اسپورتینگ گیخون

کشور
تاسیس
1905
استادیوم
میزبان مهمان همه
تعداد بازی 3 4 7
برد 3 0 3
تساوی 0 2 2
باخت 0 2 2
میزبان مهمان همه
در هر بازی جمع در هر بازی جمع در هر بازی جمع
گل 2.3 7 0 1 7
گل خورده 0.7 2 1 4 0.9 6
کارتهای زرد 1.7 5 2.8 11 2.3 16
کارتهای قرمز 0 0 0
کلین شیت 0.3 1 0.5 2 0.4 3
کرنرها 7.7 23 2.3 9 4.6 32
خطاها 11.7 35 14.5 58 13.3 93
آفسایدها 1 3 3.5 14 2.4 17
شوتها 13 39 7 28 9.6 67
شوت در چهارچوب 4.3 13 1.5 6 2.7 19
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا ۲ اسپانیا 24-2023
لالیگا 2 اسپانیا
20 مرداد 1402
- 23:00
وایادولید
2 0
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
29 مرداد 1402
- 21:00
اسپورتینگ گیخون
3 0
میراندس
لالیگا 2 اسپانیا
5 شهریور 1402
- 18:30
راسینگ فرول
2 0
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
11 شهریور 1402
- 17:45
اسپورتینگ گیخون
2 1
بورگوس
لالیگا 2 اسپانیا
18 شهریور 1402
- 20:00
اوویدو
0 0
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
26 شهریور 1402
- 22:30
اسپورتینگ گیخون
2 1
تنریف
لالیگا 2 اسپانیا
1 مهر 1402
- 15:30
آندورا
0 0
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
9 مهر 1402
- 22:30
هوئسکا
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
12 مهر 1402
- 23:00
اسپورتینگ گیخون
- -
الچه
لالیگا 2 اسپانیا
15 مهر 1402
- 20:00
راسینگ سانتاندر
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
22 مهر 1402
- 20:00
اسپورتینگ گیخون
- -
زاراگوزا
لالیگا 2 اسپانیا
30 مهر 1402
- 20:00
آلباسته
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
7 آبان 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
14 آبان 1402
ویارئال 2
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
21 آبان 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
آموریبیتا
لالیگا 2 اسپانیا
28 آبان 1402
آلکورکون
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
5 آذر 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
12 آذر 1402
کارتاخنا
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
19 آذر 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
لوانته
لالیگا 2 اسپانیا
26 آذر 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
لگانس
لالیگا 2 اسپانیا
29 آذر 1402
ایبار
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
24 دی 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
هوئسکا
لالیگا 2 اسپانیا
1 بهمن 1402
تنریف
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
8 بهمن 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
15 بهمن 1402
زاراگوزا
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
22 بهمن 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
اوویدو
لالیگا 2 اسپانیا
29 بهمن 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
وایادولید
لالیگا 2 اسپانیا
6 اسفند 1402
بورگوس
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
13 اسفند 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
آلباسته
لالیگا 2 اسپانیا
20 اسفند 1402
لوانته
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
27 اسفند 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
آلکورکون
لالیگا 2 اسپانیا
5 فروردین 1403
آموریبیتا
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
12 فروردین 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
راسینگ سانتاندر
لالیگا 2 اسپانیا
19 فروردین 1403
میراندس
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
26 فروردین 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
کارتاخنا
لالیگا 2 اسپانیا
2 اردیبهشت 1403
الچه
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
9 اردیبهشت 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
ویارئال 2
لالیگا 2 اسپانیا
16 اردیبهشت 1403
اسپانیول
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
23 اردیبهشت 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
آندورا
لالیگا 2 اسپانیا
30 اردیبهشت 1403
لگانس
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
6 خرداد 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
ایبار
لالیگا 2 اسپانیا
13 خرداد 1403
الدنسه
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
9 مهر 1402
- 22:30
هوئسکا
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
12 مهر 1402
- 23:00
اسپورتینگ گیخون
- -
الچه
لالیگا 2 اسپانیا
15 مهر 1402
- 20:00
راسینگ سانتاندر
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
22 مهر 1402
- 20:00
اسپورتینگ گیخون
- -
زاراگوزا
لالیگا 2 اسپانیا
30 مهر 1402
- 20:00
آلباسته
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
7 آبان 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
14 آبان 1402
ویارئال 2
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
21 آبان 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
آموریبیتا
لالیگا 2 اسپانیا
28 آبان 1402
آلکورکون
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
5 آذر 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
12 آذر 1402
کارتاخنا
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
19 آذر 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
لوانته
لالیگا 2 اسپانیا
26 آذر 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
لگانس
لالیگا 2 اسپانیا
29 آذر 1402
ایبار
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
24 دی 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
هوئسکا
لالیگا 2 اسپانیا
1 بهمن 1402
تنریف
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
8 بهمن 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
15 بهمن 1402
زاراگوزا
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
22 بهمن 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
اوویدو
لالیگا 2 اسپانیا
29 بهمن 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
وایادولید
لالیگا 2 اسپانیا
6 اسفند 1402
بورگوس
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
13 اسفند 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
آلباسته
لالیگا 2 اسپانیا
20 اسفند 1402
لوانته
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
27 اسفند 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
آلکورکون
لالیگا 2 اسپانیا
5 فروردین 1403
آموریبیتا
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
12 فروردین 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
راسینگ سانتاندر
لالیگا 2 اسپانیا
19 فروردین 1403
میراندس
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
26 فروردین 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
کارتاخنا
لالیگا 2 اسپانیا
2 اردیبهشت 1403
الچه
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
9 اردیبهشت 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
ویارئال 2
لالیگا 2 اسپانیا
16 اردیبهشت 1403
اسپانیول
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
23 اردیبهشت 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
آندورا
لالیگا 2 اسپانیا
30 اردیبهشت 1403
لگانس
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
6 خرداد 1403
اسپورتینگ گیخون
- -
ایبار
لالیگا 2 اسپانیا
13 خرداد 1403
الدنسه
- -
اسپورتینگ گیخون
بازیکنها
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
آلکورکون
10 تیر 1402
آلکورکون
10 تیر 1402
Real Unión
10 تیر 1402
Real Unión
10 تیر 1402
Celta de Vigo II
10 تیر 1402
Celta de Vigo II
10 تیر 1402
player photo
روبن یانیِز
دروازبان
- 20 مهر 1372
مالاگا
20 مهر 1372
10 تیر 1402
رایگان
مالاگا
10 تیر 1402 رایگان
راسینگ فرول
10 تیر 1402
راسینگ فرول
10 تیر 1402
بورگوس
10 تیر 1402
بورگوس
10 تیر 1402
Santos Laguna
10 تیر 1402
Santos Laguna
10 تیر 1402
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
Marino de Luanco
22 تیر 1402
قرضی
Marino de Luanco
22 تیر 1402 قرضی
Real Avilés
20 تیر 1402
Real Avilés
20 تیر 1402
TSC Backa Topola
11 تیر 1402
قرضی
TSC Backa Topola
11 تیر 1402 قرضی
player photo
جونی رودریگز
مهاجم
- 18 تیر 1370
لاتزیو
18 تیر 1370
10 تیر 1402
لاتزیو
10 تیر 1402
player photo
José Martínez
مدافع
- 13 اسفند 1380
اسپورتینگ لیسبون
13 اسفند 1380
10 تیر 1402
اسپورتینگ لیسبون
10 تیر 1402
Lanus
10 تیر 1402
Lanus
10 تیر 1402
FC Juarez
1 تیر 1402
رایگان
FC Juarez
1 تیر 1402 رایگان
بازیکن
club logo
20 مرداد
club logo
29 مرداد
club logo
5 شهریور
club logo
11 شهریور
club logo
18 شهریور
club logo
26 شهریور
club logo
1 مهر
Alexandru Ștefan Pașcanu
Dani Queipo
Diego Sanchez
Enol Coto
H. Hassan
Jonathan Varane
Nacho Méndez
Pablo García
Pablo Ínsua
U. Đurđević
کریستین ریورا
کوته
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
اسپورتینگ گیخون
اسپورتینگ گیخون
اسپورتینگ گیخون
اسپورتینگ گیخون
اسپورتینگ گیخون
اسپورتینگ گیخون
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست