سنت ترویدن

کشور
تاسیس
1924
استادیوم
بازیهای آینده
ژوپیه پرولیگ بلژیک
3 آذر 1402
- 23:15
سنت ترویدن
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
12 آذر 1402
- 18:30
مشلن
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
18 آذر 1402
- 20:45
سنت ترویدن
- -
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک
25 آذر 1402
- 20:45
مولن بیک
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2 دی 1402
- 20:45
سنت ترویدن
- -
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک
6 دی 1402
- 21:00
استاندارد لیژ
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
1 بهمن 1402
- 18:30
یونیون سنت ژیلو
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
7 بهمن 1402
سنت ترویدن
- -
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک
11 بهمن 1402
سنت ترویدن
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
14 بهمن 1402
سرکل بروژ
- -
سنت ترویدن
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
ژوپیه پرولیگ بلژیک
19 آبان 1402
- 23:15
وسترلو
3 3
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
12 آبان 1402
- 23:15
سنت ترویدن
1 1
اوپن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
5 آبان 1402
- 22:15
سنت ترویدن
2 1
مولن بیک
ژوپیه پرولیگ بلژیک
30 مهر 1402
- 20:45
لون
4 0
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
16 مهر 1402
- 20:45
سنت ترویدن
0 4
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک
9 مهر 1402
- 20:00
بروخه
1 1
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2 مهر 1402
- 15:00
خنک
3 3
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
26 شهریور 1402
- 20:45
سنت ترویدن
2 0
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
12 شهریور 1402
- 20:45
شارلروا
1 1
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
5 شهریور 1402
- 17:30
سنت ترویدن
0 2
سرکل بروژ
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها