
سن:
-
-
مهاجمین
سن
ملیت
14
سن:
-
-
23
سن:
-
-
10
سن:
-
-
19
سن:
-
-
9
سن:
-
-
21
سن:
-
-
مربی
سن
ملیت
D. Schreuder
D.Schreuder
سن:
52
52
O. Amelink
O.Amelink
سن:
30
30