براگا

کشور
تاسیس1921
استادیوم Estádio Municipal de Braga
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
پریمیرا لیگا پرتغال 21-2020
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
پورتو
3 1
براگا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
پورتو
3
1
براگا
۴ مهر ۱۳۹۹ 23:00
براگا
- -
سانتاکلارا
۴ مهر ۱۳۹۹ 23:00
براگا
-
-
سانتاکلارا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 23:30
توندلا
- -
براگا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 23:30
توندلا
-
-
براگا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
براگا
- -
ناسیونال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
براگا
-
-
ناسیونال
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویتوریا گیمارش
- -
براگا
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویتوریا گیمارش
-
-
براگا
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
فامالیسائو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
فامالیسائو
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بنفیکا
- -
براگا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بنفیکا
-
-
براگا
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
Farense
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
Farense
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بلننسس
- -
براگا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بلننسس
-
-
براگا
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
ریوآوه
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
ریوآوه
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بوآویستا
- -
براگا
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بوآویستا
-
-
براگا
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
براگا
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
براگا
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
ماریتیمو
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
ماریتیمو
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
پاکوش فریرا
- -
براگا
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
پاکوش فریرا
-
-
براگا
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
خیل ویسنته
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
خیل ویسنته
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
موریرنزه
- -
براگا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
موریرنزه
-
-
براگا
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
پورتیموننزه
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
پورتیموننزه
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
پورتو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
پورتو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
سانتاکلارا
- -
براگا
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
سانتاکلارا
-
-
براگا
۳ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
توندلا
۳ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
توندلا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
ناسیونال
- -
براگا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
ناسیونال
-
-
براگا
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
ویتوریا گیمارش
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
ویتوریا گیمارش
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
فامالیسائو
- -
براگا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
فامالیسائو
-
-
براگا
۱ فروردین ۱۴۰۰ 19:30
براگا
- -
بنفیکا
۱ فروردین ۱۴۰۰ 19:30
براگا
-
-
بنفیکا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
Farense
- -
براگا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
Farense
-
-
براگا
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
بلننسس
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
بلننسس
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
ریوآوه
- -
براگا
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
ریوآوه
-
-
براگا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
بوآویستا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
بوآویستا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
ماریتیمو
- -
براگا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
ماریتیمو
-
-
براگا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
پاکوش فریرا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
پاکوش فریرا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
خیل ویسنته
- -
براگا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
خیل ویسنته
-
-
براگا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
موریرنزه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
موریرنزه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
پورتیموننزه
- -
براگا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
پورتیموننزه
-
-
براگا
۴ مهر ۱۳۹۹ 23:00
براگا
- -
سانتاکلارا
۴ مهر ۱۳۹۹ 23:00
براگا
-
-
سانتاکلارا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 23:30
توندلا
- -
براگا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 23:30
توندلا
-
-
براگا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
براگا
- -
ناسیونال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
براگا
-
-
ناسیونال
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویتوریا گیمارش
- -
براگا
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ویتوریا گیمارش
-
-
براگا
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
فامالیسائو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
فامالیسائو
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بنفیکا
- -
براگا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بنفیکا
-
-
براگا
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
Farense
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
Farense
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بلننسس
- -
براگا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
بلننسس
-
-
براگا
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
ریوآوه
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
ریوآوه
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بوآویستا
- -
براگا
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بوآویستا
-
-
براگا
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
براگا
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
براگا
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
ماریتیمو
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
ماریتیمو
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
پاکوش فریرا
- -
براگا
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
پاکوش فریرا
-
-
براگا
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
خیل ویسنته
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
خیل ویسنته
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
موریرنزه
- -
براگا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
موریرنزه
-
-
براگا
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
پورتیموننزه
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
پورتیموننزه
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
پورتو
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
پورتو
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
سانتاکلارا
- -
براگا
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
سانتاکلارا
-
-
براگا
۳ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
توندلا
۳ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
توندلا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
ناسیونال
- -
براگا
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
ناسیونال
-
-
براگا
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
براگا
- -
ویتوریا گیمارش
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
براگا
-
-
ویتوریا گیمارش
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
فامالیسائو
- -
براگا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
فامالیسائو
-
-
براگا
۱ فروردین ۱۴۰۰ 19:30
براگا
- -
بنفیکا
۱ فروردین ۱۴۰۰ 19:30
براگا
-
-
بنفیکا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
Farense
- -
براگا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
Farense
-
-
براگا
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
بلننسس
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
بلننسس
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
ریوآوه
- -
براگا
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
ریوآوه
-
-
براگا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
بوآویستا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
بوآویستا
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
ماریتیمو
- -
براگا
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
ماریتیمو
-
-
براگا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
پاکوش فریرا
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
پاکوش فریرا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
خیل ویسنته
- -
براگا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
خیل ویسنته
-
-
براگا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
موریرنزه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
موریرنزه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
پورتیموننزه
- -
براگا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
پورتیموننزه
-
-
براگا
##دروازبانها
Eduardo
سن 38 ملیت
ماتئوس
سن 28 ملیت
تیاگو سا
سن 25 ملیت
Rogério Santos
سن 21 ملیت
L. Horníček
سن 18 ملیت
##مدافعین
Rolando
سن 35 ملیت
Lucas Cunha
سن 23 ملیت
رائول سیلوا
سن 30 ملیت
Sequeira
سن 30 ملیت
Diogo Figueiras
سن 29 ملیت
Ricardo Esgaio
سن 27 ملیت
برونو ویانا
سن 25 ملیت
دیوگو ویانا
سن 30 ملیت
Tormena
سن 24 ملیت
Francisco Moura
سن 21 ملیت
David Carmo
سن 21 ملیت
Zé Carlos
سن 22 ملیت
Fabiano
سن 20 ملیت
##هافبکها
João Novais
سن 27 ملیت
Eduardo
سن 27 ملیت
Fransérgio
سن 29 ملیت
Bruno Xadas
سن 22 ملیت
المعتصم بالله علی محمد
سن 24 ملیت
Castro
سن 32 ملیت
N. Gaitán
سن 32 ملیت
آندره هورتا
سن 23 ملیت
##مهاجمین
آبل روییز
سن 20 ملیت
روی فونته
سن 30 ملیت
Iuri Medeiros
سن 26 ملیت
ریکاردو هورتا
سن 26 ملیت
Crislan
سن 28 ملیت
Murilo
سن 25 ملیت
پائولینیو
سن 27 ملیت
فابیو مارتینز
سن 27 ملیت
گالنو
سن 22 ملیت
Guilherme Schettine
سن 24 ملیت
Leandro Sanca
سن 20 ملیت
بازیکنپست
R. Silvaدروازبان101400100
تیاگو سادروازبان00000000
ماتئوسدروازبان119000001
بازیکنپست
Castroهافبک10290001000
David Carmoمدافع11901000000
Francisco Mouraمدافع0000000000
Fransérgioهافبک11900000000
Guilherme Schettineمهاجم11610000000
Iuri Medeirosهافبک11780000000
João Novaisهافبک0000000000
Ricardo Esgaioمدافع11901000000
Rolandoمدافع0000000000
Sequeiraمدافع10120000001
Tormenaمدافع11780000000
آبل روییزمهاجم11900000000
آندره هورتاهافبک11611000000
المعتصم بالله علی محمدهافبک10120000000
برونو ویانامدافع11901000000
رائول سیلوامدافع11900000000
ریکاردو هورتامهاجم11900000000
گالنومهاجم11600000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P