راسینگ فرول

کشور
تاسیس
1919
استادیوم
بازیهای آینده
لالیگا 2 اسپانیا
28 آبان 1402
- 16:30
راسینگ فرول
- -
بورگوس
لالیگا 2 اسپانیا
5 آذر 1402
- 16:30
لگانس
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
12 آذر 1402
- 21:00
راسینگ فرول
- -
آلباسته
لالیگا 2 اسپانیا
19 آذر 1402
هوئسکا
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
26 آذر 1402
راسینگ فرول
- -
تنریف
لالیگا 2 اسپانیا
29 آذر 1402
وایادولید
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
24 دی 1402
راسینگ فرول
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
1 بهمن 1402
راسینگ فرول
- -
اوویدو
لالیگا 2 اسپانیا
8 بهمن 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
15 بهمن 1402
راسینگ فرول
- -
ایبار
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
لالیگا 2 اسپانیا
20 آبان 1402
- 21:00
میراندس
1 2
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
14 آبان 1402
- 16:30
راسینگ فرول
1 0
آندورا
لالیگا 2 اسپانیا
7 آبان 1402
- 23:30
راسینگ سانتاندر
1 3
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
30 مهر 1402
- 15:30
راسینگ فرول
1 1
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
24 مهر 1402
- 22:30
لوانته
1 0
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
16 مهر 1402
- 20:00
راسینگ فرول
1 1
کارتاخنا
لالیگا 2 اسپانیا
13 مهر 1402
- 23:00
راسینگ فرول
1 0
آموریبیتا
لالیگا 2 اسپانیا
10 مهر 1402
- 22:30
اسپانیول
3 0
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
3 مهر 1402
- 22:30
راسینگ فرول
1 0
زاراگوزا
لالیگا 2 اسپانیا
26 شهریور 1402
- 17:45
ایبار
2 0
راسینگ فرول
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها