والنسیا

کشور
تاسیس
1919
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا اسپانیا 23-2022
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
- 22:00
والنسیا
1 0
خیرونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 20:00
اتلتیک بیلبائو
1 0
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ شهریور ۱۴۰۱
- 00:30
والنسیا
0 1
اتلتیکو مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
والنسیا
5 1
ختافه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
- 16:30
رایو وایکانو
2 1
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۶ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
والنسیا
3 0
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 15:30
اسپانیول
2 2
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
اوساسونا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 17:45
والنسیا
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۶ مهر ۱۴۰۱
- 20:30
سویا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
والنسیا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
والنسیا
- -
بارسلونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
والنسیا
- -
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
ویارئال
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
والنسیا
- -
کادیز
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
رئال مادرید
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
والنسیا
- -
آلمریا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
وایادولید
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
خیرونا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
والنسیا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
ختافه
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
والنسیا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
بارسلونا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
والنسیا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
اتلتیکو مادرید
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
والنسیا
- -
رایو وایکانو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
آلمریا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
والنسیا
- -
سویا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
الچه
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
والنسیا
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کادیز
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
والنسیا
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
سلتاویگو
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
والنسیا
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
مایورکا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
والنسیا
- -
اسپانیول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
رئال بتیس
- -
والنسیا
سوپرکاپ اسپانیا ۲۰۲۲
سوپرکاپ اسپانیا ۲۰۲۲
۲۱ دی ۱۴۰۱
رئال مادرید
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
اوساسونا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 17:45
والنسیا
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۶ مهر ۱۴۰۱
- 20:30
سویا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
والنسیا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
والنسیا
- -
بارسلونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
والنسیا
- -
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
ویارئال
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
والنسیا
- -
کادیز
سوپرکاپ اسپانیا ۲۰۲۲
۲۱ دی ۱۴۰۱
رئال مادرید
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
رئال مادرید
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
والنسیا
- -
آلمریا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
وایادولید
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
خیرونا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
والنسیا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
ختافه
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
والنسیا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
بارسلونا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
والنسیا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
اتلتیکو مادرید
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
والنسیا
- -
رایو وایکانو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
آلمریا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
والنسیا
- -
سویا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
الچه
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
والنسیا
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کادیز
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
والنسیا
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
سلتاویگو
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
والنسیا
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
مایورکا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
والنسیا
- -
اسپانیول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
رئال بتیس
- -
والنسیا
بازیکنها
بازیکن پست
Cristian Rivero دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
Giorgi Mamardashvili دروازبان 7 7 630 0 0 0 7 2
ژامه دومنچه دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
یاگو هرارین دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
 
بازیکن پست
C. Özkacar مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Perez 1 0 16 1 0 0 0 0 0 0
Cristhian Mosquera 2 0 53 0 0 0 0 0 0 0
Diego Lopez Noguerol مهاجم 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0
E. Cömert مدافع 5 4 332 1 0 1 1 0 0 0
Emilio Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Paulista مدافع 4 3 260 0 0 0 1 0 0 0
Ilaix Kourouma هافبک 3 2 169 1 1 0 0 0 0 0
Jesús Vázquez مدافع 2 2 135 1 0 0 0 0 0 0
Koba Koindredi هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maranhão مهاجم 6 2 177 1 0 1 1 0 0 0
Nicolás González هافبک 7 2 232 0 0 0 1 0 1 0
Thierry Correia مدافع 7 7 594 3 0 0 0 0 0 0
Yunus Musah هافبک 5 5 422 2 0 0 0 0 0 2
آندره آلمیدا هافبک 4 2 196 0 0 0 1 0 0 1
ادینسون کاوانی مهاجم 2 2 145 0 0 0 0 0 0 0
تونی لاتو مدافع 6 2 228 0 0 0 1 0 0 0
جاستین کلایورت مهاجم 3 0 89 0 0 0 0 0 0 0
خوزه لوییز گایا مدافع 3 3 238 0 0 0 0 0 0 1
دیمیتری فولکوئر مدافع 4 0 83 0 0 0 0 0 0 0
راچیچ هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سامو کاستیخو هافبک 7 7 514 2 0 0 2 0 0 0
ساموئل لینو مهاجم 7 7 614 1 0 0 1 0 0 0
کارلوس سولر هافبک 3 3 243 0 0 0 1 1 0 0
ماکسیمیلیانو گومز مهاجم 3 0 105 0 0 0 0 0 0 0
مانو وایخو مهاجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
موکتار دیاکابی مدافع 7 7 614 2 0 0 1 0 0 0
هوگو دورو مهاجم 5 3 206 0 0 0 1 0 0 0
هوگو گیامون مدافع 7 7 581 1 0 0 0 0 0 3
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 Carlos Perezوالنسیا1000
2 Cristhian Mosqueraوالنسیا2000
3 Diego Lopez Noguerolوالنسیامهاجم1000
4 E. Cömertوالنسیامدافع5416
5 Gabriel Paulistaوالنسیامدافع4312
6 Giorgi Mamardashviliوالنسیادروازبان7700
7 Ilaix Kouroumaوالنسیاهافبک32010
8 Jesús Vázquezوالنسیامدافع2200
9 Maranhãoوالنسیامهاجم6207
10 Nicolás Gonzálezوالنسیاهافبک7204
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
سامو کاستیخو
هافبک
- دی ۲۸, ۱۳۷۳
آث میلان
دی ۲۸, ۱۳۷۳
تیر ۲۱, ۱۴۰۱
رایگان
آث میلان
تیر ۲۱, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
هوگو دورو
مهاجم
- آبان ۱۹, ۱۳۷۸
ختافه
آبان ۱۹, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 4M
ختافه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 4M
player photo
Cristian Rivero
دروازبان
- فروردین ۱, ۱۳۷۷
آلکورکون
فروردین ۱, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آلکورکون
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
مانو وایخو
مهاجم
- بهمن ۲۶, ۱۳۷۵
آلاوز
بهمن ۲۶, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آلاوز
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
ویسنته اسکوئردو
هافبک
- دی ۱۲, ۱۳۷۷
کاستیون
دی ۱۲, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کاستیون
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
O. Alderete
مدافع
- دی ۶, ۱۳۷۵
هرتابرلین
دی ۶, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
هرتابرلین
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Ilaix Kourouma
هافبک
- دی ۲۹, ۱۳۸۱
لایپزیگ
دی ۲۹, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
لایپزیگ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Hélder Costa
مهاجم
- دی ۲۲, ۱۳۷۲
لیدز
دی ۲۲, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
لیدز
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
برایان گیل
مهاجم
- بهمن ۲۳, ۱۳۷۹
تاتنهام
بهمن ۲۳, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
تاتنهام
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۲۳ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۸ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۱۹ شهریور
club logo
۲۶ شهریور
club logo
۱۰ مهر
Carlos Perez
E. Cömert
Ilaix Kourouma
Jesús Vázquez
Maranhão
Thierry Correia
Yunus Musah
سامو کاستیخو
ساموئل لینو
موکتار دیاکابی
هوگو گیامون
والنسیا
والنسیا
والنسیا
والنسیا
والنسیا
والنسیا
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P