فرایبورگ

کشور
تاسیس1904
استادیوم Schwarzwald-Stadion
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه شوارزوالد ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
3 0
ماینز
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
3
0
ماینز
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
1 3
فرایبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
3
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
1 2
کلن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
2
کلن
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
هوفنهایم
0 3
فرایبورگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
0
3
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
1 1
آگزبورگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
1
آگزبورگ
ورزشگاه مرکور اسپیل ۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1 2
فرایبورگ
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
2
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
2 2
بوروسیا دورتموند
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
2
2
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
یونیون برلین
2 0
فرایبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
0
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
2 1
لایپزیگ
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
2
1
لایپزیگ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
2 2
فرایبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
2
2
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:00
فرایبورگ
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه بای آره نا ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بایر لورکوزن
1 1
فرایبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
1
فرایبورگ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
فرایبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
1 0
ولفسبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
ولفسبورگ
ورزشگاه المپیک برلین ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
1 0
فرایبورگ
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
1
0
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
فرایبورگ
1 3
بایرن مونیخ
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
3
بایرن مونیخ
ورزشگاه ولتینز ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
2 2
فرایبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
2
فرایبورگ
ورزشگاه اپل ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ماینز
1 2
فرایبورگ
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه اپل
ماینز
1
2
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
0 2
پادربورن
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
0
2
پادربورن
ورزشگاه رین انرژی ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
کلن
4 0
فرایبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
4
0
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
1 0
هوفنهایم
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
هوفنهایم
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
1 1
فرایبورگ
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
1
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
0 2
فورتونا دوسلدورف
۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
0
2
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا دورتموند
1 0
فرایبورگ
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
1
0
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
فرایبورگ
3 1
یونیون برلین
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
3
1
یونیون برلین
ورزشگاه ردبول آرنا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
لایپزیگ
1 1
فرایبورگ
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
1
1
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
فرایبورگ
0 1
وردربرمن
۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
0
1
وردربرمن
ورزشگاه کامرزبانک ۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
3 3
فرایبورگ
۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
3
3
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۹ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
فرایبورگ
0 1
بایر لورکوزن
۹ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
0
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه شوارزوالد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
فرایبورگ
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه فولکس واگن ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ولفسبورگ
2 2
فرایبورگ
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
2
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
فرایبورگ
2 1
هرتابرلین
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
2
1
هرتابرلین
ورزشگاه آلیانز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
بایرن مونیخ
3 1
فرایبورگ
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
3
1
فرایبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
فرایبورگ
4 0
شالکه
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
4
0
شالکه
دی اف بی پوکال 20-2019
MDCC-Arena ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
ماگدبورگ
0 1
فرایبورگ
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
0
1
فرایبورگ
در وقتهای اضافه
Schwarzwald-Stadion ۷ آبان ۱۳۹۸ 21:00
فرایبورگ
1 3
یونیون برلین
۷ آبان ۱۳۹۸ 21:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
1
3
یونیون برلین
##دروازبانها
A. Schwolow
سن 28 ملیت
M. Flekken
سن 27 ملیت
N. Thiede
سن 21 ملیت
##مدافعین
P. Lienhart
سن 24 ملیت
M. Gulde
سن 29 ملیت
L. Kübler
سن 27 ملیت
D. Heintz
سن 26 ملیت
R. Koch
سن 23 ملیت
C. Günter
سن 27 ملیت
G. Itter
سن 21 ملیت
Nico Schlotterbeck
سن 20 ملیت
##هافبکها
Jeong Woo-Yeong
سن 20 ملیت
J. Schmid
سن 30 ملیت
M. Frantz
سن 33 ملیت
Y. Ravet
سن 30 ملیت
N. Höfler
سن 30 ملیت
V. Grifo
سن 27 ملیت
Yannik Keitel
سن 20 ملیت
J. Haberer
سن 26 ملیت
Lino Tempelmann
سن 21 ملیت
F. Kath
سن 25 ملیت
A. Abrashi
سن 30 ملیت
J. Gondorf
سن 32 ملیت
##مهاجمین
L. Höler
سن 26 ملیت
L. Waldschmidt
سن 24 ملیت
N. Petersen
سن 31 ملیت
B. Borello
سن 24 ملیت
R. Sallai
سن 23 ملیت
Kwon Chang-Hoon
سن 26 ملیت
T. Kleindienst
سن 24 ملیت
M. Terrazzino
سن 29 ملیت
بازیکنپست
A. Schwolowدروازبان25252213000325
M. Flekkenدروازبان1111990000173
N. Thiedeدروازبان106700010
بازیکنپست
A. Abrashiهافبک1386623000000
B. Borelloمهاجم854101000001
C. Günterمدافع363632422002008
D. Heintzمدافع302926443000001
G. Itterمدافع30320000000
J. Gondorfهافبک321642000000
J. Habererهافبک272118154102002
J. Schmidهافبک353330501005002
Jeong Woo-Yeongهافبک10330000000
Kwon Chang-Hoonمهاجم2366630002000
L. Hölerمهاجم362825814008002
L. Küblerمدافع532101000000
L. Waldschmidtمهاجم241513893008301
Lino Tempelmannهافبک11340000000
M. Frantzهافبک2055012000001
M. Guldeمدافع171513730001000
N. Höflerهافبک333229059001000
N. Petersenمهاجم3626260710011102
Nico Schlotterbeckمدافع1454611000000
P. Lienhartمدافع242119473000001
R. Kochمدافع343228074002000
R. Sallaiمهاجم231712942002000
T. Kleindienstمهاجم0000000000
V. Grifoهافبک271817101014109
Y. Ravetهافبک0000000000
Yannik Keitelهافبک321750000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P