اسپورتینگ لیسبون

کشور
تاسیس1906
استادیوم Estádio José Alvalade
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ اروپا فصل 21-2020
۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
Aberdeen
۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
1
0
Aberdeen
۱۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
لسک لینز
۱۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
لسک لینز
پریمیرا لیگا پرتغال 21-2020
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
اسپورتینگ لیسبون
- -
خیل ویسنته
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
اسپورتینگ لیسبون
-
-
خیل ویسنته
۶ مهر ۱۳۹۹ 21:00
پاکوش فریرا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۶ مهر ۱۳۹۹ 21:00
پاکوش فریرا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 23:30
پورتیموننزه
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 23:30
پورتیموننزه
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
پورتو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
پورتو
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سانتاکلارا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سانتاکلارا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
توندلا
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
توندلا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ویتوریا گیمارش
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ویتوریا گیمارش
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
موریرنزه
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
موریرنزه
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فامالیسائو
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فامالیسائو
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
Farense
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
Farense
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بلننسس
- -
اسپورتینگ لیسبون
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بلننسس
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
براگا
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
براگا
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
ناسیونال
- -
اسپورتینگ لیسبون
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
ناسیونال
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
ریوآوه
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
ریوآوه
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
بوآویستا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
بوآویستا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
بنفیکا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
بنفیکا
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
ماریتیمو
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
ماریتیمو
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
خیل ویسنته
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
خیل ویسنته
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
پاکوش فریرا
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
پاکوش فریرا
۳ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
پورتیموننزه
۳ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
پورتیموننزه
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
پورتو
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
پورتو
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
سانتاکلارا
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
سانتاکلارا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
توندلا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
توندلا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱ فروردین ۱۴۰۰ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
ویتوریا گیمارش
۱ فروردین ۱۴۰۰ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
ویتوریا گیمارش
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
موریرنزه
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
موریرنزه
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
فامالیسائو
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
فامالیسائو
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
Farense
- -
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
Farense
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
بلننسس
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
بلننسس
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
ناسیونال
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
ناسیونال
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
ریوآوه
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
ریوآوه
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
بوآویستا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
بوآویستا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
بنفیکا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
بنفیکا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
ماریتیمو
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
ماریتیمو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
اسپورتینگ لیسبون
- -
خیل ویسنته
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
اسپورتینگ لیسبون
-
-
خیل ویسنته
۶ مهر ۱۳۹۹ 21:00
پاکوش فریرا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۶ مهر ۱۳۹۹ 21:00
پاکوش فریرا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
لسک لینز
۱۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
لسک لینز
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 23:30
پورتیموننزه
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 23:30
پورتیموننزه
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
پورتو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
پورتو
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سانتاکلارا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سانتاکلارا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
توندلا
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
توندلا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ویتوریا گیمارش
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
ویتوریا گیمارش
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
موریرنزه
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
موریرنزه
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فامالیسائو
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
فامالیسائو
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
Farense
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
Farense
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بلننسس
- -
اسپورتینگ لیسبون
۷ دی ۱۳۹۹ 19:30
بلننسس
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
براگا
۱۴ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
براگا
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
ناسیونال
- -
اسپورتینگ لیسبون
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:30
ناسیونال
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
ریوآوه
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
ریوآوه
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
بوآویستا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
بوآویستا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
بنفیکا
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
بنفیکا
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
ماریتیمو
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
ماریتیمو
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
خیل ویسنته
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
خیل ویسنته
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
پاکوش فریرا
۲۶ بهمن ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
پاکوش فریرا
۳ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
پورتیموننزه
۳ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
پورتیموننزه
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
پورتو
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
پورتو
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
سانتاکلارا
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
سانتاکلارا
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
توندلا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
توندلا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱ فروردین ۱۴۰۰ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
ویتوریا گیمارش
۱ فروردین ۱۴۰۰ 19:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
ویتوریا گیمارش
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
موریرنزه
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
موریرنزه
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
فامالیسائو
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
فامالیسائو
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
Farense
- -
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 18:30
Farense
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
بلننسس
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
بلننسس
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
براگا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
ناسیونال
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
ناسیونال
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
ریوآوه
- -
اسپورتینگ لیسبون
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
ریوآوه
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
بوآویستا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
بوآویستا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
بنفیکا
- -
اسپورتینگ لیسبون
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
بنفیکا
-
-
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
- -
ماریتیمو
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
-
ماریتیمو
##دروازبانها
آدان
سن 33 ملیت
لوئیس ماکسیمیانو
سن 21 ملیت
رنان ریبیرو
سن 30 ملیت
دیوگو سوسا
سن 22 ملیت
##مدافعین
نتو
سن 32 ملیت
تیاگو ایلوری
سن 27 ملیت
Bruno Miguel Boialvo Gaspar
سن 27 ملیت
کریستین بورخا
سن 27 ملیت
سباستین کواتس
سن 29 ملیت
استفان ریستوفسکی
سن 28 ملیت
فدال
سن 30 ملیت
آگبنینو
سن 24 ملیت
والنتین رویزر
سن 24 ملیت
آنتونس
سن 33 ملیت
Pedro Porro
سن 21 ملیت
Eduardo Quaresma
سن 18 ملیت
Gonçalo Inácio
سن 19 ملیت
##هافبکها
دومبیا
سن 22 ملیت
میگل لوئیس
سن 21 ملیت
وندل
سن 23 ملیت
برونو پائولیستا
سن 25 ملیت
پدرو گونسالوس
سن 22 ملیت
ژوائو پائولینیا
سن 25 ملیت
ماتئوس
سن 26 ملیت
Filipe Chaby
سن 26 ملیت
Matheus Luiz Nunes
سن 22 ملیت
Daniel Bragança
سن 21 ملیت
رودریگو فرناندس
سن 19 ملیت
##مهاجمین
رافائل کاماچو
سن 20 ملیت
جیوانی کابرال
سن 22 ملیت
Abdoulay Diaby
سن 29 ملیت
لوئیز فیلیپه
سن 26 ملیت
آلان روئیز
سن 27 ملیت
گونزالو پلاتا
سن 19 ملیت
لوسیانو ویتو
سن 26 ملیت
نونو سانتوس
سن 25 ملیت
A. Šporar
سن 26 ملیت
Nuno Mendes
سن 18 ملیت
Joelson Mendes
سن 17 ملیت
Tiago Tomas
سن 18 ملیت
بازیکنپست
آداندروازبان119000001
بازیکنپست
A. Šporarمهاجم10130000000
André Paulo0000000000
Daniel Bragançaهافبک1040000000
João Silva0000000000
Joelson Mendesمهاجم0000000000
Matheus Luiz Nunesهافبک11900000000
Nuno Mendesمهاجم11900000000
Pedro Porroمدافع11880000000
Tiago Tomasمهاجم11771001000
آنتونسمدافع0000000000
جیوانی کابرالمهاجم11900000000
سباستین کواتسمدافع11900000000
فدالمدافع11900000000
گونزالو پلاتامهاجم1020000000
لوسیانو ویتومهاجم11901000001
نتومدافع11900000000
وندلهافبک11860000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P