پادربورن

کشور
تاسیس1907
استادیوم Benteler-Arena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه بای آره نا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
3 2
پادربورن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
3
2
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
1 3
فرایبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
3
فرایبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ولفسبورگ
1 1
پادربورن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
پادربورن
1 5
شالکه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
5
شالکه
ورزشگاه المپیک برلین ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
هرتابرلین
2 1
پادربورن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
1
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
2 3
بایرن مونیخ
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
3
بایرن مونیخ
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
1 2
ماینز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
2
ماینز
ورزشگاه رین انرژی ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:30
کلن
3 0
پادربورن
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
3
0
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
2 0
فورتونا دوسلدورف
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
هوفنهایم
3 0
پادربورن
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
3
0
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
0 1
آگزبورگ
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
0
1
آگزبورگ
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا دورتموند
3 3
پادربورن
۱ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
3
3
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
2 3
لایپزیگ
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
3
لایپزیگ
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 17:00
وردربرمن
0 1
پادربورن
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 17:00
وردربرمن
0
1
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
1 1
یونیون برلین
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
1
یونیون برلین
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 0
پادربورن
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
0
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱ دی ۱۳۹۸ 17:00
پادربورن
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۱ دی ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۹ دی ۱۳۹۸ 17:00
پادربورن
1 4
بایر لورکوزن
۲۹ دی ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
4
بایر لورکوزن
ورزشگاه شوارزوالد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
0 2
پادربورن
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
0
2
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
پادربورن
2 4
ولفسبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
4
ولفسبورگ
ورزشگاه ولتینز ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
1 1
پادربورن
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
1
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
1 2
هرتابرلین
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
2
هرتابرلین
ورزشگاه آلیانز ۲ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
بایرن مونیخ
3 2
پادربورن
۲ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
3
2
پادربورن
ورزشگاه اپل ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ماینز
2 0
پادربورن
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه اپل
ماینز
2
0
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
پادربورن
1 2
کلن
۱۶ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
2
کلن
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
فورتونا دوسلدورف
0 0
پادربورن
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
0
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
پادربورن
1 1
هوفنهایم
۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
1
هوفنهایم
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
آگزبورگ
0 0
پادربورن
۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
0
0
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
پادربورن
1 6
بوروسیا دورتموند
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
6
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه ردبول آرنا ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
لایپزیگ
1 1
پادربورن
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
1
1
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
پادربورن
1 5
وردربرمن
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
5
وردربرمن
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
یونیون برلین
1 0
پادربورن
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
1
0
پادربورن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
پادربورن
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه کامرزبانک ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
3 2
پادربورن
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
3
2
پادربورن
دی اف بی پوکال 20-2019
Häcker Wiehenstadion ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
SV Rodinghausen
3 3
پادربورن
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Häcker Wiehenstadion
SV Rodinghausen
3
3
پادربورن
پنالتی ها 2-4
BayArena ۷ آبان ۱۳۹۸ 23:15
بایر لورکوزن
1 0
پادربورن
۷ آبان ۱۳۹۸ 23:15
BayArena
بایر لورکوزن
1
0
پادربورن
##دروازبانها
L. Zingerle
سن 26 ملیت
J. Huth
سن 26 ملیت
L. Brüggemeier
سن 22 ملیت
M. Ratajczak
سن 38 ملیت
##مدافعین
P. Tawiah
سن 21 ملیت
Leon-Hendrik Fesser
سن 25 ملیت
U. Hünemeier
سن 34 ملیت
Jan-Luca Rumpf
سن 21 ملیت
C. Strohdiek
سن 32 ملیت
S. Schonlau
سن 25 ملیت
Luca Jannis Kilian
سن 20 ملیت
L. Jans
سن 27 ملیت
Christopher Antwi-Adjej
سن 26 ملیت
J. Collins
سن 25 ملیت
##هافبکها
Cauly
سن 24 ملیت
F. Drinkuth
سن 25 ملیت
M. Hilßner
سن 25 ملیت
S. Friðjónsson
سن 24 ملیت
K. Gjasula
سن 30 ملیت
K. Pröger
سن 28 ملیت
S. Michel
سن 30 ملیت
Dominik Bilogrević
سن 21 ملیت
Adrian Oeynhausen
سن 18 ملیت
Abdelhamid Sabiri
سن 23 ملیت
Rifet Kapič
سن 25 ملیت
M. Dräger
سن 24 ملیت
Anthony Evans
سن 21 ملیت
B. Zolinski
سن 28 ملیت
G. Holtmann
سن 25 ملیت
Sebastian Vasiliadis
سن 22 ملیت
Sergio Baris Gucciardo
سن 21 ملیت
T. Schwede
سن 26 ملیت
##مهاجمین
J. Dörfler
سن 23 ملیت
M. Ritter
سن 25 ملیت
Dennis Srbeny
سن 26 ملیت
S. Mamba
سن 26 ملیت
D. Jastrzembski
سن 20 ملیت
B. Gueye
سن 25 ملیت
K. Shelton
سن 27 ملیت
بازیکنپست
J. Huthدروازبان88720000210
L. Zingerleدروازبان28282520100575
M. Ratajczakدروازبان00010000
بازیکنپست
Abdelhamid Sabiriهافبک251011296004101
Adrian Oeynhausenهافبک0000000000
Anthony Evansهافبک621530000000
B. Gueyeمهاجم311090000000
B. Zolinskiهافبک301512904003013
C. Strohdiekمدافع171714543001002
Caulyهافبک1598210002000
Christopher Antwi-Adjejمدافع363026532002002
D. Jastrzembskiمهاجم611740000000
Dennis Srbenyمهاجم171411282005001
Dominik Bilogrevićهافبک0000000000
G. Holtmannهافبک261412002011000
J. Collinsمدافع323127598101012
Jan-Luca Rumpfمدافع11900000000
K. Gjasulaهافبک3130245919002001
K. Prögerهافبک332422200002006
K. Sheltonمهاجم40410000000
L. Jansمدافع242117512000001
Luca Jannis Kilianمدافع161513651000000
M. Drägerهافبک181614562001003
M. Ritterمهاجم1134313000001
Rifet Kapičهافبک0000000000
S. Friðjónssonهافبک521901000000
S. Mambaمهاجم262017025006002
S. Michelهافبک301313887005002
S. Schonlauمدافع242421602002000
Sebastian Vasiliadisهافبک3333290211001001
U. Hünemeierمدافع171413006102100

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P