ونتزیا

کشور
تاسیس
1907
استادیوم
بازیهای آینده
سری بی ایتالیا
4 آذر 1402
- 16:30
باری
- -
ونتزیا
سری بی ایتالیا
11 آذر 1402
- 16:30
ونتزیا
- -
آسکولی
سری بی ایتالیا
18 آذر 1402
- 16:30
کرمونزه
- -
ونتزیا
سری بی ایتالیا
25 آذر 1402
- 16:30
ونتزیا
- -
سودتیرول
سری بی ایتالیا
2 دی 1402
- 16:30
ونتزیا
- -
لچو
سری بی ایتالیا
5 دی 1402
- 17:30
فرالپیسالو
- -
ونتزیا
سری بی ایتالیا
23 دی 1402
ونتزیا
- -
سمپدوریا
سری بی ایتالیا
30 دی 1402
نوو کاسنزا
- -
ونتزیا
سری بی ایتالیا
7 بهمن 1402
ونتزیا
- -
ترنانا
سری بی ایتالیا
14 بهمن 1402
پارما
- -
ونتزیا
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
سری بی ایتالیا
19 آبان 1402
- 23:00
ونتزیا
2 1
کاتانزارو
سری بی ایتالیا
13 آبان 1402
- 16:30
ترنانا
0 1
ونتزیا
سری بی ایتالیا
7 آبان 1402
- 18:45
ونتزیا
2 1
پیزا
سری بی ایتالیا
30 مهر 1402
- 20:00
رجیانا
1 0
ونتزیا
سری بی ایتالیا
15 مهر 1402
- 17:45
ونتزیا
3 2
پارما
سری بی ایتالیا
8 مهر 1402
- 15:30
مودنا
1 3
ونتزیا
سری بی ایتالیا
4 مهر 1402
- 22:00
ونتزیا
1 3
پالرمو
سری بی ایتالیا
24 شهریور 1402
- 22:00
ونتزیا
1 0
اسپتزیا
سری بی ایتالیا
12 شهریور 1402
- 22:15
چیتادلا
0 0
ونتزیا
سری بی ایتالیا
8 شهریور 1402
- 22:00
سمپدوریا
1 2
ونتزیا
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها